Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Okruhy k přijímacím zkouškám, kritéria hodnocení přijímací zkoušky

Bakalářské studium

Studijní obor, specializace
(forma studia)
Forma a obsah
přijímací zkoušky
Matematika completus
Matematika maior se zaměřením na vzdělávání
Matematika maior
Matematika minor
Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Informatika (PS)
Aplikovaná informatika (PS)
Aplikovaná informatika (KS)
Aplikovaná informatika (DiS)
Softwarové systémy (PS)
Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Kartografie a geoinformatika (PS)Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru (z  okruhů fyzická geografie, geografická kartografie a geografické informační a navigační systémy).
Fyzická geografie a geoekologie (PS)Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Ochrana a tvorba krajiny (PS)Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Biofyzika (PS)
Fyzika nanostruktur
Fyzika maior se zaměřením na vzdělávání
Fyzika maior
Fyzika minor
Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z fyziky v rozsahu gymnaziálního učiva.
Chemie (PS)PZ z oboru
Systematická biologie a ekologie (PS)
Experimentální biologie (PS)
Biologie maior se zaměřením na vzdělávání
Biologie maior
Biologie minor
Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru
Ekonomická geografie a regionální rozvoj (PS, KS)Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Politická a kulturní geografie (PS)Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Geografie – maior se zaměřením na vzdělávání
Geografie – maior
Geografie – minor
PZ z oboru
všechny minor specializace Filozofické fakulty resp. Pedagogické fakultyobory FF resp. PdF
PZ dle požadavků FF resp. PdF

Vysvětlivky: PS – prezenční studium, KS – kombinované studium, DiS – distanční studium, PZ - písemná zkouška, ÚZ – ústní zkouška

Navazující magisterské studium (jednooborové)

Studijní programStudijní obor, specializace
MatematikaMatematika
Fuzzy matematika
Aplikovaná fyzika Biofyzika
BiologieExperimentální biologie
Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
Ekologie a ochrana prostředíOchrana a tvorba krajiny
Geografie Fyzická geografie a geoekologie
Geografie Politická a kulturní geografie
Geografie Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Geografie Modelování v environmentální geografii
ChemieAnalytická chemie pevné fáze
Informatika Informační systémy

Navazující magisterské studijní obory Učitelství pro SŠ

Studijní obor
Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství geografie pro střední školy
Učitelství chemie pro střední školy
Učitelství informatiky pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy

Důležité!
Každý uchazeč o navazující magisterské studium Učitelství pro střední školy koná kromě přijímací zkoušky z příslušného oboru také písemnou zkoušku z pedagogiky a psychologie.


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 11. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub