FAQ

Katedra fyziky
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 597 092 100, 553 462 100

  
cz   en


Příroda je zábavná, je v ní tolik barev!

Víte, jaké barvy má Příroda (PřF)? Jakou barvu má matematika, fyzika, chemie a informatika? Více než 100 středoškoláků z našeho regionu se na tyto barvy Přírody přišlo podívat dne 26. května 2011 v rámci oblíbené akce naší Přírodovědecké fakulty OU pro studenty SŠ. Letos se nesla ve znamení barev přírodovědných oborů a měla příznačný název: „Barvy Přírody“ („Příroda“ = zkráceně Přírodovědecká fakulta).

Úvodní slovo o naší fakultě přednesla středoškolákům paní proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání na PřF RNDr. Petra Konečná, Ph.D., která představila také katedru matematiky. Následovaly základní informace od jednotlivých zástupců dalších tří kateder (katedra chemie - doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D., katedra fyziky - doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D., katedra informatiky - Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D.) a pak už studenti pokračovali v blocích popularizačních přednášek, které si tyto jednotlivé katedry připravily:

  • Barvy matematiky byly představeny díky přednáškám „Zlatý řez v přírodě“ (student katedry matematiky Radim Putyera) a „Magické čtverce“ (studentka doktorského studia katedry matematiky Věra Ferdiánová). Každý student měl možnost vyluštit si hlavolamy – buď sudoku, nebo hanjies (zašifrované obrázky).

  • Barvy fyziky reprezentovaly přednášky RNDr. Libora Koníčka, PhD. z oblasti „Měření spekter zdrojů světla (zářivka, žárovka, LED)“, dále „Aditivní a subtraktivní míchání barev“ a na závěr „Optické klamy“.

  • Barvy chemie byly velmi atraktivní díky zajímavým a barevným experimentům, které si pro studenty připravila doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. V tomto bloku studenti mohli u některých pokusů také asistovat, což byl pro ně zajisté nevšední zážitek.

  • Barvy informatiky byly přímo „prostorové“ a to díky naší 3D učebně, kde se studenti dozvěděli od Ing. Davida Bražiny, Ph.D. jak funguje 3D grafika a shlédli také 3D projekci.

Akce dopadla opět na výbornou. Nejvíce se studentům SŠ líbila chemie a 3D učebna. Takže se těšíme zase někdy příště!

Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji.

Barvy Přírody (1/64)Barvy Přírody (2/64)Barvy Přírody (3/64)Barvy Přírody (4/64)Barvy Přírody (5/64)Barvy Přírody (6/64)Barvy Přírody (7/64)Barvy Přírody (8/64)Barvy Přírody (9/64)Barvy Přírody (10/64)Barvy Přírody (11/64)Barvy Přírody (12/64)Barvy Přírody (13/64)Barvy Přírody (14/64)Barvy Přírody (15/64)Barvy Přírody (16/64)Barvy Přírody (17/64)Barvy Přírody (18/64)Barvy Přírody (19/64)Barvy Přírody (20/64)Barvy Přírody (21/64)Barvy Přírody (22/64)Barvy Přírody (23/64)Barvy Přírody (24/64)Barvy Přírody (25/64)Barvy Přírody (26/64)Barvy Přírody (27/64)Barvy Přírody (28/64)Barvy Přírody (29/64)Barvy Přírody (30/64)Barvy Přírody (31/64)Barvy Přírody (32/64)Barvy Přírody (33/64)Barvy Přírody (34/64)Barvy Přírody (35/64)Barvy Přírody (36/64)Barvy Přírody (37/64)Barvy Přírody (38/64)Barvy Přírody (39/64)Barvy Přírody (40/64)Barvy Přírody (41/64)Barvy Přírody (42/64)Barvy Přírody (43/64)Barvy Přírody (44/64)Barvy Přírody (45/64)Barvy Přírody (46/64)Barvy Přírody (47/64)Barvy Přírody (48/64)Barvy Přírody (49/64)Barvy Přírody (50/64)Barvy Přírody (51/64)Barvy Přírody (52/64)Barvy Přírody (53/64)Barvy Přírody (54/64)Barvy Přírody (55/64)Barvy Přírody (56/64)Barvy Přírody (57/64)Barvy Přírody (58/64)Barvy Přírody (59/64)Barvy Přírody (60/64)Barvy Přírody (61/64)Barvy Přírody (62/64)Barvy Přírody (63/64)Barvy Přírody (64/64)

plakát

Vlastník zprávy: Ing. Beáta Kapošváry | Aktualizováno: 31. 05. 2011
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt