Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie

Radek Dušek

Radek Dušek

titul, jméno, příjmení:
Ing. Radek Dušek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
L 301, budova L
funkce:
obor činnosti:
kartografie, geodézie, pozemkové úpravy, pedagogický poradce KGI
telefon, mobil:
553 46 2304
e-mail:

Vzdělání

1981 – 1985
Ing., obor geodézie a kartografie, Stavební fakulta ČVUT
1977 – 1981
Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha
 

Kvalifikace

2005
Ph.D, obor důlní měřictví, studijní program geodézie a kartografie, HGF VŠB-TUO
 

Zaměstnání, praxe

1998 – dosud
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie (asistent, odborný asistent)
1988 – 1998
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, katedra geodézie a pozemkových úprav (asistent)
1985 – 1988
Geodetický a kartografický podnik Praha, provoz triangulace (geodet, vedoucí geodet)
 

Odborné zaměření

Kartografie
Geodézie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2020 – dosud
člen akademického senátu PřF OU
2015 – 2019
zástupce vedoucího katedry fyzické geografie a geoekologie
2012 – 2015
místopředseda Akademického senátu PřF OU
2010 – dosud
člen oborové rady doktorského studijního oboru Environmentální geografie
2001 – 2012
člen Akademického senátu PřF OU
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceAutor
Název práce
Typ
Rok
Sobotková Michaela
Vliv raabizace na současnou krajinu
diplomová
2022
Cveková Dagmar
I. vojenské mapování jako zdroj dat o krajině
diplomová
2018
Důjková Magdalena
Mapování alejí a stromořadí - region Bruntálsko
diplomová
2017
Lešková Veronika
Aleje Moravskoslezského kraje - Historická analýza vybraného území (Frýdecko-Místecko a Novojičínsko)
diplomová
2017
Konvičná Marie
Transformace výškového modelu SRTM do S-JTSK a Bpv pro území České republiky
diplomová
2016
Krzyžanková Simona
Eroze a protierozní opatření v rámci projektu komplexních pozemkových úprav
diplomová
2015
Adamík Petr
Geodetické zaměření lokality geografického výzkumu
diplomová
2014
Hanzelková Hana
Mapování alejí a stromořadí - region Novojičínsko
diplomová
2014
Náplavová Radka
Kartografické prostředky ve výuce geografie na středních školách
diplomová
2014
Cieslarová Jana
Vliv aktualizace BPEJ na výpočet vodní eroze (katastrální území Guntramovice).
diplomová
2013
Dedek Tomáš
Metody hodnocení prostorových změn využití krajiny
diplomová
2013
Knapíková Barbora
Solitérní dřeviny v krajině
diplomová
2013
Kolářová Zuzana
Větrolamy jako krajinotvorné prvky
diplomová
2013
Machalová Simona
Mapování alejí a stromořadí
diplomová
2013
Ševčíková Zuzana
Klimatické regiony BPEJ
diplomová
2013
Rýznar Vojtěch
Geodetický monitoring meandrů Odry (třetí a čtvrtá etapa)
diplomová
2011
Villertová Lucie
Zhodnocení aktualizace bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ) na Velkomeziříčsku
diplomová
2011
Albrecht Jan
Monitoring úseku dna koryta řeky Morávky
diplomová
2010
Bordovská Hana
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bílov: zpracování protierozních návrhů v části řešící erozi půdy
diplomová
2010
Habrman Jan
Atlas řeky Moravy
diplomová
2010
Horák Jaroslav
Atlas ostrova Réunion
diplomová
2008
Sukeníková Klára
Atlas přírodních památek UNESCO - 2. část (Asie)
diplomová
2008
Žáková Veronika
Atlas Moravskoslezských Beskyd
diplomová
2008
Buršová Veronika
Kartografické zpracování geomorfologické lokality
