Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra informatiky a počítačů

Rostislav Fojtík

Rostislav Fojtík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 202, budova A
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2173
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~fojtikNenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Fojtík, R. Experience with distance learning of informatics. In: 24th International Conference, ICIST 2018: Information and Software Technologies 2018-10-04 Vilnius. Springer, Cham, 2018. s. 491-501. ISBN 978-3-319-99972-2.
Fojtík, R. Problems of Distance Education. ICTE Journal. 2018, č. Volume 7, s. 14-23. ISSN 1805-3726.
Fojtík, R. Teaching of Object-Oriented Programming. In: DIVAI 2019: DIVAI 2018: 12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON DISTANCE LEARNING IN APPLIED INFORMATICS 2018-05-02 Sturovo, Slovakia. Praha: WOLTERS KLUWER CR A S, 2018. s. 273-282. ISBN 978-80-7598-059-5.
Fojtík, R. Výuka objektově orientovaného programování na střední škole. In: Didinfo 2018: Sborník konference Didinfo 2018 2018-04-04 Liberec. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018. s. 55-62. ISBN 978-80-7494-424-6.
Fojtík, R. Distanční výuka informatiky. Journal of Technology and Information Education. 2017, č. Volume 9, s. 61-70. ISSN 1803-537X.
Fojtík, R. Distanční výuka programování. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2017 2017-11-08 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, UHK, 2017. s. 96-107. ISBN 978-80-7435-691-9.
Fojtík, R. Modern mobile technology in education. In: Distance learning, simulation and communication 2017: Distance learning, simulation and communication 2017 2017-05-31 Brno. Brno: Univerzita obrany, 2017. s. 54-60. ISBN 9788072314157.
Fojtík, R. The Ozobot and education of programming. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. 2017, č. Volume 4, s. 8-16. ISSN 2547-8818.
Fojtík, R. The virtual world, mobile technology and return to the real world. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. 2017, č. Volume 4, s. 1-7. ISSN 2421-8030.
Fojtík, R. Výukový kurz Programování v C/C++. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2017 2017-11-08 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, UHK, 2017. s. 22-25. ISBN 978-80-7435-691-9.
Fojtík, R. Distance Learning of Applied Informatics. In: DIVAI 2016, 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics: 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics, Conference Proceedings 2016-05-02 Štúrovo, Slovensko. Prague: Wolters Kluwer, 2016. s. 297-306. ISBN 978-80-7552-249-8.
Fojtík, R. From the virtual world to the real world. In: Information and Communication Technology in Education 2016: Information and Communication Technology in Education 2016-09-05 Ostrava. Ostrava: University of Ostrava, 2016. University of Ostrava, 2016. s. 32-38. ISBN 978-80-7464-850-2.
Fojtík, R. Učitelé informatiky a mobilní počítačové prostředky. In: DidactIG 2016: DidactIG 2016, sborník příspěvků 2016-02-02 Liberec, Česká republika. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016. Technická univerzita v Liberci, 2016. s. 27-30. ISBN 978-80-7494-189-4.
Fojtík, R. Comparison of Full-Time and Distance Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015, roč. 2015, č. Volume 182, s. 402-407. ISSN 1877-0428.
Fojtík, R. Comparison of full-time and distance learning programming. Journal of Technology and Information Education. 2015, roč. 2015, č. Volume 7, s. 35-42. ISSN 1803-537X.
Fojtík, R. Ebooks and Mobile Devices in Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015, roč. 2015, č. Volume 182, s. 742-745. ISSN 1877-0428.
Sehnalová, V., Farana, R., Žáček, M., Sochor, T., Kotyrba, M., Fojtík, R. a Bražina, D. Přidej se k nám a buď IN-formatik [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava, Česká republika. 2015.
Fojtík, R. a Sehnalová, V. Tvorba žákovských projektů s využitím ICT. 2015.
Fojtík, R. Vzdělávání budoucích učitelů informatiky. In: Didinfo 2015. Banská Bystrica, SLovensko: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, Slovensko, 2015. Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, Slovensko, 2015. s. 53-55. ISBN 978-80-557-0852-2.
Fojtík, R. Design Patterns in the Teaching of Programming. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014, roč. 2014, č. Volume 143, s. 352-357. ISSN 1877-0428.
Fojtík, R. Mobile Technologies Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014, roč. 2014, č. 143, s. 342-346. ISSN 1877-0428.
Fojtík, R. Mobilní technologie ve výuce programování. In: Mobilní technologie ve výuce programování. Bánska Bystrica, Slovensko: Univeryita Mateja Bela, Fakulta pr9rodn7ch vied v Banskej Bzstrici, 2014. Univeryita Mateja Bela, Fakulta pr9rodn7ch vied v Banskej Bzstrici, 2014. s. 26-31. ISBN 978-80-557-0698-6.
Fojtík, R. The inclusion of design patterns in the the teachingof programming. Journal of Technology and Information Education. 2014, roč. 2014, č. 6, s. 19-29. ISSN 1803-537X.
Bražina, D., Fojtík, R. a Rombová, Z. 3D Visualization in Teaching Anatomy: 3D Visualization in Teaching Anatomy. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014, roč. 2014, č. Volume 143, s. 367-371. ISSN 1877-0428.
Fojtík, R. Modern approches to teaching programming. Journal of Technology and Information Education. 2013, roč. 2013, č. 5, s. 58-62. ISSN 1803-537X.
Volná, E., Habiballa, H. a Fojtík, R. Constructivist Approaches of Innovation in one School-University Partnership. In: What's Worth Aiming for in Educational Innovation and Change?. Germany: WAXMANN, 2012. s. 109-121. ISBN 978-3-8309-2747-1.
Fojtík, R. Evaluace workshopů. In: Závěrečná konference projektu Synergie. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská Univerzita v Ostravě, 2012. s. 11-19. ISBN 978-80-7368-965-0.
Fojtík, R. A communication software for users with special needs. In: Use of E-learning in the Developing of the Key Competence. Katowice-Cieszyn, Polsko: Studio-Noa, University of Silesia, 2011. Studio-Noa, University of Silesia, 2011. s. 357-367. ISBN 978-83-60071-39-7.
Fojtík, R. Educational and communication software for users with special needs. In: Proceedings of Internationl Conference e-Learning'11. Bukurešť: Editura ASE, 2011. Editura ASE, 2011. s. 70-74. ISBN 978-606-505-459-2.
Fojtík, R. Extreme Programming in development of specific software. Procedia Computer Science. 2011, roč. 2011, s. 1464-1468. ISSN 1877-0509.
Fojtík, R. Use of agile methodology in development of educational software for users with specific disorders. International Journal on Information Technologies and Security. 2011, roč. 2011, č. 1/2011, s. 19-26. ISSN 1313-8251.
Fojtík, R. Agile methodology and development of software for users with specific disorders. In: International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Polsko: IEEE Computer Society Press, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2010. IEEE Computer Society Press, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2010. s. 687-691. ISBN 978-83-60810-27-9.
Fojtík, R. a Hornsteiner, P. E-learning and secondary schools. In: ICTE 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 71-74. ISBN 978-80-7368-775-5.
Fojtík, R. ObjectFirst approaches programming teaching. In: Proceedings of the international conference on E-learning and the knowledge society. Riga, Lotyšsko: JUMI Riga, Latvia, 2010. JUMI Riga, Latvia, 2010. s. 221-225. ISBN 978-9984-30-181-5.
Fojtík, R. Use of agile methodology in development of educational software for users with specific disorders. In: Proceedings of the international conference on E-learning and the knowledge society. Riga, Litva: JUMI Riga, Latvia, 2010. JUMI Riga, Latvia, 2010. s. 119-124. ISBN 978-9984-30-181-5.
Fojtík, R. Development of software for users with specific disorders. In: e-Learning 2009. Bulharsko: Universtiy of Ruse, 2009. Universtiy of Ruse, 2009. s. 226-231. ISSN 1313-9207.
Fojtík, R. Distanční výuka informatiky. In: Distanční výuka informatiky. Ústí nad Labem: Univerzita J.A.Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. Univerzita J.A.Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. s. 24-30. ISBN 978-80-7414-126-3.
Fojtík, R. a Jirásková, D. Programování na základních a středních školách. In: Objekty 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 75-83. ISBN 978-80-7435-009-2.
Fojtík, R. a Drozdová, M. Teaching of programming at secondary schools. In: ICTE 2009. Ostrava: University of Ostrava, 2009. University of Ostrava, 2009. s. 77-81. ISBN 978-80-7368-459-4.
Fojtík, R. Testování a e-learning. Nitra, Slovensko: Katedra informatiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, 2009. Katedra informatiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, 2009. s. 46-49. ISBN 978-80-8094-579-4.
Fojtík, R. a Fojtíková, V. Tvorba software pro uživatele se specifickými poruchami. In: Tvorba software 2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 23-28. ISBN 978-80-248-2012-5.
Fojtík, R. Using of information and communication technology for communication with children with specific disorder. In: ICTE 2009. Ostrava: Universtiy of Ostrava, 2009. Universtiy of Ostrava, 2009. s. 86-89. ISBN 978-80-7368-459-4.
Fojtík, R. Využití mobilních počítačových prostředků ve výuce. 2009.
Fojtík, R. a Klimeš, C. Architektura počítačů a základy operačních systémů. 2008.
Fojtík, R. a Fojtíková, S. ICT for motivation in education. In: ICTE 2008. s. 172-175. ISBN 978-80-7368-577-5.
Fojtík, R. Mechanismy pro zajištění kvality e-learningu. In: Inovačný proces v e-learningu. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2008. Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2008. s. 28-34. ISBN 978-80-225-2510-7.
Fojtík, R. Programování v C++. 2008.
Fojtík, R. Srovnání úspěšnosti studentů v distanční a prezenční formě studia: Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou. In: DIVAI 2008 - Distančné vzdelávanie v Aplikovanej informatike. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. s. 148-153. ISBN 978-80-8094-317-2.
Fojtík, R. Distanční výuka programování. In: DIVAI 2007. Nitra, Slovensko: FPV UKF v Nitre, 2007. FPV UKF v Nitre, 2007. ISBN 978-80-8094-123-9.
Fojtík, R. Elektronická komunikace a možnosti aktivizace distančních studentů. In: Informatický seminár Katedry infomatiky 2007. Nitra, Slovensko: Katedra informatiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, 2007. Katedra informatiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, 2007. s. 44-49. ISBN 978-80-8094-167-3.
Fojtík, R. a Habiballa, H. Modern approaches teaching programming. In: E-learning Conference 2007. Istanbul, Turecko: Bahcesehir University, 2007. Bahcesehir University, 2007. s. 24-28. ISBN 978-975-6437-75-9.
Fojtík, R. a Habiballa, H. New trends in education of informatics at secondary school. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 239-243. ISBN 978-80-7368-388-7.
Fojtík, R. Objektově orientované programování ve výuce studentů středních škol. In: Objekty 2007. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 180-184. ISBN 978-80-248-1635-7.
Habiballa, H., Volná, E. a Fojtík, R. Od teorie formálních jazyků k jednoduchému překladači. Matematika - fyzika - informatika I. 2007, roč. 17, č. 11, s. 171-182. ISSN 1210-1761.
Habiballa, H., Volná, E. a Fojtík, R. Od teorie formálních jazyků k jednoduchému překladači II.. Matematika - fyzika - informatika I. 2007, roč. 17, č. 12, s. 334-338. ISSN 1210-1761.
Fojtík, R. Softwarové prostředky pro přípravu a řízení projektů. In: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 21-25. ISBN 978-80-7368-396-2.
Fojtík, R. Standardy a jejich dodržování v distanční výuce provozované pomocí internetu. In: Sborník mezinárodní konference Podmínky akreditace e-learningových programů. Poděbrady: ČADUV, 2007. ČADUV, 2007. s. 1-9. ISBN 978-80-86710-11-2.
Habiballa, H., Fojtík, R., Volná, E. a Telnarová, Z. VÝUKA INFORMATIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. In: ISKI 2007. Nitra, SK: KI FPV UKF Nitra, 2007. KI FPV UKF Nitra, 2007. s. 50-57. ISBN 978-80-8094-167-3.
Fojtík, R. a Habiballa, H. Výuka programování na střední škole. In: Sborník konference Celoživotní vzdělávání učitelů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 30-34. ISBN 978-8-7368-295-8.
Hančl, J., Volná, E., Habiballa, H. a Fojtík, R. 13. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky [Workshop]. Prirodovedecka fakulta Ostravske univerzity, Česká republika. 2007.
Hančl, J., Volná, E., Habiballa, H. a Fojtík, R. 13. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky [Workshop]. Prirodovedecka fakulta Ostravske univerzity, Česká republika. 2007.
Fojtík, R. IBM Workpalce Collaborative Learning Authoring Tool and didactic tests. In: Information And Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 242-245. ISBN 80-7368-199-4.
Habiballa, H., Volná, E. a Fojtík, R. INTERDISCIPLINARITY IN TEACHING NUMERICAL ANALYSIS. In: ACTA Mathematica 9. Nitra: Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 2006. Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 2006. s. 85-93. ISBN 80-8094-036-3.
Fojtík, R. Mobilní technologie jako pomocník při organizaci a správě projektů. In: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 128-132. ISBN 80-7368-200-1.
