Zemřela dlouholetá profesorka Katedry informatiky a počítačů Alena Lukasová

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustila dlouholetá profesorka naší Katedry informatiky a počítačů a někdejší prorektorka pro rozvoj Ostravské univerzity prof. RNDr. Alena Lukasová, CSc. Její nečekaný odchod zasáhl všechny, kdo ji znali.

Paní profesorka odstartovala svou kariéru jako učitelka deskriptivní geometrie a matematiky, v pozdějších letech ale našla zalíbení v teoretické informatice.

„Byla vynikající, ale hlavně vášnivou vědkyní, která se věnovala rozvoji další generace informatiků. Svými mimořádnými schopnostmi a odborností si profesorka Lukasová získala respekt a uznání nejen mezi kolegy, ale i mezi studenty, protože byla školitelkou mnoha disertačních prací a vedla spoustu úspěšných závěrečných prací. Její vliv a odkaz zůstanou žít v srdcích a mysli všech, kterých se dotkla svou moudrostí a inspirací. Je to obří ztráta, která je pro nás v tuto chvíli nepředstavitelná.,“ připomíná vedoucí Katedry informatiky a počítačů doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, Ph.D., PhD.

Profesorka Alena Lukasová se stala součástí Ostravské univerzity již od jejího založení, a to s nadšením a oddaností, které si zaslouží obdiv. Byla jednou z prvních, kdo se podíleli na vzniku a rozvoji Katedry informatiky a počítačů, jež se stala důležitým centrem vzdělávání a výzkumu v tomto oboru. V rámci Ostravské univerzity zastávala řadu významných pozic – působila nejen jako vedoucí Katedry informatiky a počítačů, ale i v roli prorektorky pro rozvoj.

Její odkaz je patrný v mnoha oblastech naší Ostravské univerzity, kde se angažovala a přispívala svým nadšením a oddaností do poslední chvíle. Svou osobností a profesionálním přístupem si profesorka Alena Lukasová získala nejen úctu a obdiv, ale i nezastupitelné místo v srdcích všech, kdo ji znali.

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v čele s Katedrou informatiky a počítačů ztrácí nezapomenutelnou osobnost, která zanechala nesmazatelnou stopu v životech všech, které ovlivnila.

Nikdy nezapomeneme!


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 05. 2023