diplomová
2007
Horňanská Andrea
Místní a pomístní jména jako charakteristika horizontální struktury krajiny Moravskoslezských Beskyd
diplomová
2007
Kozielková Jana
Zaměření geomorfologické lokality
diplomová
2007
Laryšová Ivana
Zajištění migrační prostupnosti území Moravské brány pro velké savce - návrh upřesnění vybraných prvků regionálního ÚSES
diplomová
2007
Miřijovský Jakub
Hodnocení podmínek využitelnosti systému GPS jako zdroje geografických dat v NP České Švýcarsko
diplomová
2007
Rončková Eva
Atlas přírodních památek UNESCO - 1. část (Evropa a Rusko)
diplomová
2007
Skřivánková Marta
Kartografické zpracování geomorfologické lokality
diplomová
2007
Válková Jitka
Podrobné zaměření geomorfologické lokality
diplomová
2007
Byrtus Wladyslaw
Metody podrobného mapování přijímačem GPS s využitím programů Kokeš a ArcMap
diplomová
2006
Černoch David
Pojmy "střed" a "střední" v geografii
diplomová
2006
Drozdek Marek
Aplikace metod pozemní digitální fotogrammetrie při sledování změn průběhu koryta Odry v CHKO Poodří
diplomová
2006
Jurková Nikola
Atlas české části Slezských Beskyd
diplomová
2006
Kleiner Martin
Atlas ostrova Mauricius
diplomová
2006
Mikulášková Lucie
Vliv scelování pozemků v 19. století na současnou krajinu
diplomová
2006
Němcová Jana
Hraniční vodní toky ČR
diplomová
2006
Pilková Irena
Evropská trojmezí
diplomová
2006
Popelová Monika
Kartografické zpracování zaměřené geomorfologické lokality - severní svah Smrku (údolí Bučacího potoka)
diplomová
2006
Pudíková Lenka
Geodetické zaměření geomorfologické lokality - severní svah Smrku (údolí Bučacího potoka)
diplomová
2006
Wawrzyczková Markéta
Metody podrobného mapování s využitím programů Kokeš a ArcMap
diplomová
2006
Mach Jan
Aproximace Křovákova zobrazení
diplomová
2005
Mulíková Soňa
Referenční tělesa a plochy
diplomová
2005
Volná Kateřina
Prostorová analýza vodstva ve městě Kopřivnice
bakalářská
2023
Chalupová Markéta
Využití starých map ve výuce historie
bakalářská
2022
Polzer Filip
Webová aplikace pro výuku kartografie na základní škole
bakalářská
2022
Wala Vojtěch
Atlas územního vývoje města Havířova
bakalářská
2022
Bardoňová Sára
Hodnocení viditelnosti v krajině - ověření metodiky
bakalářská
2021
Jašíčková Michaela
Analýza Klaudyánovy mapy se zaměřením na znázornění cest
bakalářská
2021
Pavelková Kristýna
Kartometrická analýza mapy světa J. Cossina (1570)
bakalářská
2021
Robenková Adriana
Tematický atlas Zoo Ostrava
bakalářská
2021
Staśová Dominika
Testování možností geodetického přijímače GNSS Trimble R2 pro fyzickogeografické mapování
bakalářská
2021
Drábek Matěj
Kartografické hodnocení současné mapové tvorby v oblasti fantasy
bakalářská
2020
Drábek Matěj
Kartografické hodnocení současné mapové tvorby v oblasti fantasy literatury
bakalářská
2018
Kravčík Jakub
Geodetické zaměření koryta Bílovky (upravený úsek) - terénní měření (1. etapa)
bakalářská
2018
Urubová Barbora
Testování a hodnocení vybraných mapových aplikací pro mobilní telefony (smartphone)
bakalářská
2018
Boturová Věra
Geodetické zaměření koryta Bílovky (upravený úsek) - zpracování dat
bakalářská
2017
Drbušek Jan
Mapování alejí a stromořadí v česko-polském příhraničí (region Hlučínsko)
bakalářská
2017
Fňukal Filip
Mapování alejí a stromořadí - Osoblažsko
bakalářská
2017
Ondřeková Karolína
Atlas vodního toku - Zbojičný
bakalářská
2017
Prda Dominik
Atlas vodního toku - Jablůňka
bakalářská
2017
Dominik Ivo
Mapování alejí a stromořadí - Ostravsko
bakalářská
2016
Gřunděl Šimon
Mapování alejí a stromořadí - Karvinsko
bakalářská
2016
Lasota Adam
Geodetické zaměření koryta Bílovky (upravený úsek) - terénní měření
bakalářská
2016
Radoch Jan
Geodetické zaměření vodního toku Bílovka (upravený úsek) - zpracování dat
bakalářská
2016
Svoboda Ondřej
Metody hodnocení geometrické přesnosti zákresu do "slepých map"
bakalářská
2016
Býmová Simona
Místní a pomístní jména na Hodslavicku
bakalářská
2015
Janoszewski Tomáš
Atlas Bohumínska
bakalářská
2015
Olszarová Natálie
Mapování alejí a stromořadí - region Opava, Fulnek, Studénka
bakalářská
2015
Pizúr Adam
Zaměření příčných profilů na úsecích horských toků pro hydrologické modelování
bakalářská
2015
Bártová Lucie
Analýza vodstva v oblasti Kroměříž - Hodonín se zaměřením na Baťův kanál
bakalářská
2014
Deme David
Mapování alejí a stromořadí - region Třinecko
bakalářská
2014
Kaloč Matěj
Atlas železniční dopravy Ostravska
bakalářská
2014
Kašing Martin
Geodetické zaměření profilů Morávky (km 1,9 - 7,5) pro hydrologické modelování
bakalářská
2014
Lexa Martin
Geodetické zaměření profilů Morávky (km 1,9 - 7,5) pro hydrologické modelování - zpracování měřených dat
bakalářská
2014
Melicharová Michaela
Monitoring dna koryta řeky Morávky (I.úsek, říční km 10,7) - srovnání etap 1-5
bakalářská
2014
Šupák Jakub
Mapování alejí a stromořadí - region Frýdecko-Místecko
bakalářská
2014
Černochová Kateřina
Geodetické zaměření meandrů Odry - V. etapa
bakalářská
2013
Fukala Igor
Zaměření II. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (II. úsek)
bakalářská
2013
Hadwigerová Eliška
Problematika stanovení průběhu státní hranice v oblasti Vidnava a Javorník
bakalářská
2013
Honajzerová Vendula
Zaměření IV. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (1. úsek - řiční km 10.7)
bakalářská
2013
Konvičná Marie
Mapy 3. vojenského mapování - kartografické hodnocení na příkladu Jesenicka
bakalářská
2013
Pavlů Lukáš
Zpracování IV. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (I.úsek, říční km 10,7)
bakalářská
2013
Petrová Vendula
Monitoring říčního břehu Odry (7. etapa)
bakalářská
2013
Adamík Petr
Zaměření říční nivy řeky Odry - lokalita Stará Bělá
bakalářská
2012
Babicová Karolína
Mapy Hlučínska - specifický zdroj dat o krajině
bakalářská
2012
Čechová Anna
Komentovaný překlad měřické instrukce ke stabilnímu katastru
bakalářská
2012
Fedor Jakub
Zpracování III. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (I. Úsek, říční km 10,7)
bakalářská
2012
Fleischhandl Eugen
Srovnání výškopisu na Komenského mapě a Müllerově mapě
bakalářská
2012
Hanzelková Hana
Geodetické zaměření meandrů Odry - IV. etapa
bakalářská
2012
Kočíř Jakub
Atlas Jesenicka - fyzickogeografická část
bakalářská
2012
Kosňovská Ivana
Monitoring říčního břehu (Odra - 1. lokalita, 6. etapa)
bakalářská
2012
Machalová Markéta
Ověření metodiky mapování alejí a stromořadí na vybrané lokalitě
bakalářská
2012
Moldrzyk Jakub
Zaměření III. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (I. úsek - říční km 10,7)
bakalářská
2012
Škorová Nikol
Zaměření I. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (II. úsek)
bakalářská
2012
Štefula Marek
Zpracování I . etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (II. úsek)
bakalářská
2012
Vašáková Lucie
