Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie

Stanislav Ruman


titul, jméno, příjmení:Mgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 210, budova L
funkce:
obor činnosti:srážko-odtokové modelování, hydraulické modelování, hodnocení povodňového rizika
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2360
e-mail:

Vzdělání

2017 – 2020
PhD. Ostravská univerzita, Katedra fyzické geografie a geoekologie, obor Environmentální geografie
2009 – 2011
Mgr., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, obor: Fyzická geografia a geoinformatika
2006 – 2009
Bc., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie a krajinného plánovania, obor: Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
2002 – 2006
Gymnáziu Vrútky
 

Zaměstnání, praxe

2014 – dosud
Ostravská univerzita (odborný asistent)
2012
Aquatest a.s (odborný dozor remediačních prací)
2006
Geolan s.r.o. (odborný dozor geotermálních zkoušek)
 

Odborné zaměření

Hydrologie. Hydraulické a srážkoodtokové modelování. Hodnocení povodňového rizika.
 

Působení v zahraničí

12/2016
University of Winchester (Velká Británie) výuková mobilita v rámci programu ERASMUS+
1. 8. 2015 – 31. 8. 2015
University College London (Velká Británie) pracovní stáž
1. 9. 2012 – 31. 8. 2013
University of Dundee (Velká Británie) ERASMUS Mobility for placement - studijní pobyt
1. 10. 2009 – 28. 2. 2010
University of Ljubljana (Slovinsko) ERASMUS - studijní pobyt
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
pokročilý
 


Influence of alternative representations of land use and geology on distributed hydrological modelling results: Eddleston, Scotland
Stanislav Ruman, Tom Ball, Andrew R. Black, Julian R Thompson
Rok: 2021, HYDROLOG SCI J
článek v odborném periodiku

Palaeoflood discharge estimation using dendrogeomorphic methods, rainfall-runoff and hydraulic modelling-a case study from southern Crete
Stanislav Ruman, Radek Tichavský, Karel Šilhán, Manolis G Grillakis
Rok: 2021, NAT HAZARDS
článek v odborném periodiku

Impact of missing precipitation values on hydrological model output: a case study from the Eddleston Water catchment, Scotland
Stanislav Ruman, Petr Krpec, Pavel Rusnok, Andrew R. Black, Milan Trizna, Tom Ball ... další autoři
Rok: 2020, ACTA GEOPHYS
článek v odborném periodiku

Opravdu chceme hradit vodní toky v národních parcích?
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Rok: 2016, Ochrana přírody
článek v odborném periodiku

Štěrkonosná řeka Morávka ? mizející fenomén naší krajiny
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Rok: 2016, Ochrana přírody
článek v odborném periodiku

University of Winchester (Velká Británie), výuková mobilita v rámci programu ERASMUS+
Stanislav Ruman
Rok: 2016
působení v zahraničí

Pracovní stáž na University College London
Stanislav Ruman
Rok: 2015
působení v zahraničí

COMPARISON OF TWO FLOOD RISK ASSESSMENT METHODS IN THE CASE OF THE TURIEC RIVER, SLOVAKIA
Stanislav Ruman
Rok: 2014, AUC Geographica
článek v odborném periodiku

ERASMUS Mobility for placement - University of Dundee
Stanislav Ruman
Rok: 2013
působení v zahraničí

Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie. Průběžná zpráva projektu za rok 2021
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Frouz, Martin Hanel, Jan Čuda, Eva Volfová, Jakub Borovec, Věroslava Hadincová, Martin Heřmanovský, Václav Hradílek, Lukáš Vaverka ... další autoři
Rok: 2022
výzkumná zpráva

Impact of check dam series on coarse sediment connectivity
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Stanislav Ruman
Rok: 2021, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Influence of alternative representations of land use and geology on distributed hydrological modelling results: Eddleston, Scotland
Stanislav Ruman, Tom Ball, Andrew R. Black, Julian R Thompson
Rok: 2021, HYDROLOG SCI J
článek v odborném periodiku

Metodika inkubace jiker vybraných druhů lososovitých ryb v podmínkách mateřského toku
Stanislav Ruman, Tereza Aubrechtová, Jiří Křesina, Markéta Křesinová
Rok: 2021
certifikované metodiky a postupy

Odborná školení
Stanislav Ruman, Tereza Aubrechtová, Jiří Křesina, Markéta Křesinová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Palaeoflood discharge estimation using dendrogeomorphic methods, rainfall-runoff and hydraulic modelling-a case study from southern Crete
Stanislav Ruman, Radek Tichavský, Karel Šilhán, Manolis G Grillakis
Rok: 2021, NAT HAZARDS
článek v odborném periodiku

Souhrnná závěrečná zpráva z výzkumu
Stanislav Ruman, Tereza Aubrechtová, Jiří Křesina, Markéta Křesinová
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Degradation of multi-thread gravel-bed rivers in medium-high mountain settings: Quantitave analysis and possible solutions
Václav Škarpich, Tereza Macurová, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Rok: 2020, ECOL ENG
článek v odborném periodiku

Hydrogeomorphic Impacts of Floods in a First-Order Catchment: Integrated Approach Based on Dendrogeomorphic Palaeostage Indicators, 2D Hydraulic Modelling and Sedimentological Parameters
Radek Tichavský, Stanislav Ruman, Tomáš Galia
Rok: 2020, Water
článek v odborném periodiku

Impact of missing precipitation values on hydrological model output: a case study from the Eddleston Water catchment, Scotland
Stanislav Ruman, Petr Krpec, Pavel Rusnok, Andrew R. Black, Milan Trizna, Tom Ball ... další autoři
Rok: 2020, ACTA GEOPHYS
článek v odborném periodiku

Mapa ČR s vyznačením území vhodného pro uplatnění metody inkubace vybraných druhů ryb v mateřských tocích
Stanislav Ruman, Tereza Aubrechtová, Jiří Křesina, Markéta Křesinová
Rok: 2020
ostatní

Mapa potenicálních rizik pro inkubaci jiker losososovitých ryb ve vybraných tocích ČR
Stanislav Ruman, Tereza Aubrechtová, Jiří Křesina, Markéta Křesinová
Rok: 2020
ostatní

Metodika postupu určení rizik a zranitelnosti v území v souvislosti s dopady změny klimatu ve velkoplošných chráněných územích
Jan Hradecký, Matěj Horáček, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Šárka Cimalová, Oto Kaláb, Zdeněk Frélich, Stanislav Ruman, Petr Birklen, Jiří Kroča ... další autoři
Rok: 2020
certifikované metodiky a postupy

Dendrologické posouzení stromů na vybraných tělesech hrází ve správě AOPK ČR
Stanislav Ruman, Tereza Aubrechtová, Věra Koutecká, Zina Klečková
Rok: 2019
poskytovatelem realizované výsledky

Check dams decrease the channel complexity of intermediate reaches in the Western Carpathians (Czech Republic)
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Stanislav Ruman, Tereza Macurová
Rok: 2019, Science of the Total Environment
článek v odborném periodiku

Mapa prostorové distribuce rizik vyplývajících z predikovaných změn klimatu v území a identifikací hot spots
Jan Hradecký, Stanislav Ruman, Oto Kaláb, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Petr Birklen, Zdeněk Frélich, Radek Kadlubiec, Miloš Zapletal ... další autoři
Rok: 2019
certifikované metodiky a postupy

Morphological response of mountain streams to long-term human interventions in the Czech Carpathians
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Stanislav Ruman, Tereza Macurová, Jan Hradecký
Rok: 2019
stať ve sborníku

ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2019
Jan Hradecký, Zdeněk Frélich, Petr Birklen, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jiří Kroča, Miloš Zapletal ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Possibilities for stopping of further degradation gravel bed Morávka River
Tereza Macurová, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Rok: 2019
stať ve sborníku

Response of channel complexity in mountain streams on the presence of check dams.
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Tereza Macurová, Stanislav Ruman
Rok: 2019
stať ve sborníku

Variations in bar material grain-size and hydraulic conditions of managed and re-naturalized reaches of the gravel-bed Bečva River (Czech Republic)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Zdeněk Máčka
Rok: 2019, Science of the Total Environment
článek v odborném periodiku

Bilance sedimentů v NPP Skalická Morávka a návrh managementu
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Tereza Macurová, Jan Hradecký
Rok: 2018, Ochrana přírody
článek v odborném periodiku

Gravel-bar dynamics of the protected multiple-thread reach of the Morávka River
Tereza Macurová, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Rok: 2018
stať ve sborníku

Gravel-bar dynamics of the protected multiple-thread reach of the Morávka River
Tereza Macurová, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Impacts of gravel-bed rivers transformation on fluvial ecosystems and human society: Examples from the Czech flysch Carpathians
Václav Škarpich, Kubín Miroslav, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Rok: 2018
stať ve sborníku

ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2018
Jan Hradecký, Zdeněk Frélich, Petr Birklen, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jiří Kroča, Miloš Zapletal ... další autoři
Rok: 2018
ostatní

Possibilities for sustainability of the multiple-thread Morávka River channel in the Skalická Morávka National Nature Monument
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Tereza Macurová, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Possibilities for sustainability of the multiple-thread Morávka River channel in the Skalická Morávka National Nature Monument
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Tereza Macurová, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Rok: 2018
stať ve sborníku

Vyhodnocení výstupů srážkoodtokových a hydraulických modelů vstupujících do analýzy rizik pro predikované scénáře změny klimatu, dopady na vodní toky.
Jan Hradecký, Stanislav Ruman, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb ... další autoři
Rok: 2018
ostatní

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu
Tereza Aubrechtová, Luděk Krtička, Stanislav Ruman, Tomáš Galia, Václav Škarpich, Ondřej Slach, Přemysl Mácha, Tomáš Mühr , Miloš Zapletal, Miroslava Baranová, Přemysl Pavka, Jan Hradecký, Radim Misiaček, František Gregor, Lenka Trojáčková, Petr Birklen, Zdeněk Frélich, Pavla Škarková ... další autoři
Rok: 2017
poskytovatelem realizované výsledky

Downstream variations in bar grain sizes in the context of managed and re-naturalized channel reaches of the Bečva River
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Zdeněk Máčka
Rok: 2017
stať ve sborníku

Downstream variations in bar grain sizes in the context of managed and re-naturalized channel reaches of the Bečva River
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Zdeněk Máčka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2017
Jan Hradecký, Zdeněk Frélich, Petr Birklen, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jiří Kroča, Miloš Zapletal ... další autoři
Rok: 2017
ostatní

Stanovení bilance sedimentů v úseku NPP Skalická Morávka a dotčených úseků a návrh managementu ZCHÚ v souvislostí s degradací koryta řeky Morávky akcelerovanou erozí
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Tereza Macurová
Rok: 2017
ostatní

Výstupy srážkoodtokového modelování ve vybraných povodích a subpovodích a rešerše a sběr botanických a zoologických dat z CHKO Beskydy
Jan Hradecký, Stanislav Ruman, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb ... další autoři
Rok: 2017
ostatní

Člověk měnící štěrkonosné toky a s tím spojené problémy
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Člověk měnící štěrkonosné toky a s tím spojené problémy
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Rok: 2016
stať ve sborníku

Opravdu chceme hradit vodní toky v národních parcích?
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Rok: 2016, Ochrana přírody
článek v odborném periodiku

Proměny Ostravy na mapách
Luděk Krtička, Radek Dušek, Jan Miklín, Stanislav Ruman, Marian VELEŠÍK, Jan Lenart, Matěj Kaloč ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání výstavy (E)

Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk (case studies of the Topľa and the Bečva Rivers)
Anna Kidová, Miloš Rusnák, Stanislav Ruman, Milan Lehotský, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Milan Trizna ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk (case studies of the Topľa and the Bečva Rivers)
Anna Kidová, Miloš Rusnák, Stanislav Ruman, Milan Lehotský, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Milan Trizna ... další autoři
Rok: 2016
stať ve sborníku

Štěrkonosná řeka Morávka ? mizející fenomén naší krajiny
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Rok: 2016, Ochrana přírody
článek v odborném periodiku

University of Winchester (Velká Británie), výuková mobilita v rámci programu ERASMUS+
Stanislav Ruman
Rok: 2016
působení v zahraničí

Pracovní stáž na University College London
Stanislav Ruman
Rok: 2015
působení v zahraničí

COMPARISON OF TWO FLOOD RISK ASSESSMENT METHODS IN THE CASE OF THE TURIEC RIVER, SLOVAKIA
Stanislav Ruman
Rok: 2014, AUC Geographica
článek v odborném periodiku

Comparison of methodologies for creating flood hazard and flood risk map in Czech Republic, Slovakia and Scotland
Stanislav RUMAN
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of two flood risk evaluation methods in the river Turiec, Slovakia
Stanislav RUMAN
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ERASMUS Mobility for placement - University of Dundee
Stanislav Ruman
Rok: 2013
působení v zahraničí

Examination of parameter datasets quality on the results of a distributed catchment model validated with a dense gauging network.
Stanislav RUMAN, Tom Ball
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Methodology for creating flood hazard and flood risk maps in Slovakia
Stanislav RUMAN
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Návrh metodiky tvorby máp povodňového ohrozenia a rizika v povodí rieky Turiec
Stanislav Ruman, David VOJVODÍK
Rok: 2012
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Bernatík MartinNávrh revitalizace koryta vodního toku Lutyňkadiplomová 2020 
Králíková TerezaMožnosti doplnění chybějících hodnot vybrané charakteristiky pro meteorologickou stanici Katedry fyzické geografie a geoekologie.diplomová 2019 
Spálovský VilémHodnocení povodňového rizika způsobeného přívalovými povodněmi v obci Mořkovdiplomová 2019 
Dias DavidNávrh revitalizace koryta vodního toku Mikolajický potokdiplomová 2018 
Kaloková DenisaHodnocení povodňového rizika způsobeného bleskovými povodněmi v obci Stonava.diplomová 2018 
Kucharczyk DanielHodnocení povodňového rizika způsobeného bleskovými povodněmi ve vybrané obcidiplomová 2018 
Czyžová MonikaPosouzení vlivu navrženého poldru v Teplicích na snížení povodňového rizika městě Hranicediplomová 2017 
Klos MatějPoužití erozního modelu SMODERP ve vybrané části povodí v Moravskoslezském krajidiplomová 2016 
Krpec PetrNávrh revitalizace vodního toku Jasénkadiplomová 2016 
Maršáleková KatarínaPoužití distribuovaného srážkovo-odtokového modelu WaSiM ve vybraném povodí Moravskoslezského krajediplomová 2016 
Beránková EvaPosouzení míry zranitelnosti přívalovými povodněmi ve vybraných obcích okresu Karviná I.bakalářská 2022 
Bogdová BarboraPosouzení míry zranitelnosti přívalovými povodněmi ve vybraných obcích okresu Frýdek-Místek I.bakalářská 2022 
Kluska TomášPosouzení míry zranitelnosti přívalovými povodněmi ve vybraných obcích okresu Nový Jičín I.bakalářská 2022 
Kovalski MarekOpakovatelnost měření profilů dna vodních útvarů pomocí geodetické a ultrazvukové batymetriebakalářská 2022 
Holáňová TerezaPosouzení míry zranitelnosti přívalovými povodněmi ve vybraných obcích okresu Vsetín I.bakalářská 2021 
Tomanová BarboraPosouzení míry zranitelnosti přívalovými povodněmi ve vybraných obcích okresu Hodonín I.bakalářská 2021 
Šimera FrantišekPosouzení míry zranitelnosti přívalovými povodněmi ve vybraných obcích okresu Opava I.bakalářská 2020 
Grék MatějMožnosti využití dat z amatérských meteorologických stanic pro potřeby hydrologického modelování v České republicebakalářská 2019 
Bezděková KarolínaMožnosti využití dat z amatérských meteorologických stanic pro potřeby hydrologického modelování ve Slovenské republicebakalářská 2018 
Procházková ValerieMožnosti doplnění chybějících hodnot teploty pro meteorologickou stanici Katedry fyzické geografie a geoekologiebakalářská 2018 
Zečevičová DominikaPosouzení míry zranitelnosti území pod kritickými body ve vybraných obcích na Jesenickubakalářská 2018 


Specifika fluviální krajiny v kontextu historických a budoucích změn
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vývoj metodiky inkubace jiker vybraných druhů lososovitých ryb v mateřském toku a inovace inkubačních schránek
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Období6/2019 - 5/2021
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Program ZÉTA
Stavukončený
Aplikace fuzzy metod pro zpřesnění výsledků hydrologického modelování
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk.
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Období11/2015 - 6/2016
PoskytovatelRámcové programy EU
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
soundcloud
social hub