Přihlášky na Erasmus+ a jiné dokumenty

Přihláška je během spuštěné výzvy na Erasmus mobility dostupná online na portálu v sekci Studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů. Detaily k vyplnění studující obdrží hromadným emailem, případně jsou dostupné u katedrových koordinátorů a koordinátorek nebo u fakultní koordinátorky .

Opatření děkana o zajištění programu Erasmus+ na naší fakultě


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 03. 2024