Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Stanislav Ruman

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Stanislav Ruman
místnost, podlaží, budova: L 210, budova L
funkce:
obor činnosti:srážko-odtokové modelování, hydraulické modelování, hodnocení povodňového rizika
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2360
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2009 – 2011Mgr., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, obor: Fyzická geografia a geoinformatika
2006 – 2009Bc., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie a krajinného plánovania, obor: Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
2002 – 2006Gymnáziu Vrútky

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2014 – dosudOstravská univerzita (odborný asistent)
2012Aquatest a.s (odborný dozor remediačních prací)
2006Geolan s.r.o. (odborný dozor geotermálních zkoušek)

Odborné zaměření

Hydrologie. Hydraulické a srážkoodtokové modelování. Hodnocení povodňového rizika.

Působení v zahraničí

12/2016University of Winchester (Velká Británie) výuková mobilita v rámci programu ERASMUS+
1. 8. 2015 - 31. 8. 2015University College London (Velká Británie) pracovní stáž
1. 9. 2012 – 31. 8. 2013University of Dundee (Velká Británie) ERASMUS Mobility for placement - studijní pobyt
1. 10. 2009 – 28. 2. 2010University of Ljubljana (Slovinsko) ERASMUS - studijní pobyt

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapokročilý


Vybrané publikace

Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Opravdu chceme hradit vodní toky v národních parcích?. Ochrana přírody. 2016, roč. 2016, s. 19-21. ISSN 1210-258X.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Štěrkonosná řeka Morávka ? mizející fenomén naší krajiny. Ochrana přírody. 2016, roč. 2016, s. 6-9. ISSN 1210-258X.
Ruman, S. University of Winchester (Velká Británie), výuková mobilita v rámci programu ERASMUS+. 2016.
Ruman, S. Pracovní stáž na University College London. 2015.
Ruman, S. COMPARISON OF TWO FLOOD RISK ASSESSMENT METHODS IN THE CASE OF THE TURIEC RIVER, SLOVAKIA. AUC Geographica. 2014, s. 127-134. ISSN 0300-5402.
Ruman, S. ERASMUS Mobility for placement - University of Dundee. 2013.

Všechny publikace

Galia, T., Škarpich, V., Ruman, S. a Macurová, T. Check dams decrease the channel complexity of intermediate reaches in the Western Carpathians (Czech Republic). Science of the Total Environment. 2019, 662(Duben), s. 881-894. ISSN 0048-9697.
Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S. a Máčka, Z. Variations in bar material grain-size and hydraulic conditions of managed and re-naturalized reaches of the gravel-bed Bečva River (Czech Republic). Science of the Total Environment. 2019, 649(únor), s. 672-685. ISSN 0048-9697.
Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S., Macurová, T. a Hradecký, J. Bilance sedimentů v NPP Skalická Morávka a návrh managementu. Ochrana přírody. 2018, roč. 2018, s. 30-33. ISSN 1210-258X.
Macurová, T., Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Gravel-bar dynamics of the protected multiple-thread reach of the Morávka River. In: State of geomorphological research in 2018. Vílanec. 2018.
Macurová, T., Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Gravel-bar dynamics of the protected multiple-thread reach of the Morávka River. In: State of geomorphological research in 2018: Geomorfologický sborník 16 2018-04-25 Vílanec. Brno: Institute of Geonics of the CAS, Masaryk University, 2018. s. 53-54. ISBN 978-80-86407-77-7.
Škarpich, V., Miroslav, K., Galia, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Impacts of gravel-bed rivers transformation on fluvial ecosystems and human society: Examples from the Czech flysch Carpathians. In: River Flow 2018 - Ninth International Conference on Fluvial Hydraulics: River Flow 2018 - Ninth International Conference on Fluvial Hydraulics 2018-09-05 Lyon. Lyon: E3S Web of Conferences, 2018. s. 1-6.
Škarpich, V., Galia, T., Macurová, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Possibilities for sustainability of the multiple-thread Morávka River channel in the Skalická Morávka National Nature Monument. In: State of geomorphological research in 2018. Vílanec. 2018.
Škarpich, V., Galia, T., Macurová, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Possibilities for sustainability of the multiple-thread Morávka River channel in the Skalická Morávka National Nature Monument. In: State of geomorphological research in 2018: Geomorfologický sborník 16 2018-04-25 Vílanec. Brno: Institute of Geonics of the CAS, Masaryk University, 2018. s. 76-76. ISBN 978-80-86407-77-7.
Aubrechtová, T., Krtička, L., Ruman, S., Galia, T., Škarpich, V., Slach, O., Mácha, P., Mühr , T., Zapletal, M., Baranová, M., Pavka, P., Hradecký, J., Misiaček, R., Gregor, F., Trojáčková, L., Birklen, P., Frélich, Z. a Škarková, P. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu. 2017.
Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S. a Máčka, Z. Downstream variations in bar grain sizes in the context of managed and re-naturalized channel reaches of the Bečva River. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017: Geomorfologický sborník 15 2017-05-17 Pec pod Sněžkou. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2017. s. 17-18.
Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S. a Máčka, Z. Downstream variations in bar grain sizes in the context of managed and re-naturalized channel reaches of the Bečva River. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017. Pec pod Sněžkou. 2017.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Člověk měnící štěrkonosné toky a s tím spojené problémy. In: 2. KONFERENCE Naše příroda 2016 - Voda v krajině 2016-11-29 Olomouc. Olomouc: Naše příroda z. s., 2016. s. 4-4. ISBN 978-80-7471-179-4.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Člověk měnící štěrkonosné toky a s tím spojené problémy. In: 2. KONFERENCE Naše příroda 2016 - Voda v krajině. Olomouc. 2016.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Opravdu chceme hradit vodní toky v národních parcích?. Ochrana přírody. 2016, roč. 2016, s. 19-21. ISSN 1210-258X.
Krtička, L., Dušek, R., Miklín, J., Ruman, S., VELEŠÍK, M., Lenart, J. a Kaloč, M. Proměny Ostravy na mapách. Ostrava, null. 18.4. - 29.4.2016. 2016.
Kidová, A., Rusnák, M., Ruman, S., Lehotský, M., Škarpich, V., Galia, T. a Trizna, M. Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk (case studies of the Topľa and the Bečva Rivers). In: Towards the best practice of river restoration and maintenance: Towards the best practice of river restoration and maintenance 2016-09-20 Krakow. Krakow: Ab Ovo Association, 2016. s. 34-34. ISBN 978-83-945968-1-1.
Kidová, A., Rusnák, M., Ruman, S., Lehotský, M., Škarpich, V., Galia, T. a Trizna, M. Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk (case studies of the Topľa and the Bečva Rivers). In: Towards the best practice of river restoration and maintenance. Krakow. 2016.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Štěrkonosná řeka Morávka ? mizející fenomén naší krajiny. Ochrana přírody. 2016, roč. 2016, s. 6-9. ISSN 1210-258X.
Ruman, S. University of Winchester (Velká Británie), výuková mobilita v rámci programu ERASMUS+. 2016.
Ruman, S. Pracovní stáž na University College London. 2015.
Ruman, S. COMPARISON OF TWO FLOOD RISK ASSESSMENT METHODS IN THE CASE OF THE TURIEC RIVER, SLOVAKIA. AUC Geographica. 2014, s. 127-134. ISSN 0300-5402.
RUMAN, S. Comparison of methodologies for creating flood hazard and flood risk map in Czech Republic, Slovakia and Scotland. In: IALE 2013 Congres, Changing European Landscapes: Landscape ecology, local to global. Manchester: IALE. 2013.
RUMAN, S. Comparison of two flood risk evaluation methods in the river Turiec, Slovakia. In: Facing the Future. Dundee: University of Dundee. 2013.
Ruman, S. ERASMUS Mobility for placement - University of Dundee. 2013.
RUMAN, S. a Ball, T. Examination of parameter datasets quality on the results of a distributed catchment model validated with a dense gauging network.. In: Facets of Uncertainty. Kos. 2013.
RUMAN, S. Methodology for creating flood hazard and flood risk maps in Slovakia. In: Facing the Future. Dundee: University of Dundee. 2013.
Ruman, S. a VOJVODÍK, D. Návrh metodiky tvorby máp povodňového ohrozenia a rizika v povodí rieky Turiec. In: Fyzickogeografický sborník 10. Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Masarykova univerzita, 2012. s. 77-83. ISBN 978-80-210-6045-6.


