Aplikace Clarisketch a její využití ve výuce

Ve středu 24. května 2017 proběhl v budově A Přírodovědecké fakulty seminář s názvem Aplikace Clarisketch a její využití ve výuce. Seminář uspořádala komunita GEG Ostrava ve spolupráci s Katedrou informatiky a počítačů. Jako lektoři semináře vystoupili přímo autoři této aplikace z firmy Spincoders s.r.o. z Ostravy. Hlavním lektorem byl Filip Nowak, asistoval mu jeho bratr Petr Nowak. Semináře se zúčastnili pracovníci Katedry informatiky a počítačů, Katedry matematiky a Rektorátu OU a dále externí účastníci ze středních škol v Moravskoslezském kraji.

Aplikace Clarisketch je určena pro zařízení s operačním systémem Android, tedy hlavně pro chytré telefony a tablety. Prozatím není k dispozici pro zařízení používající iOS (Apple), ale autoři již pracují na tom, aby se to brzy změnilo. Pomocí aplikace Clarisketch můžete vysvětlit cokoliv. Princip fungování aplikace se dá shrnout do 3 jednoduchých kroků:

  1. Vyfoťte to
  2. Zakreslete detaily a namluvte komentář
  3. Odešlete příjemcům

Pro vytvoření krátké kresby - tzv. sketche (ve zdarma dostupné verzi je čas omezen na 2 minuty) je možné použít prázdnou plochu, vybrat si obrázek z galerie použitého zařízení, a nebo pořídit fotku. V prvním případě je na začátku sketche bílé pozadí, ve zbylých dvou případech je na pozadí vybraný/vyfocený obrázek. Pomocí aplikace můžeme na pozadí kreslit čáry různými barvami, vybarvovat plochy a k tomu všemu namluvit komentář. Příjemce sketche musí mít pouze internetový prohlížeč, který umí přehrávat videa, např. z youtube. Nepotřebuje žádný další speciální software.

Využití aplikace ve výuce má obrovský potenciál, protože je možné pomocí ní vysvětlit prakticky cokoliv. Jako příklady z výuky mohou sloužit matematické úlohy (postup řešení úlohy), fyzikální nebo chemické procesy apod. Jako příklady z reálného života můžeme uvést např. vysvětlení ovládání nějakého přístroje (pračka, myčka, televize), navigace na mapě (na mapě kreslíme, kudy se dostaneme do cílového místa) nebo popis nějakého místa, budovy apod.

Seminář plánujeme zopakovat na podzim a doufáme, že se zúčastní více akademických pracovníků nebo pedagogických pracovníků základních a středních škol. Sledujte stránky GEG nebo Facebook Katedry informatiky a počítačů.

Aplikace Clarisketch a její využití ve výuce
Aplikace Clarisketch a její využití ve výuce
Aplikace Clarisketch a její využití ve výuce
Aplikace Clarisketch a její využití ve výuce
Aplikace Clarisketch a její využití ve výuce
Aplikace Clarisketch a její využití ve výuce
Aplikace Clarisketch a její využití ve výuce

Zveřejněno / aktualizováno: 06. 06. 2017