Seminář pro učitele matematiky se vrací!

Po vynucené covidové pauze obnoví naše katedra matematiky tradiční seminář pro učitele. Dne 3. února se tak na Hladnově (Chittussiho 10) uskuteční už 27. ročník akce, která učitelům matematiky přináší zajímavé tipy, témata i možnost setkání a výměnu zkušeností.

Semináře před 2 lety zastavila koronavirová pandemie. Po celou dobu však pořadatelský tým počítal s jeho obnovením.

„Seminář je určen všem učitelům matematiky ze středních škol a 2. stupně základních škol. Jeho cílem je seznamovat učitele s novými trendy ve výuce matematiky, inspirovat je, jak výuku zkvalitnit, jak učinit matematiku atraktivnější pro žáky, čím ji oživit apod. Semináře se pravidelně účastní zkušení učitelé s dlouholetou praxí i učitelé začínající. Mají tak jedinečnou příležitost k předávání zkušeností a sdílení dobré praxe,“ říká za organizátory doktorka Věra Ferdiánová z katedry matematiky PřF OU.

Ani po dvouleté odmlce tak nebudou v Ostravě chybět zajímaví hosté. Profesorka Jarmila Novotná z Univerzity Karlovy (nabídne přednášku Jak tvořit „dobré“ otázky pro výuku matematiky), doktor Patrik Peška z Univerzity Palackého v Olomouci (nabídne přednášku Origami a geometrie) nebo doktorka Petra Vondráková z ostravské Vysoké školy báňské – Technické univerzity (nabídne přednášku Jak pracovat s aplikací Test4U a získat výsledky studentů).

Seminář má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je přístupný všem zájemcům z řad učitelů matematiky zdarma. Zájemci o účast se mohou hlásit prostřednictvím registračního formuláře nebo zasláním mailu na adresu , v němž uvedou údaje (titul, své jméno a příjmení, datum a rok narození, přesný název své školy a svůj kontaktní mail) potřebné pro pozdější udělení osvědčení o absolvování semináře.

Program


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 01. 2023