Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyziky

Vladimír Špunda

Vladimír Špunda

titul, jméno, příjmení:
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
místnost, podlaží, budova:
M 303, budova M
funkce:
vedoucí katedry
obor činnosti:
biofyzika
telefon, mobil:
553 46 2150
731 444 481
e-mail:

Vzdělání

1981 – 1986
RNDr., Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor: Biofyzika a chemická fyzika
1981 – 1986
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Vologogradská 6a
 

Kvalifikace

1999
Habilitace docentem v oboru Biofyzika, Masarykova univerzita v Brně
1994
CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, obor: Fyziologie rostlin
 

Zaměstnání, praxe

2011 – dosud
Environmentální centrum, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita OU (vědecký pracovník - senior)
2011 – dosud
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (vědecký pracovník - senior)
2000 – dosud
docent, Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
1991 – 1999
odborný asistent, Katedra fyziky, PřF OU
1988 – 1991
odborný pracovník, Ústav ekologie průmyslové krajiny, Ostrava, AV ČR
1986 – 1988
odborný pracovník, Mikrobiologický ústav ČSAV, Oddělení autotrofních mikroorganismů, Třeboň
 

Odborné zaměření

biofyzika biologických membrán
biofyzikální fyziologie rostlin
fotosyntéza ve stresových podmínkách - fotoprotektivní procesy
mechanismy krátkodobé odezvy a aklimace fotosyntetického aparátu vyšších rostlin vůči klimatickým změnám (intenzita a spektrální složení radiace, zvýšená teplota, zvýšená koncentrace CO2)
biofyzikální a biochemické metody studia fotosyntézy a rostlinné fyziologie
metody optické spektroskopie a jejich aplikace
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2010 – dosud
vedoucí Katedry fyziky PřF OU
2008 – 2010
zástupce vedoucího Katedry fyziky PřF OU
2000 – 2006
proděkan PřF OU pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
1993 – 1997
vedoucí katedry fyziky
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2013 – dosud
Ústav výzkumu globální změny AV ČR: člen rady instituce
2010 – dosud
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
2007 – 2010
Ostravská univerzita v Ostravě
2006 – dosud
Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci
2000 – 2006
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
2000 – 2004
Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Grantová agentura České republiky - člen podoborové komise 522, Rostlinolékařství, fyziologie rostlin (2003-2008, v letech 2006 -2007 předseda), člen oborové komise 5 Sekce zemědělských věd (2006-2007)
Grantová agentura České republiky - člen panelu P501 Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství (2011-2015, 2016-dosud), člen OK 5 (2011-2012)
 

Působení v zahraničí

2016 – 2018
Institute of Plant Biology, Biological Research Centre of Hungarian Academy of Sciences, Szeged, Maďarsko (Dr. G. Garab, Dr. P. Lambrev, Dr. B. Ughy - opakované týdenní výzkumné pobyty, zvané přednášky)
7/2007
Univerzita Karlsruhe, Německo (Dr. C. Buschmann , výzkumný pobyt - 1 týden)
9/1999
Univerzita Heinricha Heinze, Dusseldorf, Německo (Prof. G.H. Krause, Dr. P. Jahns, Erasmus, 1 týden)
3/1994 – 6/1994
Univerzita Umeä (Švédsko), prof. G. Öquist (stipendium Swedish Institute, 4 měsíce)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Němčina
pasivní znalost
Ruština
pasivní znalost
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Volná Adriana
Vliv klimatických faktorů na expresi genu podílejících se na biosyntéze fenolových látek a antioxidační ochraně rostlin
disertační
2023
Opálková Marie
Kvalita a intenzita radiace jako regulační podněty vyvážené fotosyntézy
disertační
2019
Šigut Ladislav
Analýza dynamiky čisté ekosystémové výměny a hrubé primární produkce metodou eddy kovariance v lesních ekosystémech České republiky.
disertační
2016
Holubová Iva
Vliv teploty a světla na aktivitu xantofylového cyklu. (Analýza variability odezvy u vybraných druhů rostlin.)
diplomová
2015
Páník Rostislav
Úloha pigmentů xantofylového cyklu v odezvě fotosyntetického aparátu vůči změnám radiačních podmínek
diplomová
2013
Nosek Zdeněk
Vliv krátkodobé a dlouhodobé změny radiačních podmínek na funkční stav fotosystému II a jeho termostabilitu
diplomová
2012
Nosek Zdeněk
Regulace využití radiace ve fotosystému II v důsledku změn radiace a teploty
diplomová
2011
Šilhavíková Eva
Analýza schopnosti asimilačního aparátu vybraných druhů rostlin zvýšit termostabilitu fotochemické aktivity fotosystému II
diplomová
2010
Militký Jan
Sezónní změny využití absorbované energie u vybraných druhů bylin lučního ekosystému
diplomová
2008
Macháčková Eliška
Diferenciace fotosyntetického aparátu jehlic smrku ztepilého - Analýza vzájemného vztahu mezi využitím absorbované excitační energie ve fotosystému II a fotosyntetickou asimilací CO2
diplomová
2005
Parma Mikuláš
Mikroskopické techniky a jejich použití ke studiu funkčního stavu asimilačního aparátu
diplomová
2005
Sestřenková Jana
Indukce tepelné disipace excitační energie ve fotosystému II při krátkodobém působení zvýšené teploty a nadměrné ozářenosti u vybraných druhů vyšších rostlin
bakalářská
2015
Páník Rostislav
Závislost dynamiky epoxidace pigmentů xantofylového cyklu in vivo na teplotě
bakalářská
2010
Nosek Zdeněk
Vliv dopadajícího záření na teplotní závislost fotosyntetického transportu elektronů in vivo.
bakalářská
2009
Šilhavíková Eva
Vliv krátkodobého a dlouhodobého působení zvýšených teplot na aktivitu fotochemických reakcí fotosyntézy smrku ztepilého
bakalářská
2008
Kupková Veronika
Úloha antocyaninů v asimilačním aparátu vyšších rostlin
bakalářská
2007Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
1/2023 - 12/2025
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
1/2021 - 12/2023
Poskytovatel
Standardní grantový projekt GA AV
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
1/2019 - 6/2022
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
1/2018 - 6/2021
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
1/2018 - 12/2020
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
9/2016 - 12/2017
Poskytovatel
Katedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
1/2016 - 12/2016
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
4/2014 - 12/2016
Poskytovatel
Cost
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
2/2013 - 12/2016
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
1/2014 - 8/2015
Poskytovatel
Katedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
9/2012 - 8/2014
Poskytovatel
OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
1/2009 - 12/2012
Poskytovatel
Katedra fyziky, Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
12/2009 - 11/2012
Poskytovatel
OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
1/2011 - 10/2012
Poskytovatel
Katedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
2/2007 - 12/2010
Poskytovatel
Nezařazené projekty
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
1/2007 - 12/2009
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
6/2006 - 12/2008
Poskytovatel
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
1/2003 - 12/2005
Poskytovatel
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období
7/2000 - 12/2004
Poskytovatel
Stav
ukončený
 

facebook
social hub