Planetárium Ostrava

Planetárium Ostrava

Planetárium Ostrava je unikátní objekt vybavený moderní celooblohovou projekcí a pozorovacími astronomickými přístroji. Umožňuje netradičním způsobem popularizovat nejen astronomii, ale i veškeré přírodní a technické vědy. V Planetáriu probíhá vzdělávání žáků a studentů všech typů škol včetně vysokoškolské výuky astronomie. Je hojně navštěvováno širokou veřejností, která zde nachází inteligentní způsob zábavy pro děti i dospělé.

Objekt Planetária zahrnuje několik prostředí. V centrální části je Sál planetária o průměru 13,2 metru s celooblohovou projekcí, kterou zajišťuje optomechanické planetárium (přístroj, který umí zobrazit téměř dokonalou hvězdnou oblohu) a digitální planetárium (dvojice dataprojektorů, využívajících astronomický software Digistar 5). Tento hybridní systém tak umožňuje zobrazit aktuální hvězdnou oblohu, podnikat lety vesmírem, a dokonce sledovat speciální filmy určené pro celooblohovou projekci.

Mezi další prostředí Planetária Ostrava patří Experimentárium, expozice vybavená interaktivními exponáty, dvě kopule Hvězdáren, z nichž lze pozorovat vesmírné objekty na skutečné obloze, Výzkumák, malá laboratoř s programy pro nadané žáky, galerie Mira, v níž se můžete setkávat se zajímavými výstavami fotografií, kreseb, grafik nebo prostorových objektů.

Planetárium Ostrava je součástí HGF VŠB-Technické univerzity Ostrava.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 02. 2018