AutorNázev práceTypRok
Králíková TerezaMožnosti doplnění chybějících hodnot vybrané charakteristiky pro meteorologickou stanici Katedry fyzické geografie a geoekologie.diplomová 2019 
Spálovský VilémHodnocení povodňového rizika způsobeného přívalovými povodněmi v obci Mořkovdiplomová 2019 
Dias DavidNávrh revitalizace koryta vodního toku Mikolajický potokdiplomová 2018 
Kaloková DenisaHodnocení povodňového rizika způsobeného bleskovými povodněmi v obci Stonava.diplomová 2018 
Kucharczyk DanielHodnocení povodňového rizika způsobeného bleskovými povodněmi ve vybrané obcidiplomová 2018 
Czyžová MonikaPosouzení vlivu navrženého poldru v Teplicích na snížení povodňového rizika městě Hranicediplomová 2017 
Klos MatějPoužití erozního modelu SMODERP ve vybrané části povodí v Moravskoslezském krajidiplomová 2016 
Krpec PetrNávrh revitalizace vodního toku Jasénkadiplomová 2016 
Maršáleková KatarínaPoužití distribuovaného srážkovo-odtokového modelu WaSiM ve vybraném povodí Moravskoslezského krajediplomová 2016 
Grék MatějMožnosti využití dat z amatérských meteorologických stanic pro potřeby hydrologického modelování v České republicebakalářská 2019 
Bezděková KarolínaMožnosti využití dat z amatérských meteorologických stanic pro potřeby hydrologického modelování ve Slovenské republicebakalářská 2018 
Procházková ValerieMožnosti doplnění chybějících hodnot teploty pro meteorologickou stanici Katedry fyzické geografie a geoekologiebakalářská 2018 
Zečevičová DominikaPosouzení míry zranitelnosti území pod kritickými body ve vybraných obcích na Jesenickubakalářská 2018 


Vývoj metodiky inkubace jiker vybraných druhů lososovitých ryb v mateřském toku a inovace inkubačních schránek
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ruman
Období6/2019 - 5/2021
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Program ZÉTA
Stavřešený
Aplikace fuzzy metod pro zpřesnění výsledků hydrologického modelování
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ruman
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk.
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ruman
Období11/2015 - 6/2016
PoskytovatelRámcové programy EU
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub