Aktuality

Zemřela dlouholetá profesorka Katedry informatiky a počítačů Alena Lukasová

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustila dlouholetá profesorka naší Katedry informatiky a počítačů a někdejší prorektorka pro rozvoj Ostravské univerzity prof. RNDr. Alena Lukasová, CSc. Její nečekaný odchod zasáhl všechny, kdo ji znali.

Informatici Ostravské univerzity pomáhají Šilheřovicím ušetřit za digitální modely památek

Informatici Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) pomáhají Šilheřovicím s tvorbou 3D modelů vybraných památek. Pro obec navrhli řešení, které v budoucnu nabídne všem zájemcům digitální pohled na tamní pamětihodnosti, a zároveň je pro obec finančně dostupnější.

Katedra informatiky a počítačů chce navázat hlubší spolupráci s britskou City College Plymouth

Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) nedávno přivítala vzácného hosta z Velké Británie. Tomasz Bergier ze City College Plymouth si v rámci svého výjezdu Erasmus+ pro ostravské studenty připravil hned několik přednášek.