Celoživotní vzdělávání

     
       
     

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Online vyučování na ZŠ a SŠ
Kurz s názvem "Online vyučování na ZŠ a SŠ" je zaměřen na podporu vedení distanční výuky. Kurz bude prakticky zaměřen na nástroje pro podporu synchronní a asynchronní výuky. Kurz si klade za cíl vytvořit u pedagogických pracovníků dovednosti pro práci s nástroji moderních on-line a off-line systémů typu Microsoft Teams, LMS Moodle, Google Classroom. V kurzu se pedagogický pracovník naučí publikovat výukové materiály, definovat výukové aktivity žáků a studentů v tomto prostředí, realizovat skupinové a individuální testování to vše s důrazem na komunikaci.

Robotika na ZŠ a SŠ
Robotika je obor budoucnosti, který zaujme místo v rámci nového oboru/předmětu Informatika na základních a středních školách. Robotika se zabývá programovým řízením mechanismů, strojů a přístrojů s využitím senzorických podnětů čili jedná se o demonstraci, jak stroje fungují. Robotika spojuje několik oborů dohromady – informatika, mechanika, elektrotechnika a senzorika (fyzika).
Kurz bude zaměřen na představení robotiky vhodné pro výuku se zaměřením na rozvoj informatického myšlení. Výběr témat (robotů) byl stanoven za základě dosažitelnosti a přehlednosti informací pro využití robotických sad ve výuce jak pro učitele i žáky. Kurz bude prakticky zaměřený a je určený pro začátečníky.