Nejčastěji kladené dotazy o Erasmu

Co je to Erasmus?

Erasmus studijní pobyt znamená jeden až dva semestry studia na zahraniční univerzitě, se kterou má tvá katedra partnerskou smlouvu. Na studijním Erasmu si zapíšeš předměty tvého oboru a sbíráš za ně kredity – úplně stejně jako na Ostravské.

Studovat můžeš v kterémkoliv státě EU, v Norsku, na Islandu a pořád ještě i ve Velké Británii. Profily zemí najdeš tady.

Chci vyjet na Erasmus+

Erasmus praktická stáž znamená získání praxe v oboru, a to v jakékoli veřejné nebo soukromé organizaci (firma, laboratoř, střední/ základní škola, nezisková organizace, zahraniční oddělení vysoké školy, velvyslanectví atp.). Je jen na tobě, co si domluvíš, nesmí to však být orgán EU. Nabídka stáží na erasmusintern.org. Vyjíždí se na 2 – 12 měsíců.

Kdo to zaplatí?

Na studijní Erasmus i praktickou stáž získáš několik stipendií

  • Na náklady v dané zemi (doprava, ubytování, jídlo atp.), tzv. hlavní grant Erasmus. Státy jsou řazeny do dvou skupin, dle finanční náročnosti. Tento grant má každý student v česku stejný. Grant získáváš před výjezdem.
  • Na podporu mobility, tzv. Stipendium na podporu mobility (SPM). Bonus pro studenty Přírodovědecké fakulty, sazby se liší dle finanční náročnosti jednotlivých států. Stipendium získáváš po příjezdu do zahraničí.
  • Běžné ubytovací a sociální stipendium, které dostáváš na Ostravské univerzitě.
  • Pokud máš nárok na sociální stipendium, bude tvůj grant ještě o 250EUR/měsíc vyšší. Příspěvek získáváš před výjezdem.
  • Jednorázový příspěvek 50 EUR při zvolení šetrného dopravního prostředku.

Obrázek

Veškeré sazby stipendií najdeš v této sekci.

A co moje „domácí“ předměty?

Po návratu ti uznáme všechny zahraniční předměty, které zároveň budou v příloze tvého diplomu. Předměty v zahraničí si vybíráš před výjezdem, a to tak, aby nahradily předměty tvého oboru u nás. Pokud máš například ve druháku splnit biologii člověka, anorganickou chemii 1 nebo ekonomickou geografii, přesně tyhle (nebo hodně podobné) předměty si zapíšeš na zahraniční univerzitě a jejich splněním ti budou ty domácí uznány.

Po návratu tak nemusíš dohánět semestr. Pokud ale bude potřeba něco dodělat, můžeš si jednoduše prodloužit zkouškové (až o měsíc). Univerzitu vybíráš podle nabídky oborů a předmětů. Když si zvolíš obor s předměty podobnými těm svým, není s uznáváním problém.

Je moje angličtina dostačující?

Nečekáme, že zvládáš přečíst Shakespeara v originále – stačí mít B1. Tuto znalost si krátce ověříme při výběrovém řízení, jde o to, aby studenti zvládli běžnou komunikaci.

Kdo si není jistý, může si vyzkoušet online jazykové testování zdarma na zkoušku. Pro více informací, kontaktujte fakultní koordinátorku Erasmu.

Na jak dlouho můžu vyjet? Můžu kombinovat studijní Erasmus se stáží?

Celkem máš 12 měsíců na výjezdy v každém studijním cyklu. Takže 12 měsíců na bakaláři, 12 měsíců na magistrovi a 12 na doktorském studiu.

Na Erasmus+ můžeš v průběhu studia vyjet víc než jednou. Lze kombinovat studium a stáž – např. 4 měsíce studia na zahraniční univerzitě a během léta, nebo v dalším ročníku, další 2 až 6 měsíců stáže ve firmě.

Chci vyjet, co mám udělat?

Kontaktuj svého katedrového koordinátora. Jsou to vyučující na jednotlivých katedrách, kteří toho ví o Erasmu+ hodně, a ty se jich nemusíš bát zeptat. Poradí ti s výběrem univerzity a předmětů, vysvětlí proces uznání kreditů, případně předají kontakt na studenty, kteří z katedry na danou univerzitu už vyjeli. Případně kontaktuj fakultní koordinátorku Erasmus+.

Obrázek

Projdi si nabídku předmětů zahraniční univerzity.
Podej včas přihlášku. Na studijní pobyt podáváš přihlášku semestr dopředu. Pokud chceš vyjet v zimním semestru druhého ročníku, přihlásit se musíš už v letním semestru prvního ročníku.

Přihlášky se většinou podávají v období únor-březen, o přesném termínu se dozvíš s předstihem.

U stáže se hlásíš alespoň dva měsíce dopředu.

Pokud chceš mít detailnější představu o celém procesu – od výběru univerzity po samotný výjezd, klikni!


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 12. 2021