OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Libor Koníček

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 207, budova C
funkce:
obor činnosti:učitelství fyziky a základů obecné fyziky
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2152
553 46 2157
733 617 296
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1990 – 1995Ostravská univerzita, Učitelství VVP matematika-fyzika pro SŠ
1984 – 1988Gymnázium Havířov - Podlesí

Kvalifikace

2014doc. Teorie vzdělávání ve fyzice na PřF UHK
2009RNDr. Učitelství fyziky pro střední školy, Ostravská univerzita v Ostravě
2006PhD. Teória vyučovania fyzike, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1995Mgr. Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, kombinace matematika-fyzika

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

1998 – dosudOstravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra fyziky
1994 – 1997Soukromé Svatoplukovo gymnázium v Brušperku, učitel matematiky a fyziky

Odborné zaměření

Didaktika fyziky
Počítačem podporovaná výuka fyziky

Akademické funkce a členství v orgánech

2009 – 2018člen AS Přf OU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen oborové rady PřF UHK doktorského studijního programu Didaktika fyziky, od 2017
člen Odborovej komisie Teórie vzdelávania vo fyzike na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, od 2016
člen oborové rady PřF OU doktorského studijního programu Specializace v pedagogice - Teorie vzdělávání ve fyzice 2009 – 2016
člen moravskoslezského krajského výboru Fyzikální olympiády od roku 2009
člen Fyzikální pedagogické společnosti JČMF od roku 1999, od 2006 člen výboru FPS
člen GIREP (International Research Group on Physics Teaching) od roku 2000

Působení v zahraničí

11. 5. – 14. 5. 2015Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie v rámci programu Erasmus+ - Výměna zkušeností s využíváním počítačem podporovaných experimentů ve výuce, metody pedagogického experimentu Eye tracking.
10. 5. – 16. 5. 2009University of Udine, Udine, Itálie - Výměna zkušeností s využíváním počítačem podporovaných experimentů ve výuce, s vhodnými metodami a formami výuky.
22. 3. – 26. 3. 2004Open University, Milton Keynes, Velká Británie - Pobyt zaměřený na získání zkušeností s organizací eLearningových kurzů a s přípravou eLearningových materiálů.
23. 9. – 29. 9. 2001University of Twente, Enschede, Nizozemsko - Pobyt zaměřený na získání zkušeností s využíváním ICT ve výuce.

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinamírně pokročilý


Vybrané publikace

Sochorová, H., Bužga, M. a Koníček, L. Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie. In: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky Zborník Abstraktov 2016-05-30 Piešťany. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 64-64. ISBN 978-80-223-4105-9.
Hrabovská, K., Koníček, L., Švecová, L. a Barčová, K. Comparing Methods of Measurement of Friction with Simple Equipment and with Data-Loggers. In: GIREP-MPTL 2014: TEACHING/LEARNING PHYSICS: INTEGRATING RESEARCH INTO PRACTICE: Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice Proceedings of the GIREP-MPTL 2014 International Conference 2014-07-07 University of Palermo, Italy. Palermo (Italy): Dipartimento di Fisica e Chimica, Universit? degli Studi di Palermo, Palermo (Italy), 2015. Dipartimento di Fisica e Chimica, Universit? degli Studi di Palermo, Palermo (Italy), 2015. s. 613-620. ISBN 978-88-907460-7-9.
Švecová, L., Mechlová, E., Sztwioroková, L. a Koníček, L. Tablets in Classroom. In: ICETA 2015 13th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications: ICETA 2015 13th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. PROCEEDINGS 2015-11-26 Starý Smokovec, The High Tatras, Slovakia. IEEE Press, 2015. s. 363-368. ISBN 978-1-4673-8534-3.
Hrabovská, K., Koníček, L., Švecová, L. a Barčová, K. Comparing methods of measurement of friction with simple equipment and with data-loggers. In: GIREP-MPTL 2014 International Conference Teaching/Learning Physics: Integrating research into practice: GIREP-MPTL 2014 International Conference Teaching/Learning Physics: Integrating research into practice 2014-07-07 University of Palermo - Italy. Dipartimento di Fisica e Chimica Universita degli Studi di Palermo, Italy, 2014. s. 289-290. ISBN 978-88-907460-5-5.
Koníček, L. Počítačem podporované experimenty z fyziky a změny paradigmat. první. vyd. 97 s.
Koníček, L., Kędzierska, E., Esquembre, F., Peeters, W., Stefanel, A. a Farstad, V. S. MOSEM2 project: Integration of data acquisition, modelling, simulation and animation for learning electromagnetism and superconductivity. NUOVO CIMENTO C. 2010, roč. 2010, č. 33, s. 65-74. ISSN 1124-1896.

Všechny publikace

Škrabánková, J. a Koníček, L. Reflexe badatelských dnů a pracovních listů v rámci projektu PŘÍRODA. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky. České Budějovice: Jihočeská univerzita České Budějovice. 2018.
Škrabánková, J. a Koníček, L. Reflexe badatelských dnů a pracovních listů v rámci projektu PŘÍRODA. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 23: Veletrh nápadů učitelů fyziky 23 2018-08-31 České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. s. 203-214. ISBN 978-80-7394-719-4.
Koníček, L. Fyzikální hrnec. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 2017. Olomouc: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2017.
Koníček, L. a Sochorová, H. Praktická cvičení z biofyziky z pohledu rozvoje dovedností studentů. In: XXXX. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY: XXXX. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY Sborník abstrakt 2017-05-31 Praha. Praha: 3. lékařská fakluta Univerzity Karlovy v Praze, 2017. s. 12-12. ISBN 978-80-87878-27-9.
Koníček, L. a Sochorová, H. Praktická cvičení z biofyziky z pohledu rozvoje dovedností studentů. In: XXXX. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY. Praha: 3. lékařská fakluta Univerzity Karlovy v Praze. 2017.
Koníček, L. Vliv RVP, ŠVP a dalších dokumentů MŠMT na přípravu učitelů fyziky. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. Kašperské Hory. 2017.
Švecová, L., Koníček, L. a RANOCHA, T. ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY K MĚŘENÍ TEPLOTY. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7 Deset let zkušeností s realizací RVP ve výuce fyzice: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7 Deset let zkušeností s realizací RVP ve výuce fyzice 2015-04-27 Kašperské Hory. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 219-222. ISBN 978-80-261-0531-2.
Sochorová, H., Bužga, M. a Koníček, L. Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie. In: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky Zborník Abstraktov 2016-05-30 Piešťany. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 64-64. ISBN 978-80-223-4105-9.
Sochorová, H., Bužga, M. a Koníček, L. Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie. In: XXXIX. Dny lékařské biofyziky. Piešťany. 2016.
Hrabovská, K., Koníček, L., Švecová, L. a Barčová, K. Comparing Methods of Measurement of Friction with Simple Equipment and with Data-Loggers. In: GIREP-MPTL 2014: TEACHING/LEARNING PHYSICS: INTEGRATING RESEARCH INTO PRACTICE: Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice Proceedings of the GIREP-MPTL 2014 International Conference 2014-07-07 University of Palermo, Italy. Palermo (Italy): Dipartimento di Fisica e Chimica, Universit? degli Studi di Palermo, Palermo (Italy), 2015. Dipartimento di Fisica e Chimica, Universit? degli Studi di Palermo, Palermo (Italy), 2015. s. 613-620. ISBN 978-88-907460-7-9.
Švecová, L., Koníček, L. a Ranocha, T. ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY K MĚŘENÍ TEPLOTY. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7 Deset let zkušeností s realizací RVP ve výuce fyzice. Kašperské Hory (v Amálině údolí): katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. 2015.
Hönigová, L., Koníček, L. a Ticháčková, L. FOTOMETRIE VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. Kašperské Hory. 2015.
Koníček, L., Hönigová, L. a Solowski, R. Konstrukce luxmetru pro měření charakteristik zdrojů světla. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. Praha: Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha. 2015.
Švecová, L., Mechlová, E., Sztwioroková, L. a Koníček, L. Tablets in Classroom. In: ICETA 2015 13th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications: ICETA 2015 13th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. PROCEEDINGS 2015-11-26 Starý Smokovec, The High Tatras, Slovakia. IEEE Press, 2015. s. 363-368. ISBN 978-1-4673-8534-3.
Koníček, L. VLIV NOVÝCH TECHNOLOGIÍ NA AKTIVNÍ UČENÍ ŽÁKŮ. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. Kašperské Hory: katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni JČMF, pobočka Plzeň. 2015.
HRABOVSKÁ, K., Koníček, L., Švecová, L. a Barčová, K. Application of ICT in Teaching Physics Friction. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 87-92. ISBN 978-80-7464-561-7.
Ličmanová, L. a Koníček, L. BADATELSKÉ VYUČOVÁNÍ OPTICE NA SŠ. In: Studentská vědecká konference Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava. 2014.
HRABOVSKÁ, K., Koníček, L., Švecová, L. a Barčová, k. Comparing methods of measurement of friction with simple equipment and with data-loggers. In: GIREP - MPTL 2014 International Conference Teaching/Learning Physics: Integrating research into practice. University of Palermo - Italy: University of Palermo - Italy. 2014.
Hrabovská, K., Koníček, L., Švecová, L. a Barčová, K. Comparing methods of measurement of friction with simple equipment and with data-loggers. In: GIREP-MPTL 2014 International Conference Teaching/Learning Physics: Integrating research into practice: GIREP-MPTL 2014 International Conference Teaching/Learning Physics: Integrating research into practice 2014-07-07 University of Palermo - Italy. Dipartimento di Fisica e Chimica Universita degli Studi di Palermo, Italy, 2014. s. 289-290. ISBN 978-88-907460-5-5.
Ličmanová, L., Koníček, L., Mechlová, E. a Kerlínová, V. Creation of workbook in physics for pupils of technical fields at secondary vocational schools. In: The International Conference on PhysicsICPE-EPEC 2013 Education Active learning - in a changing world of new technologies. Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, Prague, 2014, 2014. s. 972-978. ISBN 978-80-7378-266-5.
Koníček, L. Čidla pro měření neelektrických veličin. 2014.
HRABOVSKÁ, K., Koníček, L. a Švecová, L. FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY TŘENÍ A JEHO MĚŘENÍ: Věda má budoucnost. In: Studentská vědecká konference PřF OU 2014. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. Ostravská univerzita, 2014.
Ličmanová, L. a Koníček, L. Inquiry-based teaching with ICT in photometry. In: GIREP-MPTL International Conference on Teaching/Learning Physics. Palermo: Dipartimento di Fisica e Chimica, Universit? degli Studi di Palermo, Italy, 2014. Dipartimento di Fisica e Chimica, Universit? degli Studi di Palermo, Italy, 2014. s. 390-391. ISBN 978-88-907460-5-5.
ZÁRUBOVÁ, L. a Koníček, L. Modernizace výuky fyziky na základní škole.
ZÁRUBOVÁ, L. a Koníček, L. Modernizace výuky fyziky na základní škole. In: Studentská vědecká konference. Ostrava. 2014.
Ličmanová, L. a Koníček, L. Optics - The spatial and spectral properties of light sources (inquiry-based learning with ICT). In: ICPE-EPEC 2013 The International Conference on Physics Education Active learning - in a changing world of new technologies. Praha: Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, Prague, 2014, 2014. Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, Prague, 2014, 2014. s. 1225-1230. ISBN 978-80-7378-266-5.
Ličmanová, L. a Koníček, L. PHOTOMETRY IN TEACHING PHYSICS FOR UPPER SECONDARY SCHOOL. In: DIDFYZ 2014. Račkova dolina. 2014.
Koníček, L. Počítačem podporované experimenty z fyziky a změny paradigmat. první. vyd. 97 s.
Ličmanová, L. a Koníček, L. Spatial properties of light sources and their efficiency. In: THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH IN DIDACTICS OF THE SCIENCES. Krakov. 2014.
Ličmanová, L. a Koníček, L. Spektrální charakteristiky světelných zdrojů a světla prošlého a odraženého. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 2014. Cheb. 2014.
Ličmanová, L., Koníček, L. a Švecová, L. The Pupils´ Competition in Physics. In: The International Conference on PhysicsICPE-EPEC 2013 Education Active learning - in a changing world of new technologies. Praha: Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, Prague, 2014, 2014. Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, Prague, 2014, 2014. s. 892-897. ISBN 978-80-7378-266-5.
Ličmanová, L. a Koníček, L. Badatelské úlohy nejen z optiky. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6: Vyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. Kašperské Hory. 2013.
Ličmanová, L. a Koníček, L. Badatelské úlohy s ICT v učivu optiky. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. Hradec Králové. 2013.
Kerlínová, V., Ličmanová, L. a Koníček, L. CREATION OF WORKBOOK IN PHYSICS FOR PUPILS OF TECHNICAL FIELDS AT SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS. In: ICPE-EPEC. Praha. 2013.
Švecová, L. a Koníček, L. Chyby měření lékařských teploměrů. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6 Výuka fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 221-225. ISBN 978-80-261-0374-5.
Ličmanová, L. a Koníček, L. Optics - The spatial and spectral properties of light sources (Inquiry-based learning with ICT). In: ICPE-EPEC 2013: International Conference on Physics Education. Praha. 2013.
Kerlínová, V., Mechlová, E. a Koníček, L. POSTOJE ŽÁKŮ TECHNICKÝCH A NETECHNICKÝCH OBORŮ SOŠ K PŘEDMĚTU FYZIKA. In: Fyzikálne vzdelávanie v systéme reformovaného školstva. Nitra: Pobočka JSMF v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013. Pobočka JSMF v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013. s. 229-238. ISBN 978-80-558-0232-9.
Koníček, L. a Vlková, I. Přiblížení jednotky tlaku žákům prostřednictvím lidského těla. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2013.
Koníček, L., Ličmanová, L. a Švecová, L. Student´s Competition in Science Theme - part Physics. In: ICPE-EPEC. Praha. 2013.
Koníček, L. a Zárubová, L. Zatraktivnění fyziky pro žáky základní školy. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2013.
ZÁRUBOVÁ, L. a Koníček, L. Zatraktivnění fyziky pro žáky základní školy.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 4. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2013.
Mechlová, E., Malčík, M., Koníček, L., Drozdová, M., Veřmiřovský, J. a Lustigová, Z. Metodika rozvíjení přírodovědných dovedností s podporou informačních technologií v současných paradigmatech vzdělávání na středních školách. Ostrava: IN-PRESS CZ s.r.o., 2012. 213 s. ISBN 978-80-7464-076-6.
Mechlová, E., Malčík, M., Koníček, L., Švecová, L. a Seberová, A. Rozvíjení klíčových kompetencí v přírodovědném vzdělávání na středních školách s podporou informačních technologií. Ostrava: IN-PRESS CZ s.r.o., 2012. 188 s. ISBN 978-80-7464-077-3.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 3. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2012.
Konečná, P., Burianová, E., Solárová, M. a Koníček, L. Barvy Přírody: Barvy Přírody [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Veřmiřovský, J. a Koníček, L. Chemie a fyzika. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě: Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta, 2011. 263 s. ISBN 978-80-7464-010-0.
Konečná, P., Burianová, E., Solárová, M., Koníček, L., Bartošová, R., Houdková, Z. a Cimalová, Š. 2. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Koníček, L., Kędzierska, E., Esquembre, F., Peeters, W., Stefanel, A. a Farstad, V. S. MOSEM2 project: Integration of data acquisition, modelling, simulation and animation for learning electromagnetism and superconductivity. NUOVO CIMENTO C. 2010, roč. 2010, č. 33, s. 65-74. ISSN 1124-1896.
Mechlová, E., Malčík, M., Koníček, L. a Švecová, L. Conditions for E-Learning at secondary Schools in the Czech Republic. In: Theoretical and Practical Aspects of Distance learning. s. 150-159. ISBN 978-83-925281-4-2.
Mechlová, E. a Koníček, L. Development of the digital key competence in science teacher training. In: On contribution of modern technologies towards developing key competences. 1. vyd. Hradec Králové: M. Vognar, 2009. s. 145-152. ISBN 978-80-86771-38-0.
Koníček, L., Mechlová, E., Malčík, M. a Švecová, L. Results of Research About Exploitation ICT by Secondary School Teachers. In: Results of Research About Exploitation ICT by Secondary School Teachers. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 115-118. ISBN 978-80-7368-459-4.
Koníček, L. Cíle, realizace a perspektivy pedagogické praxe studentů učitelství fyziky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 317-320. ISBN 978-80-7368-517-1.
Koníček, L. a Mechlová, E. Contribution to Datalogging of P06 Ostrava. In: MOSEM2 PM01 seminar. Amsterdam: Amstel. 2008.
Koníček, L. a Mechlová, E. INTERNATIONAL PROJECTS FOR PHYSICS EDUCATION - POINT OF VIEW OF ICT. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 75-78. ISBN 978-80-7368-577-5.
Koníček, L. a Mechlová, E. MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A JEJICH VAZBA NA NÁRODNÍ KURIKULA. In: DIDFYZ2008. Račkova Dolina. 2008.
Mechlová, E., Koníček, L. a Taraba, B. Computerized Experiments on Chemical Processing - Drying and Evaporation. In: ComLab . Radovljica: University of Ljubljana, 2007. University of Ljubljana, 2007. s. 11-11. ISBN 978-961-253-009-9.
Masná, M. a Koníček, L. Elektřina a magnetismus. 2007.
Koníček, L., Malčík, M., Maťašeje, H. a Mazurová, V. Evaluace výsledků vzdělávání. 2007.
Mechlová, E. a Koníček, L. Fyzika ve vzdělávací oblasti člověk a příroda. 2007.
Koníček, L., Malčík, M., Maťašeje, H. a Mazurová, V. Hodnocení výsledků vzdělávání - praktická část. 2007.
Koníček, L., Malčík, M., Maťašeje, H. a Mazurová, V. Hodnocení výsledků vzdělávání - teoretická část. 2007.
Koníček, L. a Mechlová, E. ICT ve fyzice - průřezová témata a klíčové kompetence. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3. Srní: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 55-61. ISBN 978-80-7043-603-5.
Koníček, L. a Mechlová, E. Impact of Multimedia Program Supercomet 2 on the Teacher and Pupils. In: 12th International Conference MPTL12. Wroclaw. 2007.
Koníček, L. a Mechlová, E. Learning Physics in Vocational Non-Physics Subjects. In: GIREP EPEC 2. Opatija. 2007.
Mechlová, E., Koníček, L. a Foltýnová, J. Aplikace a rozvíjení fyzikálních poznatků v odborných předmětech. In: The Improvement of Students' Skills in Natural Science Education. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, 2006. Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, 2006. s. 31-35. ISBN 978-80-8094-083-6.
Koníček, L., Mechlová, E. a Zelená, S. Aplikace fyziky, chemie a biologie v praxi: tři případové studie. In: DIDFYZ2006. Nitra. 2006.
Koníček, L. a Mechlová, E. Models and Real Experiments about Electrical Conductivity ? Supercomet2. In: GIREP 2006. Amstrodam. 2006.
Koníček, L. a Mechlová, E. Models of Creation and Application of the Multimedia Program in Teaching Physics at Secondary Schools. In: GIREP 2006. Amstrodam. 2006.
Koníček, L. Počítačem podporované experimenty v přírodních vědách. 2006.
Mechlová, E. a Koníček, L. Evaluation of Superconductivity Program. In: Informal learning and public understanding of physics. Ljubljana: University of Ljubljana, 2005. University of Ljubljana, 2005. s. 412-417. ISBN 961-6619-00-4.
Mechlová, E. a Koníček, L. EVALUATION OF SUPERCONDUCTIVITY PROGRAM. In: GIREP Seminar. Ljubljana. 2005.
Mechlová, E. a Koníček, L. Pohled na sdílitelné vzdělávací objekty z hlediska tvůrce vzdělávacího programu. In: Sborník 2. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO2005. Brno: Masarykova univerzita, 2005. Masarykova univerzita, 2005. s. 85-89. ISBN 80-210-3699-0.
Mechlová, E. a Koníček, L. Pohled na sdílitelné vzdělávací objekty z hlediska tvůrce vzdělávacího programu. In: Masarykova univerzita. Brno. 2005.
Mechlová, E. a Koníček, L. Projekt Leonardo da Vinci SUPERCOMET 2. In: Projekty v teorii a praxi vyučování fyzice. Telč: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 54-60. ISBN 80-244-1180-6.
Koníček, L. SYSTÉM ŽÁKOVSKÝCH POČÍTAČEM PODPOROVANÝCH EXPERIMENTÁLNÍCH ÚLOH - TVORBA A DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO PROGRAMU. 2005.
Mechlová, E. a Koníček, L. Traditional education or constructivism? Transformation of Czech curriculum of Physics. In: GIREP Seminar. Ljubljana. 2005.
Koníček, L. a Půlkrábek, V. Electric Current - Knowledge and Skills - Conclusions from Research. In: Teaching and learning physicsin new contexts. Ostrava: University of Ostrava, 2004. University of Ostrava, 2004. s. 176-177. ISBN 80-7042-378-1.
Koníček, L. a Půlkrábek, V. Electric Current - the Basic Knowledge and Skills for Pupils of the Secondary Lower Classes. In: Teaching and Learning Physics in new Contexts. Ostrava: University of Ostrava, 2004. University of Ostrava, 2004. s. 178-179. ISBN 80-7042-378-1.
Koníček, L. Electrical Cells as a Field of Pupils´ Investigations. In: Teaching and Learning Physics in new Context. Ostrava: University of Ostrava, 2004. University of Ostrava, 2004. s. 205-205. ISBN 80-7042-378-1.
Koníček, L., Mechlová, E. a Smyček, P. K výzkumu efektivnosti vyučování fyzice s podporou počítačů z hlediska klíčových kompetencí. In: Zborník referátov zo 14. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2004. Ráčkova dolina: FPV UKF Nitra, 2004. FPV UKF Nitra, 2004. s. 29-33. ISBN 80-8050-810-0.
Mechlová, E., Koníček, L. a Smyček, P. Klíčové kompetence učitele fyziky v oblasti ICT ve vyučování. In: Kompetence a standardy ve fyzikálním vzdělávání učitele a žáka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. Univerzita Palackého, 2004. s. 69-77. ISBN 80-244-0922-4.
Koníček, L. Počítačem podporovaná výuka a experiment. 2004.
Koníček, L., Špačková, P., Kuklišová, A. a Pížová, I. Remote Laboratory - Electric Current Tasks. In: Teaching and Learning Physics in new Contexts. Ostrava: University of Ostrava, 2004. University of Ostrava, 2004. s. 111-111. ISBN 80-7042-378-1.
Koníček, L. Školní pokusy z fyziky 1. 2004.
Koníček, L. Školní pokusy z fyziky 2. 2004.
Koníček, L., Mechlová, E. a Balnar, A. Computerised laboratory and technology teaching:teacher training. In: Quality Development in Teacher Education and Training. Udine. 2003.
Koníček, L., Mechlová, E. a Balnar, A. Computerised Laboratory: Conductivity In Liquids. In: MIRK 2003: 8. mednarodna izobraževalna računalniška konferenca 2003-05-15 Ljubljana. Ljubljana: Biro M d.o.o., 2003. Biro M d.o.o., 2003. s. 257-260. ISBN 961-234-455-8.
Koníček, L., Mechlová, E. a Balnar, A. Computerised Laboratory in Science and Technology Teaching: Teacher Training. In: Quality Development in Teacher Education and training. Udine: Forum, Editrice Universiataria Udinese, 2003. Forum, Editrice Universiataria Udinese, 2003. s. 576-585. ISBN 88-8420-225-6.
Mechlová, E., Koníček, L. a Balnar, A. Distance learning in teacher's training. In: Quality Development in Teacher Education and Training. Udine. 2003.
Mechlová, E., Koníček, L. a Balnar, A. Distance Learning in teacher's training. In: Qualitz Development in Teacher Education and Training. Udine: Forum, Editrice universitaria Udinese, 2003. Forum, Editrice universitaria Udinese, 2003. s. 523-576. ISBN 88-8420-225-6.
Mechlová, E., Koníček, L. a Balnar, A. Computerised Laboratory in Science and Technology Teaching: the Course on Heat and Temperature. In: International Conference ICT's in Educationa: Educational Technology 00-10-2002 Badajoz. Badajoz: Junta de Extremadura, 2002. Junta de Extremadura, 2002. s. 395-399. ISBN 8495251-76-0.
Kričfaluši, D., Mechlová, E. a Koníček, L. Didaktické modely integrace ICT do pregraduální přípravy učitelů.. 2002.
Mechlová, E., Hrivňák, D. a Koníček, L. Modernizace laboratoří pro výuku fyziky. 2002.
Koníček, L. Návrh a zpracování výukových modulů s multimediálními prvky. 2002.
Koníček, L. a Sklenák, L. Příprava multimediálního textu z mechaniky. In: Information and Communication Technology in Education: Information and Communication Technology in Education 10-09-2002 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 215-218. ISBN 80-7042-828-7.
Koníček, L. a Mechlová, E. Multimedia program - Conductivity of electric current. In: First International girep Seminar: Developing formal thinking in Physics 2001-09-02 Udine. Udine: University of Udine, 2001. University of Udine, 2001. s. 0-0.
Koníček, L. a Mechlová, E. Preparation of multimedia education modules of physics by students. In: University of Barcelona: PHYTEB 2000 2000-08-27 Barcelona. Barcelona: University of Barcelona, 2001. University of Barcelona, 2001. s. 1-4. ISBN 84-699-4416-9.
Koníček, L. Vývoj a příprava multimediálních modelů pro výuku. 2001.
Mechlová, E., Kričfaluši, D. a Koníček, L. Aplikace informačních a komunikačních technologií v pregraduální přípravě učitelů fyziky a chemie. In: PKKP 8 - 2000. Pražská konference o kybernetické pedagogice: Sedláček, J., Bílek, M. (eds.): Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci (Sborník z 8. Pražské konference o kybernetické pedagogice, 12.-14.6.2000 s přílohou CD-ROM) 2000-06-12 . Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. Gaudeamus, 2000. ISBN 80-7041-280-1.
Koníček, L. Informační a komunikační technologie jako nedílná součást přípravy budoucích učitelů. In: Objectives of teaching physics in the new millennium. Ráčkova dolina: Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, 2000. Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, 2000. s. 279-284. ISBN 80-8050-387-7.
Hán, J., Mechlová, E., Dvořák, L., Edl, M. a Koníček, L. Multimedia and Simulation in Computer Aided Education. ICEE ´99. 1999, s. 00-00. ISSN 1562-3580.
Kričfaluši, D., Mechlová, E. a Koníček, L. The Application of Information and Communication Technology in undergraduate Preparation of Teachers of Chemistry and Physics. In: Sborník prací PřF OU: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, řada fyzika - chemie, sv. 183 . Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1999. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1999. s. 83-90. ISBN 80-7042-782-5.
Kričfaluši, D., Mechlová, E. a Koníček, L. The Application of Information and Comunication Technologies in Undergrade Preparation of Teachers of Chemistry and Physics. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF Ostravské univerzity, Fyzika-chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. s. 83-90. ISBN 80-7042-782-5.
Mechlová, E. a Koníček, L. Charakteristiky multimediálních vzdělávacích programů. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřFOU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravi, 1998. Ostravská univerzita v Ostravi, 1998. s. 199-208. ISBN 80-7042-759-0.
Mechlová, E. a Koníček, L. Koncepce multimediálních výukových programů. In: Mezinárodní konference DIDFYZ: DIDFYZ 98 Nitra. Nitra: UKF Nitra, 1998. UKF Nitra, 1998. s. 00-00. ISBN 80-8050-201-3.
Mechlová, E. a Koníček, L. Kriteria hodnocení multimediálních vzdilávacích programu. In: Scientific pedagogical publishing České Budějovice: Pedagogický software 98 1998-06-08 . České Budějovice: Scientific pedagogical publishing, 1998. Scientific pedagogical publishing, 1998. s. 196-198. ISBN 80-85645-30-0.
Mechlová, E., Koníček, L. a Taraba, B. Computerised experiments on chemical processing ? drying and evaporation. In: ComLab Conference 2007. Radovljica.


ZkratkaNázev předmětu
1BF1LLékařská biofyzika I
2BF2LLékařská biofyzika II.
ABF1LMedical biophysics I
ASPRAAsistenská praxe
BAPROBakalářský projekt
BF1LFLékařská biofyzika I
DIFS2Didaktika fyziky 2
DIPRODiplomový projekt
DOPECDoplňková pedagogická činnost
DTVFYDigitální technologie ve výuce fyziky
DTVPVDig. technologie v přírodovědném vzděl.
ELEKTElektronika
ELMAGTeorie elektromagnetického pole
ELMGPElektřina a magnetizmus
ELMS2Seminář z elektřiny a magnetizmu 2
EVVTVEfek. využití výst. testování vědomostí
FYBI1Fyzika pro biology 1
FYBI2Fyzika pro biology 2
FYPX1Fyzika 1
FYPX2Fyzika 2
FYPY1Fyzika 1
FYPY2Fyzika 2
FYZP1Fyzikální praktikum 1
FYZP2Fyzikální praktikum 2
FYZP3Fyzikální praktikum 3
FYZP4Fyzikální praktikum 4
FYZS1Seminář z fyziky 1
FYZS2Seminář z fyziky 2
MATEPMatematika
MATESSeminář z matematiky
MECHPMechanika
MCHS1Seminář z mechaniky 1
MCHS2Seminář z mechaniky 2
MOFS1Seminář z molekulové fyziky a termod. 1
MOFS2Seminář z molekulové fyziky a termod. 2
MOLFPMolekulová fyzika a termodynamika
MRFU1Metody řešení fyzikálních úloh 1
MRFU2Metody řešení fyzikálních úloh 2
OBPFYObhajoba bakalářské práce
ODPSSObhajoba diplomové práce
POPEXPočítačem podporované experimenty
POPOVPočítačem podporovaná výuka fyziky
POVEFPočítač ve fyzice
PPXS1Průběžná pedagogická praxe 1
PPXS2Průběžná pedagogická praxe 2
PRSM1Proseminář 1
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SPOS1Školní pokusy 1
SPOS2Školní pokusy 2
SPPSSSouvislá pedagogická praxe
SPPZSSouvislá pedagogická praxe
SZZK7Část SZZ: Fyzika
SZZK9Část SZZ: Fyzika s didaktikou
TELMPTeorie elektromagnetického pole
TELMSSeminář z teorie elektromag. pole
TTAJVTvorba testů a jejich vyhodnocování
UVMAXÚvod do vyšší matematiky
UVMA1Úvod do vyšší matematiky 1
VOPS1Seminář z vlnění a optiky 1
VOPS2Seminář z vlnění a optiky 2
VPRIMVývoj přírodovědného myšlení
VYPRMVybrané problémy z mechaniky
WCSEXComputer-Supported Experiments
WPPH1Practical Physics 1
WPPH2Practical Physics 2
WPPH3Practical Physics 3
XKICTKlíč. kompetence ICT v přírodověd.vzděl.
YDITFDigitální technologie ve výuce fyziky
YELMAElektřina a magnetismus
YFPAFFyzikální praktikum z atomové fyziky
YFPEMFyzikální praktikum z elektřiny a magnet
YFPMMFyzikální praktikum z mechaniky a moleku
YMECHMechanika
YMOFTMolekulová fyzika a termodynamika
YSEEMSeminář z elektřiny a magnetismu
YSEMFSeminář z moderní fyziky
0IFPAZáklady fyziky
0IFPKZáklady fyziky
6ASPRAsistenská praxe
6MATSMatematika
7DFY1Didaktika fyziky 1
7DFY2Didaktika fyziky 2
7EMGEElektřina a magnetismus v experimentech
7EMPFElektronika a měřicí přístroje ve fyzice
7FYP1Fyzikální praktikum 1
7FYP2Fyzikální praktikum 2
7FYZPZáklady fyziky
7MATPMatematika
7MATSSeminář z matematiky
7MMOPMechanika a molekulová fyzika
7MMOSSeminář z mechaniky a molekulové fyziky
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7PPP1Průběžná profesní praxe 1
7PPP2Průběžná profesní praxe 2
7REPPReflektovaná pedagogická praxe z Fy
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SFBISeminář z fyziky pro biology
7SFFYSeminář z fyziky
7SFCHSeminář z fyziky pro chemiky
7SOPPSouvislá profesní praxe
7SPO1Školní pokusy 1
7SPO2Školní pokusy 2
7TELMTeorie elektromagnetického pole
7TEMETeoretická mechanika
7TTAVTvorba testů a jejich vyhodnocování
7UVMAÚvod do vyšší matematiky


AutorNázev práceTypRok
Vlková IvaBadatelsky orientovaná výuka fyziky s podporou ICT v aplikaci na lidské tělodisertační 2016 
Hönigová LenkaBadatelsky orientované úlohy z fotometrie s využitím digitálních technologiídisertační 2015 
Spustová RenataPrekoncepty a koncepty žáků v tepelných jevech a podpora tvorby fyzikálních pojmů u žáků s užitím ICTdisertační 2014 
Bedřichová TerezaExperimenty se soupravou obnovitelné zdroje energiediplomová 2018 
Solowski RadekMěření prostorových charakteristik světelných zdrojůdiplomová 2016 
Bjolek LukášFyzikální měření netradičnědiplomová 2012 
Chrástek JiříElektromagnetické vlnění - kolem násdiplomová 2012 
Richterová EvaTeplo, teplota, tepelná výměna - kolem násdiplomová 2012 
Holubová JulieAktuální stav využití informačních zdrojů s fyzikální tématikou žáky 2.stupně ZŠdiplomová 2010 
Hruška JanMěření z videosekvencí v prostředí Coach 6 - úlohy pro žáky ZŠdiplomová 2010 
Aujeský MichalAplikace polovodičových prvků pro měření neelektrických veličindiplomová 2009 
Macoszková PavlaMisconcepce z elektřiny a magnetismu u žáků ZŠdiplomová 2009 
Mohylová EvaMotivační úlohy z fyziky pro žáky ZŠdiplomová 2009 
Rácová IvanaVýzkum postoje žáků třetích ročníků středních škol k fyzicediplomová 2008 
Slánský JanPočítačem podporované experimenty v RVP člověk a přírodadiplomová 2008 
Šebesta PavelPříprava experimentů z fyziky pro vzdálenou laboratořdiplomová 2008 
Labudek TomášExperimenty ve vyučování fyzice s aplikací v biologii na střední školediplomová 2007 
Jurčík IvanPočítačem podporovaný experiment - užití systému MF-DAQ. Příprava a realizace úloh z různých oblastí fyziky. Využití na základní a střední škole.diplomová 2005 
Mazurová VeronikaJednoduché pokusy z fyziky. Návrh a příprava jednoduchých experimentů s měřením. Příprava modulů v Excelu pro zpracování datdiplomová 2005 
Malucha JakubOptimalizace návodů k experimentálním úlohámbakalářská 2018 
Řehák Blažej JosefExperimenty s palivovými článkybakalářská 2018 
Bedřichová TerezaAkustická měření v orchestrubakalářská 2016 
Stříž EduardMěření intenzity vysokofrekvenčního elektromagnetického vlněníbakalářská 2016 
Bajnarová VendulaExperimentální sada těles pro měření momentu setrvačnostibakalářská 2015 
Filar PetrMěření charakteristik elektrochemických zdrojů elektrického proudubakalářská 2014 
Pika OndřejFrekvenční analýza strunných hudebních nástrojůbakalářská 2014 
Ranocha TomášKomparativní měření elektronických čidel teplotybakalářská 2014 
Trunkát RadimMěření účinnosti ohřevu vodybakalářská 2014 
Chvostková DagmarExperimenty z elektrostatikybakalářská 2013 
Hrabovská KamilaFyzikální základy tření a jeho měřeníbakalářská 2013 
Krejčí TomášExperimentální úlohy v neinerciálních soustaváchbakalářská 2012 
Přívětivý PavelNávrh čidel pro měření fyzikálních veličinbakalářská 2012 
Filusz JanMěření charakteristik PCbakalářská 2011 
Chrástek JiříPočítačem podporované experimenty - zdroje elektrické energiebakalářská 2010 
Peška PatrikPočítačem podporované experimenty - vlněníbakalářská 2010 
Richterová EvaPočítačem podporované experimenty - teplo a teplotabakalářská 2010 


Rozvoj praktické výuky Lékařské biofyziky 1 pro obor Všeobecné lékařství
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
MOSEM - MOdelling and data acquisition for the continuing vocational training of upper secondary school physics teachers in pupil-active learning of Superconductivity and ElectroMagnetism based on Minds-On Simple ExperiMents
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
Období11/2008 - 5/2011
PoskytovatelKatedra fyziky, Leonardo
Stavukončený
Návrh a ověření výzkumných úloh pro žáky ZŠ a SŠ s podporou ICT
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub