Spolupracující zahraniční pracoviště

Skupina biofyziky

Dr. T. Matthew Robson, Organismal and Evolutionary Biology Research Programme, Viikki Plant Science Centre (ViPS), Faculty of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki, Finsko (rostlinná ekofyziologie a foto-biologie: vliv kvality světla (spektrálního složení) na vývoj a aklimační odezvy rostlin, spektrální charakteristiky záření při průchodu rostlinným zápojem, vliv UV radiace na růst a vývoj rostlin)

Dr. Petar Lambrev, Dr. Bettina Ughy, Dr. Gábor Sipka, Institute of Plant Biology, Laboratory of Photosynthetic Membranes, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences, Szeged, Maďarsko (polymorfismus lipidů fotosyntetických membrán – nedvouvrstevné lipidy, makroorganizace a flexibilita fotosyntetických membrán, pikosekundová časově-rozlišená fluorescenční spektroskopie)

Uroš Javornik, Dr. Primož Šket, Prof. Janez Plavec, Slovenian NMR Center, National Institute of Chemistry, Lublaň, Slovinsko (31P-NMR intaktních thylakoidních membrán ke stanovení dvojvrstvých a nedvouvrstevných lipidů)

Skupina fyziky nanostruktur

Dr. Bruno Lepetit, HDR, Laboratoire Collisions Agrégats Réactivité, IRSAMC, Université Paul Sabatier & CNRS, Toulouse, Francie (uhlíkové nanostruktury, spektroskopie malých molekul)

Prof. Lubos Mitas, North Carolina State University, USA (kvantové Monte Carlo, nekovalentní interakce, elektronová struktura)

Dr. Hyungkyu Han, Pacific Northwest National Laboratory, USA (nanomateriály, hierarchické nanostruktury pro fotovoltaiku)

Doc. Daniel Tunega, Dr. Miroslav Brumovský, Institute of Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences, Vídeň, Rakousko (povrchy nanočástic, modely povrchů, oxidy, sulfidy a nitridy železa)

Dr. Sitangshu Bhattacharya, The Nanoscale Electro-thermal laboratory, Indian Institute of Information Technology, Allahabad, India (2D materiály, elektron-fonon coupling, lineární a nelineární optické vlastnosti)

Detailněji o spolupracích a projektech skupiny na nano.osu.cz


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 07. 2022