Fojtík, R. Možnosti mobilních technologií při řešení projektů a v organizaci času. In: eLearning 2006. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 27-32. ISBN 80-7041-416.
Fojtík, R. Možnosti mobilních technologií při řešení projektů a v organizaci času. 2006.
Habiballa, H. a Fojtík, R. Numerical Methods in Computer Science Education. In: Proc. of 5th International Conference Aplimat 2006. Bratislava: SjF STU, 2006. SjF STU, 2006. s. 342-348. ISBN 80-967305-4-1.
Fojtík, R. Problematika didaktických testů v e-learningu. Technológia vzdelávania. 2006, roč. XIV, č. 4, s. 10-12. ISSN 1335-003X.
Fojtík, R. Problematika didaktických testů v e-learningu. In: DIVAI 2006. Nitra: DIVAI 2006, 2006. DIVAI 2006, 2006. s. 42-47. ISBN 80-8050-975-1.
Fojtík, R. a Habiballa, H. Problematika výuky objektově orientovaného programování. In: Objekty 2006. Praha: CZU, 2006. CZU, 2006. s. 349-354. ISBN 80-213-1568-7.
Fojtík, R. M-learning. In: ICTE 2005. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 57-61. ISBN 80-7368-081-5.
Fojtík, R. a Habiballa, H. Mobile technologies and distance education. In: Proccedings of E-Learning Conference. s. 27-32. ISBN 90-70963-92-2.
Fojtík, R. Mobilní prostředky v e-learningu. In: VI.Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra, Slovensko: FPV UKF Nitra, 2005. FPV UKF Nitra, 2005. s. 334-337. ISBN 80-8050-813-5.
Fojtík, R., Knybel, J. a Smolka, P. Publikování na webu. 2005.
Fojtík, R. Soutěž eLearning a jeho vliv na tvorbu kurzů. In: eLearning. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. Gaudeamus, 2005. s. 28-32. ISBN 80-7041-595-9.
Fojtík, R. Spolupráce a realizace online výukových kurzů. In: Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. Nitra, Slovensko: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. s. 52-56. ISBN 80-8050-828-3.
Fojtík, R. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2005.
Fojtík, R. Univerzita Konštantína FIlozofa v Nitre. 2005.
Fojtík, R. Distanční forma výuky Aplikované informatiky na Ostravské univerzitě. In: DIVAI 2004: DIVAI 2004 2004-05-20 Nitra. Nitra: DIVAI 2004, 2004. DIVAI 2004, 2004. s. 44-48. ISBN 80-8050-691-4.
Fojtík, R. a Habiballa, H. E-Learning in Computer Science Education. In: E-Learning Conference: E-Learning and the Knowledge Society 2004-09-05 Brusel. s. 49-53. ISBN 90-70963-89-2.
Fojtík, R. a Turčáni, M. Online courses for present and distance education. In: ICTE 2004: ICTE 2004 2004-08-31 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. Ostravská univerzita, 2004. s. 64-67. ISBN 80-7042-993-3.
Fojtík, R. Sledování aktivity studentů při online distanční výuce. In: V.Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: V.Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 2004-03-26 Nitra, Slovensko. Nitra, Slovensko: FPV UKF Nitra, 2004. FPV UKF Nitra, 2004. s. 294-298. ISBN 80-8050-670-1.
Fojtík, R. Výukový kurz Didaktika informatiky. In: Seminář eLearning: Sborník konference eLEarning 2004 2004-11-09 Hradec Králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2004. Univerzita Hradec Králové, 2004. s. 56-59. ISBN 80-7041-798-6.
Fojtík, R. Architektura počítačů. 2003.
Fojtík, R. a Turčáni, M. Činnost tutora při distanční formě E-learningu. In: IV.Vedecká konferencia doktorandov: IV.Vedecká konferencia doktorandov 2003-03-21 Nitra, Slovensko. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2003. Univerzita Konštantína Filozofa, 2003. s. 214-218. ISBN ISN 80-8050-582-9.
Fojtík, R. Hardware počítačů. 2003.
Fojtík, R. a Habiballa, H. Motivy studentů pro výběr distanční e-learningové formy studia aplikované informatiky. In: ICT ve vzdělávání: Acta didactica 6 Nitra. Nitra: FPV UKF, 2003. FPV UKF, 2003. s. 123-126.
Fojtík, R. Programování v jazyce C. 2003.
Fojtík, R. a Turčáni, M. Software for production online courses. In: ICTE 2003: ICTE 2003 2003-09-16 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 169-172. ISBN ISBN 80-7042-888-0.
Habiballa, H. a Fojtík, R. Specific issues of computer science in secondary education. In: ICTE 2003: Specific issues of computer science in secondary education. In Proceedings of Information and Communication technology in education 2003 2003-09-16 Rožnov p.R. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 81-84. ISBN 80-7042-888-0.
Fojtík, R. Vývoj objektových aplikací I. 2003.
Fojtík, R. Vývoj objektových aplikací 2. 2003.
Fojtík, R. a Turčáni, M. E-learn v podmienkach budovania dištančných foriem vzdiel. In: E-learn Žilina, Slovensko.
Fojtík, R. Metodika tvorby distančních výukových kurzů pro e-learning. In: III.konference doktorandov: III.konference doktorandov Nitra, Slovensko. Nitra, Slovensko: Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. s. 138-142. ISBN 80-8050-501-2.
Fojtík, R., Turčáni, M. a Nováčik, T. Možnosti medzinárodnej spolupráce v oblasti distančního vzdelávania s podporou e learningu. In: Seminář e-learning: Sborník semináře e-learning 13.11.2002 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. Gaudeamus, 2002. s. 209-214. ISBN ISBN 80-7041-509-6.
Fojtík, R. Možnosti testování v e-learningu. In: ICTE 2002: ICTE 2002 9.9.2002 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 108-111. ISBN 80-7042-828-7.
Fojtík, R. Příprava a realizace on-line výukových kurzů: Architektura počítačů. In: Seminář e-learning: Sborník semináře e-learning 2002-11-13 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. Gaudeamus, 2002. s. 26-29. ISBN ISBN 80-7041-509-6.
Fojtík, R. Příprava a realizace on-line výukových kurzů: Programování v C. In: Semináře e-learning: Sborník semináře e-learning 2002-11-13 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. Gaudeamus, 2002. s. 30-33. ISBN ISBN 80-7041-509-6.
Fojtík, R. Příprava a realizace on-line výukových kurzů: Programování v C++. In: Seminář e-learning: Sborník semináře e-learning 2002-11-13 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. Gaudeamus, 2002. s. 34-37. ISBN ISBN 80-7041-509-6.
Fojtík, R. Software pro tvorbu on-line kurzů. In: Pedagogický software 2002 České Budějovice. ISBN 80-85645-46-7.
Fojtík, R. a Turčáni, M. Spolupráce při tvorbě elektronických výukových materiálů. In: ICTE 2002: ICTE 2002 9.9.2002 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 194-197. ISBN 80-7042-828-7.
Fojtík, R. The Development of E-learning at The University of Ostrava. In: CompSysTech'2002: CompSysTech'2002 2002-06-20 Sofie, Bulharsko. Rousse, Bulgaria: Avangard Print Ltd., 2002. Avangard Print Ltd., 2002. s. 341-344. ISBN 954-9641-28-7.
Fojtík, R., Turčáni, M. a Polák, J. Dištančné vzdielávanie a E-learning v priprave študentov informatických odborov. Technológia vzdielávania. 2001, roč. 9, č. 12, s. 2-7. ISSN 1335-003X.
Fojtík, R. Lotus LearningSpace jako prostředí pro distanční výuku. In: II.konferencia doktorandov: II.konferencia doktorandov 2001-02-07 . Nitra, Slovenská republika: Fakulta prírodných vied v Nitre, 2001. Fakulta prírodných vied v Nitre, 2001. s. 81-85. ISBN 80-8050-38.
Fojtík, R. Možnosti e-learningu v dalším vzdělávání učitelů informatiky. In: Nové trendy v príprave informatikov: Nové trendy v príprave informatikov 2001-05-30 . Nitra, Slovenská republika: Fakulta prírodných vied v Nitre, 2001. Fakulta prírodných vied v Nitre, 2001. s. 128-134. ISBN 80-8050-41.
Fojtík, R. Příprava a organizace výuky prostřednictvím služeb Internetu. In: Konference ČADUV 2001: Konference ČADUV 2001 2001-03-31 . Brno: ČADUV, 2001. ČADUV, 2001. s. 48-52. ISBN neni.
Fojtík, R. Software pro kapesní počítače. In: Tvorba softwaru 2001: Tvorba softwaru 2001 2001-05-29 . Ostrava: TANGER spol. s r.o. Ostrava, 2001. TANGER spol. s r.o. Ostrava, 2001. s. 27-34. ISBN 80-85988-59-3.
