Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název kombinace:Informatika pro SŠ - Psychologie pro SŠ
Obory: Učitelství informatiky pro SŠ [CZ]
Psychologie pro SŠ [CZ]
Typ:sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů
Forma přijímací zkoušky:
Orientační termín zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace: