Naši studenti informatiky uspěli v mezinárodní konkurenci

STOČ 2015

Čtvrtek 23. dubna 2015 přivedl studenty katedry informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která organizovala již 20. ročník mezinárodní soutěže pro studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol, STOČ 2015 (Studentská tvůrčí a odborná činnost). Z původně plánovaných sedmi sekcí jich bylo otevřeno pět, ale nás nejvíce zajímala sekce Robotické systémy. Se svojí prací „Použití fuzzy logiky pro řízení autonomního robota – 2D mapování prostoru“ se jí účastnil student bakalářského oboru Aplikovaná informatika Michal Jalůvka. V konkurenci sedmi prací vytvořených především studenty magisterského studia se neztratil a v konečném hodnocení získal třetí místo!

Michal Jalůvka
Ocenění Michalu Jalůvkovi předává předseda hodnotící komise sekce doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
Foto: Archiv FAI UTB ve Zlíně

Náš druhý zástupce, student navazujícího magisterského oboru Informační systémy Bc. Matej Zuzčák zůstal se svojí prací „Analýza atraktivity honeypotov emulujúcich služby systému Windows pre potenciálnych útočníkov v oblasti kybernetických hrozieb“ v plánované sekci věnované bezpečnosti informačních systémů osamocen a tak neměl s kým soupeřit.

Věříme, že neméně tak úspěšní budou naši studenti také příští rok, kdy se organizace STOČ vrací do Ostravy a vyzýváme je k účasti. Nejen srovnání se studenty jiných univerzit, ale zejména setkání s nimi a společné diskuze jsou vždy obohacující.

Radim Farana, Eva Volná, Martin Kotyrba