Analýza mentálních map tvořených dětmi základních škol s ohledem na věk dítěte
bakalářská
2012
Černá Marie
Metody znázorňování sklonu na cyklomapách
bakalářská
2011
Janíčková Lucie
Geodetické zaměření meandrů Odry - část B, druhá etapa
bakalářská
2011
Klasová Petra
Monitoring říčních břehů pomocí pozemní stereofotogrammetrie - 5.etapa
bakalářská
2011
Lašková Zuzana
Monitoring úseku dna koryta řeky Morávky (I. úsek, II. etapa)
bakalářská
2011
Náplavová Radka
Vliv grafických schopností na vizualizaci mentální mapy
bakalářská
2011
Prostějovský Adam
Tvorba digitálního modelu terénu koryta Malé Ráztoky
bakalářská
2011
Švec Jiří
Vektorizace Komenského mapy Moravy
bakalářská
2011
Doubravová Helena
Fyzickogeografický rozbor Müllerovy mapy Moravy
bakalářská
2010
Navrátil David
Izolinie ve fyzické geografii
bakalářská
2010
Roško Tomáš
Zaměření podélných profilů horských toků
bakalářská
2010
Ševčík Jiří
Monitoring říčního břehu pomocí pozemní stereofotogrammetrie - 4. etapa
bakalářská
2010
Wrobel Lukáš
Fyzickogeografický rozbor Komenského mapy
bakalářská
2010
Doupal Jiří
Geodetické zaměření vybraných příčných profilů povodí Lubiny
bakalářská
2009
Jašková Pavlína
Digitalizace turistických tras Hostýnských vrchů
bakalářská
2009
Kaláb Petr
Geodetické zaměření koryta řeky Tichávky
bakalářská
2009
Mrázek Jan
Geodetické zaměření meandrů Odry (druhá etapa monitoringu)
bakalářská
2009
Myšková Tereza
Geodetické zaměření meandrů Odry - část B, 1. etapa monitoringu
bakalářská
2009
Onderka Aleš
Erich von Däniken - Záhady staré Evropy; kartografické zhodnocení
bakalářská
2009
Pavloková Zuzana
Zaměření úseků horských bystřin v severní části Moravskoslezských Beskyd
bakalářská
2009
Soška Petr
Monitoring říčního břehu pomocí průsekové fotogrammetrie
bakalářská
2009
Ševčíková Zuzana
Monitoring říčního břehu pomocí pozemní stereofotogrammetrie - 3. etapa
bakalářská
2009
Tempír Radek
Využití echolotu ve fyzickogeografickém mapování
bakalářská
2009
Viačková Pavlína
Záhlinice - vliv komasací na současnou krajinu
bakalářská
2009
Bičiště Václav
Diferenční měření GPS s využitím sítě CZEPOS
bakalářská
2008
Hajda Jakub
Geodetické připojení lokality pro monitorování vodního toku (řeka Morávka, oblast Raškovice)
bakalářská
2008
Hönig Robin
Využití pozemní fotogrammetrie pro sledování eroze říčních břehů
bakalářská
2008
Miklín Jan
Atlas CHKO Pálava
bakalářská
2008
Ručka Filip
Geodetické zaměření meandrů Odry - podrobné měření
bakalářská
2008
Sekerová Petra
Možnosti průsekové fotogrammetrie ve fyzickogeografickém mapování
bakalářská
2008
Habrman Jan
Možnosti využití diferenčního měření GPS při fyzickogeografickém mapování
bakalářská
2007
Leinweberová Lea
Geodetické zaměření meandrů Odry - souřadnicové připojení
bakalářská
2007
Albrecht Jan
Srovnání zákresu vodních toků v ZM 1:10 000 se skutečným stavem
bakalářská
2006
Horák Jaroslav
Tvorba tematické vrstvy: Památné stromy okresu Nový Jičín, pro GIS AOPK
bakalářská
2006
Majvald Jan
Ověření přesnosti přijímače GPS Garmin eTrex pro geografické mapování
bakalářská
2006
Podzimková Jana
Využití historických map pro účely fyzické geografie
bakalářská
2006
Jahnová Zuzana
Geodetické zaměření geomorfologické lokality Smrčina
bakalářská
2005
Plačková Kateřina
Latinizace geografických názvů pro hlásková písma
bakalářská
2005
Weissmannová Soňa
Africká trojmezí
bakalářská
2005Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub