OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra informatiky a počítačů

Petr Bujok

Petr Bujok

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Petr Bujok, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 305, budova A
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 597 09 2176
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~bujok

Vzdělání

2013 – 2013RNDr., Ostravská Univerzita, 1801V001 - Informatika
2008 – 2013Ph.D., Ostravská Univerzita, 1801V018 - Informační systémy
2006 – 2008Mgr., Ostravská Univerzita, 1802T006 - Informační systémy
2003 – 2006Bc., Ostravská Univerzita, 1801R001 - Informatika

Kvalifikace

2013RNDr.
2013Ph.D.

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

2014Kurz: Časové řady a predikce
2013Kurz: Plánování výzkumu: reprezentativita
2013Kurz: Introduction to genetic epidemiology in the GWAS ERA
2012Kurz: PRACE Spring School 2012
2012Kurz: Paralelní výpočty v MATLABu
2009Kurz: Akreditovaný certifikovaný tester ECDL

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2013 – dosudOstravská univerzita

Odborné zaměření

Globální optimalizace evolučními algoritmy
Analýza (vícerozměrných) dat
Analýza časových řad

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosudpředseda volební komise AS-PřF
2017 – dosudčlen stipendijní komise PřF

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká statistická společnost

Působení v zahraničí

23. 5. – 30. 5. 2010Zvané přednášky na University of Iceland, School of Education

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Všechny publikace

Poláková, R. a Bujok, P. Adaptation of Population Size in Differential Evolution Algorithm: An Experimental Comparison. In: IEEE IWSSIP2018: 2018 25th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP) 2018-06-20 Maribor. Maribor, Slovinsko: IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-6979-2.
Bujok, P. a Poláková, R. Adaptive Diversity-Control Mechanism Used in Popular Nature-Inspired Algorithms to Tackle the Real-World Problems. In: ERK'2018: Twenty-seventh International Electrotechnical and Computer Science Conference (ERK'2018) 2018-09-17 Portorož. IEEE, 2018. s. 344-347. ISSN 2591-0442.
Bujok, P. Cooperative Model for Nature-Inspired Algorithms in Solving Real-World Optimization Problems. In: BIOMA: Bioinspired Optimization Methods and Their Applications 2018-05-16 Paris. Paris: Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, 2018. s. 50-61. ISBN 978-3-319-91640-8.
Zámečníková, H., Einšpiglová, D., Poláková, R. a Bujok, P. Diversity-based Population Size Adaptation in Nature-inspired Optimization Alogorithms. In: ISCAMI2018, Proceedings of the 19th International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics 2018-05-10 Malenovice. Ostrava: University of Ostrava, 2018. s. 71-71. ISBN 978-80-7464-112-1.
Bujok, P. Migration Model of Adaptive Differential Evolution Applied to Real-World Problems. In: 17th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing: LNCS 10841 Artificial Intelligence and Soft Computing - Part I 2018-06-03 Zakopane, Polsko. Switzerland: Springer, 2018. s. 313-322. ISBN 978-3-319-91252-3.
Bujok, P. a Poláková, R. Migration Model of jSO Algorithm. In: IEEE IWSSIP2018: 2018 25th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP) 2018-06-20 Maribor. IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-6979-2.
Poláková, R. a Bujok, P. Popular Optimisation Algorithms with Diversity-based Adaptive Mechanism for Population Size. In: MENDEL'18, 24th International Conference on Soft Computing: 2018-06-26 Brno. Springer, 2018.
Škrabánková, J., Laš, L. a Bujok, P. Visualisation and interpretation of student strategies in solving natural science-based tasks using the eye-tracker. Journal of Eye Movement Research. 2018, 11(4), ISSN 1995-8692.
Poláková, R., Tvrdík, J. a Bujok, P. Adaptation of Population Size According to Current Population Diversity in Differential Evolution. In: 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI): 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI) Proceedings 2017-11-27 Honolulu. Piscataway, USA: IEEE, 2017. s. 2627-2634. ISBN 978-1-5386-2725-9.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. Adaptive Differential Evolution vs. Nature-Inspired Algorithms: An Experimental Comparison. In: 2017 IEEE SSCI: 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI) Proceedings 2017-11-27 Honolulu. Piscataway, USA: IEEE, 2017. s. 2604-2611. ISBN 978-1-5386-2725-9.
Konečná, P. a Bujok, P. ANALYSIS OF EFFICIENCY OF ENTRANCE EXAMINATION BASED ON PERMEATION IN THE FIRST YEAR OF STUDY. In: 16th Conference of Applied Mathematics: Proceedings, 16th Conference of Applied Mathematics Aplimat 2016 2017-01-31 Bratislava. Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 827-835. ISBN 978-80-227-4650-2.
Kukliczová, I., Zeleníková, R. a Bujok, P. Assessing subjective sleep quality in seniors. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2017, roč. 8, č. 1, s. 559-564. ISSN 2336-3517.
Bujok, P. a Tvrdík, J. Enhanced Individual-dependent Differential Evolution with Population Size Adaptation. In: CEC IEEE 2017: CEC IEEE 2017 2017-06-05 San Sebastián. San Sebastián, Spain: IEEE, 2017. s. 1358-1365. ISBN 978-1-5090-4600-3.
Bujok, P. Improving the Convergence of Differential Evolution. In: Numerical Analysis and Its Applications: 6th International Conference, NAA 2016: LNCS 10187 Numerical Analysis and Its Applications 2016-06-15 Lozenetz, Bulgaria. Switzerland: Springer International Publishing, 2017. s. 252-260. ISBN 978-3-319-57098-3.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. NATURE-INSPIRED ALGORITHMS IN REAL-WORLD OPTIMIZATION PROBLEMS. MENDEL Soft Computing Journal. 2017, č. 23, s. 7-14. ISSN 1803-3814.
Bujok, P. On Modification of Population-Based Approach Used in Adaptive Differential Evolution Algorithm. Acta Polytechnica Hungarica. 2017, č. 14, s. 163-180. ISSN 1785-8860.
Bujok, P. On the Efficiency of Successful-Parent Selection Framework in the State-of-the-art Differential Evolution Variants. In: 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing: LNAI 10245 Artificial Intelligence and Soft Computing - Part I 2017-06-11 Zakopane, Polsko. New York: Springer, 2017. s. 327-336. ISBN 978-3-319-59063-9.
Sochor, T., Zuzčák, M. a Bujok, P. Analysis of attackers against windows emulating honeypots in various types of networks and regions. In: International Conference on Ubiquitous and Future Networks, ICUFN: International Conference on Ubiquitous and Future Networks, ICUFN 2016 Wien, Austria. IEEE Computer Society, 2016. s. 863-868. ISBN 978-1-4673-9991-3.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. Differential Evolution with Exponential Crossover Revisited. In: MENDEL 2016: MENDEL 2016 22nd International Conference on Soft Computing 2016-06-07 Brno. Brno: Brno University of Technology, 2016. Brno University of Technology, 2016. s. 17-24. ISBN 978-80-214-5365-4.
Doleček, R., Pleva, L., Němečková Crkvenjaš, Z., Tvrdík, J., Švagera, Z., Bartoš, V., Bujok, P., Cichý, Z., Dvořáček, I., Cholevík, D., Koliba, P., Poláková, R., Pometlová, J., Šafarčík, K. a Závada, M. Endokrinologie traumatu. Praha: Maxdorf Jessenius, 2016. 215 s. ISBN 978-80-7345-484-5.
Bujok, P. a Tvrdík, J. Enhanced Success-history Based Parameter Adaptation for Differential Evolution and Real-World Optimization Problems. In: BIOMA2016: Bioinspired Optimization Methods and their Applications, BIOMA 2016 2016-05-18 Bled, Slovinsko. Ljubljana, Slovenia: Jožef Stefana Institute, 2016. s. 159-171. ISBN 978-961-264-093-4.
Poláková, R., Tvrdík, J. a Bujok, P. Evaluating the Performance of L-SHADE with Competing Strategies on CEC2014 Single Parameter-operator Test Suite. In: WCCI 2016: CEC IEEE 2016 2016-07-24 Vancouver. IEEE, 2016. s. 1181-1187. ISBN 9781509006229.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. Evaluating the Performance of SHADE with Competing Strategies on CEC 2014 Single-Parameter Test Suite. In: WCCI 2016: CEC IEEE 2016 2016-07-24 Vancouver. IEEE, 2016. s. 5002-5009. ISBN 9781509006229.
Bujok, P. Change of the Convergence Speed in Differential Evolution Algorithm. In: Sixth Conference on Numerical Analysis and Applications: NAA´16 2016-06-15 Lozenets, Bulgaria. Rousse: University of Rousse, 2016. University of Rousse, 2016. s. 10-10.
Poláková, R., Tvrdík, J. a Bujok, P. L-SHADE with Competing Strategies Applied to CEC2015 Learning-based Test Suite. In: WCCI 2016: CEC IEEE 2016 2016-07-24 Vancouver. IEEE, 2016. s. 4790-4796. ISBN 9781509006229.
Poláková, R. a Bujok, P. Our Recent Works in the Field of Differential Evolution Algorithm. In: SKIP. Ostrava. 2016.
Poláková, R., Tvrdík, J. a Bujok, P. Population-size adaptation through diversity-control mechanism for differential evolution. In: Mendel 2016: MENDEL 2016 22nd International Conference on Soft Computing 2016-06-08 Brno. Brno: Brno University of Technology, 2016. s. 49-56. ISBN 9788021453654.
Sochor, T., Zuzčák, M. a Bujok, P. Statistical analysis of attacking autonomous systems: Detailed Statistics of Attackers against Linux Honeynet. In: 2016 International Conference on Cyber Security and Protection of Digital Services, Cyber Security 2016; London; United Kingdom; 13 June 2016 through 14 June 2016;: 2016 International Conference on Cyber Security and Protection of Digital Services, Cyber Security 2016 2016-06-13 London, UK. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016. ISBN 978-1-5090-0709-7.
Bujok, P. a Tvrdík, J. Adaptive Differential Evolution: SHADE with Competing Crossover Strategies. In: 14th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing: Lecture Notes in Artificial Intelligence 9119 2015-06-14 Zakopane, Polsko. New York: Springer, 2015. Springer, 2015. s. 329-339. ISBN 978-3-319-19323-6.
Poláková, R., Tvrdík, J. a Bujok, P. Cooperation of Optimization Algorithms: A Simple Hierarchical Model. In: CEC2015: 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2015-05-25 Sendai, Japonsko. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015. s. 1046-1052. ISBN 978-1-4799-7492-4.
Bujok, P. Hierarchical Topology in Parallel Differential Evolution. In: Lecture Notes in Computer Science 8962. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2015. Springer-Verlag, 2015. s. 62-69. ISBN 978-3-319-15584-5.
Bujok, P. a Tvrdík, J. New Variants of Adaptive Differential Evolution Algorithm With Competing Strategies. Acta Electrotechnica et Informatica. 2015, roč. 15, č. 15, s. 49-56. ISSN 1335-8243.
Kotyrba, M., Volná, E. a Bujok, P. Unconventional modelling of complex system via cellular automata and differential evolution. Swarm and Evolutionary Computation. 2015, č. 25, s. 52-62. ISSN 2210-6502.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. Základy pravděpodobnosti a statistiky. 2015.
Poláková, R., Tvrdík, J. a Bujok, P. Controlled Restart in Differential Evolution Applied to CEC2014 Benchmark Functions. In: 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2014. s. 2230-2236. ISBN 978-1-4799-1488-3.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. Differential Evolution with Rotation-Invariant Mutation and Competing-Strategies Adaptation. In: WCCI 2014. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2014. s. 2253-2258. ISBN 978-1-4799-1488-3.
Bujok, P. Globální optimalizace a diferenciální evoluce. In: BIG DATA A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ V ICT. FEI-VŠB-TUO, Ostrava. 2014.
Bujok, P. Hierarchical Topology in Parallel Differential Evolution. In: Eight International Conference on Numerical Methods and Applications.
Bujok, P. Tvorba testů v LMS Moodle, testy v HotPotatoes. 2014.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. A Comparison of Adaptive Differential Evolution Algorithms on CEC 2013 Benchmark Problems. In: 19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013. Brno: Brno University of Technology. 2013.
Tvrdík, J., Bujok, P. a Poláková, R. A Comparison of Adaptive Differential Evolution Algorithms on CEC 2013 Benchmark Problems. In: 19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013. Brno: Brno University of Technology, 2013. Brno University of Technology, 2013. s. 123-128. ISBN 978-802144540-6.
Bujok, P. a Tvrdík, J. A New Variant of Competitive Differential Evolution Algorithm: Book of abstracts. In: Informatics 2013. Košice: FEEI TU of Košice, 2013. FEEI TU of Košice, 2013. s. 304-308. ISBN 978-80-8143-127-2.
Bujok, P. a Tvrdík, J. A New Variant of Competitive Differential Evolution Algorithm. Spišská Nová Ves, Slovakia. 2013.
Bujok, P. Efficiency of Migration in Parallel Differential Evolution. In: ISCAMI 2013. IRAFM, 2013. s. 18-18.
Bujok, P. Efficiency of Migration in Parallel Differential Evolution. In: ISCAMI 2013. Hotel KAM, Malenovice: IRAFM. 2013.
Bujok, P. London School of Hygiene & Tropical Medicine. 2013.
Bujok, P. Paralelismus a adaptivních evolučních algoritmech. 2013.
Bujok, P. Synchronous and Asynchronous Migration in Adaptive Differential Evolution Algorithms. NEURAL NETWORK WORLD. 2013, č. 23, s. 17-30. ISSN 1210-0552.
Bujok, P. Základy pravděpodobnosti a statistiky. 2013.
Tvrdík, J., Poláková, R. a Bujok, P. A Comparison of Adaptive Differential Evolution Variants for Single-Objective Optimization. In: 18th International Conference on Soft Computing MENDEL 2012. Brno: Brno University of Technology, 2012. Brno University of Technology, 2012. s. 132-137. ISBN 978-80-214-4540-6.
Tvrdík, J., Poláková, R. a Bujok, P. A Comparison of Adaptive Differential Evolution Variants for Single-Objective Optimization. Brno. 2012.
Tvrdík, J., Poláková, R., VESELSKÝ, J. a Bujok, P. Adaptive Variants of Differential Evolution: Towards Control-Parameter-Free Optimizers. In: Handbook of Optimization - From Classical to Modern Approach. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. s. 423-449. Intellingent Systems Reference Library, vol. 38. ISBN 978-3-642-30503-0.
Bujok, P. a Tvrdík, J. Parallel Migration Model Employing Various Adaptive Variants of Differential Evolution. In: ICAISC 2012 SIDE 2012. Zakopane. 2012.
Bujok, P. a Tvrdík, J. Parallel Migration Model Employing Various Adaptive Variants of Differential Evolution. In: Lecture Notes in Computer Science 7269. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. Springer-Verlag, 2012. s. 39-47. ISBN 978-3-642-29352-8.
Bujok, P. PRACE Spring School 2012, School for Developers of Petascale Applications. 2012.
Bujok, P. Synchronous Migration in an Island Model of Differential Evolution. In: Book of Abstracts ISCAMI 2012. s. 16-16.
Bujok, P. Synchronous Migration in an Island Model of Differential Evolution. In: ISCAMI 2012. Hotel KAM, Malenovice: IRAFM. 2012.
BUJOK, P. a Tvrdík, J. A COMPARISON OF VARIOUS STRATEGIES IN DIFFERENTIAL EVOLUTION. In: MENDEL 2011. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. s. 48-55. ISBN 978-80-214-4302-0.
Bujok, P. a Tvrdík, J. Parallel Migration Model in Competitive Differential Evolution. In: SYNASC 2011. Romania: West University of Timisoara, 2011. West University of Timisoara, 2011.
BUJOK, P. a Tvrdík, J. Parallel Migration Models Applied to Competitive Differential Evolution. In: 13th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011. IEEE Computer Society, 2011. s. 306-313. ISBN 978-0-7695-4630-8.
Bujok, P. PARALLEL MODELS OF ADAPTIVE DIFFERENTIAL EVOLUTION BASED ON MIGRATION PROCESS. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 347-355. ISSN 1337-6365.
BUJOK, P. PARALLEL MODELS OF ADAPTIVE DIFFERENTIAL EVOLUTION BASED ON MIGRATION PROCESS. In: APLIMAT 10th INTERNATIONAL CONFERENCE. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. s. 357-364. ISBN 978-80-89313-51-8.
Bujok, P. Porovnání mutací v diferenciální evoluci. In: Sborník SVK 2011. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. Ostravská univerzita, 2011. s. 239-242. ISBN 978-80-7368-909-4.
Bujok, P. Evolutionary algorithms. In: Workshop participation. Reykjavík, Island: University of Iceland, School of Education. 2010.
Bujok, P. Migrační model paralelní diferenciální evoluce. FPV UKV v Nitre, 2010. s. 749-755. ISBN 978-80-8094-742-2.
Bujok, P. PARALELNÍ VARIANTA DIFERENCIÁLNÍ EVOLUCE. Ostrava: PřF, OU, 2010. PřF, OU, 2010. s. 173-176. ISBN 978-80-7368-719-9.
Bujok, P. University of Iceland, School of Education. 2010.
Tvrdík, J., Pavliska, V. a Bujok, P. Základy modelování v MATLABu. 2010.
Bujok, P. Diferenciální evoluce - prostředek optimalizace. Ostrava: PřF, OU, 2009. PřF, OU, 2009. s. 73-74. ISBN 978-80-7368-458-7.
BUJOK, P. Paralelismus v evolučních algoritmech. Plzeň: ZČU v Plzni, 2009. ZČU v Plzni, 2009. s. 25-28. ISBN 978-80-7043-809-1.


AutorNázev práceTypRok
Ferik JanVarianty algoritmu diferenciální evoluce s archívemdiplomová 2018 
Kolčářová VeronikaAnalýza vybraných ekonomických časových řad za použití konvenčních i nekonvenčních metoddiplomová 2018 
Weszter DávidModel spolupráce různých evolučních algoritmůdiplomová 2018 
Bulava RobertZpracování dat z dotazníku o stravování studentů na Ostravské univerzitědiplomová 2017 
Skotnica OndřejPorovnání účinnosti vybraných přírodou inspirovaných evolučních algoritmůdiplomová 2016 
Rožňák MilanImplementace vybraných metod spektrální analýzy časových řaddiplomová 2015 
Křížková JessicaDiferenciální evoluce s kovarianční maticíbakalářská 2017 
Máček RichardPraktické porovnání neparalelní a paralelní diferenciální evolucebakalářská 2016 
Weszter DávidAlgoritmus diferenciální evoluce v pseudo-paralelním režimubakalářská 2016 
Ferik JanSbírka úloh z pravděpodobnostibakalářská 2015 
Karnufková KarinPorovnání volně dostupného software pro statistické zpracování datbakalářská 2012 


Studium vlivu změny parametrů evolučních algoritmů v závislosti na rozložení jedinců v prohledávaném prostoru
Hlavní řešitelRNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Studium vlivu změny parametrů evolučních algoritmů v závislosti na rozložení jedinců v prohledávaném prostoru
Hlavní řešitelRNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vývoj a aplikace nových adaptivních kooperujících evolučních algoritmů
Hlavní řešitelRNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Aktualizace opory předmětu Základy pravděpodobnosti a statistiky katedry informatiky a počítačů
Hlavní řešitelRNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub