Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
součásti názvu
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Analytical Chemistry of Heterogeneous Systems [?]doktorské4 rokyprezenční
Analytická chemie heterogenních systémů [CZ]doktorské4 rokykombinované
Analytická chemie heterogenních systémů [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Analytická chemie pevné fáze [CZ]navazující2 rokyprezenční
Aplikovaná informatika [CZ]bakalářské3 rokydistanční
Aplikovaná informatika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Aplikovaná informatika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Aplikovaná informatika [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Aplikovaná informatika [CZ]doktorské4 rokykombinované
Biofyzika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Biofyzika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Biofyzika [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Biofyzika [CZ]doktorské4 rokykombinované
Biologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Biologie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]doktorské4 rokykombinované
Environmentální geografie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Environmentální geografie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Experimentální biologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Experimentální biologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Fuzzy matematika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Fyzická geografie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Fyzická geografie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Fyzická geografie a geoekologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Fyzická geografie a geoekologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Fyzika nanostruktur [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Fyzika nanostruktur [CZ]navazující2 rokyprezenční
Chemie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Informační systémy [CZ]navazující2 rokykombinované
Informační systémy [CZ]navazující2 rokyprezenční
Informatika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Kartografie a geoinformatika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Kartografie a geoinformatika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Matematika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Matematika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Matematika [?]doktorské4 rokyprezenční
Mathematics [AN]bakalářské3 rokyprezenční
Mathematics [AN]navazující2 rokyprezenční
Mathematics [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Modelování v environmentální geografii [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ochrana a tvorba krajiny [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ochrana a tvorba krajiny [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ochrana a tvorba krajiny [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ochrana a tvorba krajiny [CZ]navazující2 rokyprezenční
Politická a kulturní geografie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Politická a kulturní geografie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Politická a kulturní geografie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Politická a kulturní geografie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Softwarové systémy [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Systematická biologie a ekologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí [CZ]navazující2 rokyprezenční