Stipendia na zahraniční mobility

Stipendium Erasmus+

Stipendium je určeno na financování zvýšených životních nákladů v zahraničí. Toto stipendium je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky.

Stipendium na podporu mobility

Na PřF OU se našim studentům snažíme usnadnit výjezdy za studiem a na pracovní stáže v zahraničí a podporujeme jejich vzdělávání na vysoce kvalitních zahraničních univerzitách. Jedním z nástrojů této podpory je Zvláštní stipendium na podporu mobilit PřF OU (neboli SPM).

Podmínky k získání SPM: minimálně 80% kreditů z předmětů studovaných v zahraničí musí být oborově relevantních. U pracovní stáže musí její charakter v plném rozsahu odpovídat požadovanému profilu absolventa.

ZeměStudijní pobytPraktická stážPraktická stáž vědecko-výzkumnáPraktická stáž vědecko-výzkumná
 Paušální částka stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v CZKRozsah stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v CZK Rozsah stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v CZKRozsah stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v CZK (TOP 500 nebo TOP 300 v daném oboru) nebo TOP světová oborová výzkumná instituce (dle stanoviska garanta programu)
Belgie2500150025003500
Bulharsko100010001500
Dánsko5000400050006000
Estonsko100010002500
Finsko4000300040005000
Francie2500150025003500
Chorvatsko100010001500
Irsko2500150025003500
Island5000400050006000
Itálie2500150025003500
Kypr100010001500
Lichtenštejnsko2500200025003500
Litva100010002500
Lotyšsko100010002000
Lucembursko2000100020003000
Maďarsko100010003000
Makedonie100010002000
Malta100010003500
Německo2500150025003500
Nizozemsko3000150030004000
Norsko5000400050006000
Polsko100010002500
Portugalsko100010001500
Rakousko2500150025003500
Rumunsko100010001500
Řecko100010001500
Slovensko2000
Slovinsko100010002000
Španělsko100010002000
Švédsko4000300040005000
Švýcarsko4000300040005000
Turecko100010001500
Velká Británie4500350045005500

Toto stipendium vám přijde po zahájení vašeho studijního pobytu nebo stáže. Jeho účelem je dorovnat předpokládané náklady na mobilitě nad rámec základního financovaní grantem Erasmus+/CEEPUS/VIA, rektorátní stipendium. SPM se netýká absolventských mobilit.

Za jakých podmínek stipendium získáte?

  • váš studijní pobyt nebo stáž plánovaně přesáhne délku 30 dní a splní náležitosti pro zahraniční mobilitu
  • po příjezdu na zahraniční univerzitu splníte 4 nezbytné kroky (potvrdíte, že jste dorazili, zaregistrujete si předměty a provedete případné změny a odhlásíte si předměty na PřF). Studentům vždy zasíláme podrobný návod, jak na to.
  • průběh vašeho studijního pobytu nebo praktické stáže bude v souladu se Stipendijním řádem OU, Studijním řádem a Opatřením děkana PřF o mobilitách (tyto dokumenty najdete na portálu)

Co hraje roli při určení výše SPM?

  • předpokládaná délka pobytu (podle účastnické smlouvy)
  • forma mobility (studium, pracovní stáž, vědecko-výzkumná stáž)
  • finanční náklady v dané zemi
  • kvalita instituce (týká se pracovních a vědecko-výzkumných stáží) *

*Jestliže stát, do kterého míříte, nespadá do níže uvedené tabulky, zváží proděkan pro vnitřní a vnější vztahy fakulty finanční náročnost vaší stáže a podíl obdržených prostředků z jiných zdrojů. Děkan fakulty následně rozhodne o výši vašeho SPM.

Kdy SPM obdržím?

Pokud splníte všechny výše uvedené podmínky, SPM obdržíte co možná nejdříve po provedených změnách v Learning Agreement (LA) nebo na základě oznámení, že LA se nebude měnit.

Co když svůj pobyt zkrátím/prodloužím?

  • v případě zkráceného pobytu vás vyzveme, abyste poměrnou část stipendia vrátili do stipendijního fondu fakulty
  • budete-li svůj pobyt prodlužovat o více než 30 dnů, poměrnou část SPM vám doplatíme.

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 11. 2019