Mechlová, E. a Fojtík, R. Současný stav a perspektivy internetové výuky na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. In: BELCOM 01: BELCOM 01 Praha. Praha: ČVUT Praha, 2001. ČVUT Praha, 2001. s. 00-00.
Fojtík, R. Umí více učitel nebo žák?. Computer. 2001, roč. 8, č. 2, s. 52-52. ISSN 1210-8790.
Fojtík, R. Využití multimedií při tvorbě výukových on-line kurzů. In: ICTE 2001: ICTE 2001 2001-09-17 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 64-68. ISBN 80-7042-808-2.
Fojtík, R. Budoucnost nebo fikce?. Computer. 2000, roč. 7, s. 59-59. ISSN 1210-8790.
Fojtík, R. Český učitel a Internet. Computer. 2000, roč. 7, s. 80-80. ISSN 1210-8790.
Fojtík, R. Informační gramotnost. Computer. 2000, roč. 7, s. 68-68. ISSN 1210-8790.
Fojtík, R. Internet jako aktivní prvek výuky. In: PKKP 2000: PKKP 2000 2000-06-12 . Hradec Králové: Gaudeamus při VŠP Hradec Králové, 2000. Gaudeamus při VŠP Hradec Králové, 2000. ISBN 80-7041-280-1.
Fojtík, R. Mobilní prostředky ve výuce. In: ICTE 2000: ICTE 2000 2000-09-19 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. s. 189-193. ISBN 80-7042-795-7.
Fojtík, R. Univerzity bez budov. Computer. 2000, roč. 7, s. 57-57. ISSN 1210-8790.


AutorNázev práceTypRok
Náhlý MatějVýuka základů programování pomocí robota Ozobotdiplomová 2018 
Košťálová ZuzanaTvorba výukových materiálů pro programování na SŠdiplomová 2017 
Jančar TomášPorovnání PHP frameworků při tvorbě webové aplikacediplomová 2016 
Palečková ZdeňkaVyužití tabletů ve výucediplomová 2015 
Škuta PetrTvorba učebních materiálů pro iPaddiplomová 2015 
Bajtková IvetaVyužití interaktivní tabule ve výuce angličtinydiplomová 2013 
Jakubčíková MartinaVyužití mobilních počítačů ve výucediplomová 2013 
Kohoutková MichaelaTvorba a využití multimedií ve výucediplomová 2013 
Šmehlík JanVývoj mobilních aplikací pro uživatele se speciálními potřebamidiplomová 2013 
Madajová MichaelaMožnosti využití LMS ve výuce na středních školáchdiplomová 2012 
Mecová MichaelaVýuka anglického jazyka pomocí elearningudiplomová 2012 
Merta DanielMožnosti hodnocení studentů v LMSdiplomová 2012 
Wieclaw JanSrovnání frameworků pro jazyk PHPdiplomová 2012 
Broda LukášVyužití multimédií ve výucediplomová 2011 
Gahér MartinLearning Management Systemdiplomová 2011 
Novák RostislavVyužití služeb UMTSdiplomová 2011 
Rupec StanislavInformační technologie ve výuce biologie na střední školediplomová 2011 
Hornsteiner PavelMožnosti využití e-learningu ve výuce na středních školáchdiplomová 2010 
Jakubéczy MichalVýhody a nevýhody tvorby webových aplikací v .NETdiplomová 2010 
Kubinová VlastaProblematika výuky programování na střední školediplomová 2010 
Nohel PetrHardware ve výuce na základní školediplomová 2010 
Cundová PavlínaVyužití ICT jako didaktických prostředků ve výuce na základní školediplomová 2009 
Czeczotková BlankaVyužití ICT jako didaktických prostředků ve výuce na SŠdiplomová 2009 
Drozdová MichaelaVýuka programování na středních školáchdiplomová 2009 
Gamrot DanielVývoj aplikace pro řízení jednoduchých projektůdiplomová 2009 
Jirásková DitaProblematika výuky programování na ZŠdiplomová 2009 
Sojková LucieSoftware v práci učitele na ZŠdiplomová 2009 
Sulír MartinSbírka příkladů a metodických listů pro výuku informatiky na středních školáchdiplomová 2009 
Šamonil KarelVyužití internetu v mobilních zařízeníchdiplomová 2009 
Nevařil JosefSbírka příkladů a metodických listů pro výuku informatiky na základních školáchdiplomová 2008 
Szkandera PavelVyužití elektronického podpisudiplomová 2008 
Vršovský DavidVyužití počítačů ve výuce na základních školáchdiplomová 2008 
Pulkrábek RomanMobilní zařízení v elektronickém vzdělávánídiplomová 2007 
Holuša JanMožnosti a charakteristika tvorby online kurzůdiplomová 2006 
Šamonil PetrStreamované video pro využití v online výucediplomová 2006 
Ebert MartinCharakteristika a využití pevných diskůbakalářská  
Bojanovský JanSrovnání metod chlazení CPUbakalářská 2019 
Jílek JakubNástroje pro vývoj mobilních aplikací pro Androidbakalářská 2019 
David TomášSrovnání jazyka Swift a Javabakalářská 2018 
Kršák JurajMobilní aplikace pro práci s optickými kódybakalářská 2018 
Kakačka DenisMobilní aplikace pro komunikaci dětí se speciálními potřebamibakalářská 2017 
Kletenský LubomírMobilní aplikace katalogu Univerzitní knihovny Ostravské univerzitybakalářská 2017 
Zatloukalová MichaelaDigitální zrcadlové fotoaparáty a jejich příslušenstvíbakalářská 2017 
Baránek VojtěchAplikace pro správu zvukových profilůbakalářská 2016 
Náhlý MatějInterpret jazyka Logo pro tabletybakalářská 2016 
Petřík MiroslavNávrh bezdrátového ovládání s využitím osmibitových MCUbakalářská 2016 
Svoboda PatrikVizualizace vybraných grafových algoritmůbakalářská 2016 
Borovec TomášInterpret jazyka Karel pro tabletybakalářská 2015 
Homola DanCharakteristika a srovnání procesorůbakalářská 2015 
Pavelka MichalTvorba materiálu pro výuku objektově orientovaného programováníbakalářská 2015 
Pektor OndřejVyužití tabletu jako terminálu pro ovládání prezentace připravených dat na televizorubakalářská 2015 
Dunička RobertNávrh a vývoj elektronického obchodubakalářská 2014 
Glofák VojtěchProgram pro podporu a rozvoj fonace u dětí se specifickými potřebamibakalářská 2014 
Holišová ZdeňkaSrovnání objektivů pro digitální zrcadlové fotoaparátybakalářská 2014 
Jančar TomášVyužití frameworků při tvorbě redakčního systémubakalářská 2014 
Juřicová LenkaVývoj aplikace pro testování na tabletechbakalářská 2014 
Kolář VítězslavIntegrace tabletů do průmyslových podnikůbakalářská 2014 
Kozel MartinTvorba didaktického softwaru pro iPadbakalářská 2014 
Miltner JanVyužití IT k detekci vertikálního pohybu na základě vyhodnocování změn atmosférického tlakubakalářská 2014 
Sonnek JanDaňová evidence a generování faktur pomocí webové aplikacebakalářská 2014 
Hausmeier MartinVývoj sportovních aplikací pro OS Androidbakalářská 2013 
Jančo PetrPorovnání software pro mazání a obnovu datbakalářská 2013 
Kaboň LukášSrovnání digitálních zrcadlových fotoaparátůbakalářská 2013 
Kološ JanVývoj mobilních aplikací pro operační systém Windows Phone 8bakalářská 2013 
Kuzník JanVyužití audiovizuálních prostředků v OS Androidbakalářská 2013 
Mikuš PavelVývoj tabletových aplikací pro uživatele se specifickými potřebamibakalářská 2013 
Molnári ŠtefanCharakteristika projektu Monobakalářská 2013 
Paschek MatějMožnosti využití Apple produktů ve firemním prostředíbakalářská 2013 
Pavlásek PavelTvorba webu pro fotografybakalářská 2013 
Rylko StanislavNástroje pro tvorbu myšlenkových mapbakalářská 2013 
Skoumal MartinVyužití virtualizačních nástrojůbakalářská 2013 
Dužík DanielMožnosti HTML5 a CSS3bakalářská 2012 
Kuzník OndřejSrovnání služeb pro Cloud Computingbakalářská 2012 
Luštěk VáclavVývoj her pro iOSbakalářská 2012 
Měch VáclavVývoj mobilních aplikací pro operační systém Windows Phonebakalářská 2012 
Šimek VladimírVývoj her pro operační systém Androidbakalářská 2012 
Třečák JiříVývoj aplikací pro operační systém iOSbakalářská 2012 
Vereš VítVývoj aplikací pro MS Windows 8bakalářská 2012 
Vít MilanSrovnání jazyků Objective-C a C++bakalářská 2012 
Gardoš RobertSrovnání SSDbakalářská 2011 
Jozefko VlastimilSrovnání vývojových nástrojů pro jazyk C++bakalářská 2011 
Lacina LiborŘízení klimatizace v serverové místnosti pomocí systému Arduinobakalářská 2011 
Šmehlík JanDigitální video na internetubakalářská 2011 
Bednář MartinProgramování pro operační systém Androidbakalářská 2010 
Hrneček JanSrovnání vývojových nástrojů pro tvorbu GUIbakalářská 2010 
Klesniak IvoSrovnání grafických karet pro osobní počítačebakalářská 2010 
Krayzlová LenkaTechnologie Ajax a její využitíbakalářská 2010 
Machová GabrielaDigitální fotoaparátybakalářská 2010 
Magula PetrCharakteristika a srovnání zdrojů napájení počítačůbakalářská 2010 
Mikoláš MichalNávrh a realizace redakčního webového systému pro propagaci přírodních vědbakalářská 2010 
Rozsypal RenéDigitální televize v počítačibakalářská 2010 
Bako DanielSrovnání operačních systémů pro mobilní zařízeníbakalářská 2009 
Boharčíková AnnaVyužití Java aplikací v mobilních zařízeníchbakalářská 2009 
Doležalová AndreaPorovnání aplikací mobilních zařízeníbakalářská 2009 
Novák RostislavVývoj a měření UMTSbakalářská 2009 
Pomichálek JanPorovnání komunikačních modulů školních informačních systémů.bakalářská 2009 
Stepaňuk ViktorCharakteristika a srovnání typů paměťových karetbakalářská 2009 
Stříž EduardCharakteristika a srovnání pevných diskůbakalářská 2009 
Šimša TomášPraktické srovnání tiskáren pro domácí využitíbakalářská 2009 
Vltavský OndřejWebové aplikace pro osobní využitíbakalářská 2009 
Volný DavidWYSIWYG editor pro tvorbu validního XHTMLbakalářská 2009 
Kulla LukášSrovnání a charakteristika grafických adaptérůbakalářská 2008 
Kyněra JosefKomunikace pomocí šifrovaných SMS zprávbakalářská 2008 
Maťovka MarekOptimalizace webových stránek pro vyhledávačebakalářská 2008 
Mlčák DavidTechnologie Web 2.0bakalářská 2008 
Sasýn KamilPorovnání VJM na různých platformáchbakalářská 2008 
Veverka MartinCharakteristika a srovnání CMS a redakčních systémůbakalářská 2008 
Vlašánek PavelVyužití a charakteristika symetrické blokové šifrybakalářská 2008 
Fiala JanKonvertor zdrojových kódů do HTMLbakalářská 2007 
Gamrot DanielPraktické srovnání outlinerůbakalářská 2007 
Machoczek MichalGPS navigacebakalářská 2007 
Stančík BedřichVývoj, technologie a využití LCDbakalářská 2007 
Šamonil KarelMožnosti mobilního připojení k Internetubakalářská 2007 
Šuška PavelKomunikační nástroje pro mobilní zařízeníbakalářská 2007 
Bujok PetrPorovnání programovacích jazyků Java C Sharpbakalářská 2006 
Franek TomášZáznam, komprese a archivace audio signálubakalářská 2006 
Gažák JanTestovací program pro mobilní zařízeníbakalářská 2006 
Medlen IgorTypy a charakteristika paměťových zařízení pro mobilní digitální zařízeníbakalářská 2006 
Mik TomášVyužití jazyka PHP pro tvorbu internetové prezentacebakalářská 2006 
Novák JanDemonstrace třídících algoritmůbakalářská 2006 
Szkandera PavelTypy a charakteristika optických paměťových médiíbakalářská 2006 
Žufan Tichý RadekElektronická správa obchodní agendybakalářská 2006 
Biedrawa MiroslavSbírka řešených a komentovaných příkladů z jazyka Cbakalářská 2005 
Lekeš Tomᚊifrovací algoritmy a jejich použitíbakalářská 2005 
Moškoř PavelTvorba animací pro online výukové kurzybakalářská 2005 
Nitrai RobinDatabáze online testů pro kurz Architektura počítačůbakalářská 2005 
Oliva MiroslavRedukce šumu v audio signálubakalářská 2005 
Verner JanSystém pro řešení obchodních vztahů malé firmybakalářská 2005 


SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ
Hlavní řešitelMgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Období6/2009 - 5/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
Využití informačních a komunikačních technologií pro zlepšování komunikačních schopností dětí se specifickými poruchami
Hlavní řešitelMgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2011
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub