Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě

Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě

Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Ostravě je jednou ze sedmi poboček tohoto ústavu, který je pověřen zřizováním a provozováním státních monitorovacích a pozorovacích sítí pro sledování kvantitativního a kvalitativního stavu atmosféry a hydrosféry a příčin vedoucích k jejich znečišťování nebo poškozování, jakož i dalších činností podle zřizovací listiny ústavu a jejich úprav.

Pobočka Ostrava pokrývá svou činností území, které zhruba zahrnuje Moravskoslezský kraj, většinu území Olomouckého kraje a severovýchodní část kraje Zlínského, malou východní část kraje Pardubického a malý severní výběžek kraje Jihomoravského. Hranice mezi pobočkami ČHMÚ jsou definovány rozvodnicemi, které vymezují ucelená povodí. Území pobočky Ostrava je tvořeno povodím Odry na severní Moravě a ve Slezsku, horní Moravy po soutok s Bečvou a povodím Bečvy. Velmi malá část na východě je odtokovou oblastí řeky Váh.

Pobočka ČHMÚ Ostrava zajišťuje a zprostředkovává kontakt mezi ČHMÚ a orgány státní správy Moravskoslezského a Olomouckého kraje a zajišťuje činnosti ČHMÚ v regionu severní Moravy a Slezska. Pro území působnosti pobočka zajišťuje v oborech hydrologie, meteorologie, klimatologie a ochrany čistoty ovzduší provoz měřících a pozorovacích sítí, zpracování výsledků měření, vydávání regionálních předpovědí, poskytování režimových informací a posudků a zpracování odborných posudků a studií v uvedených oborech.

Výsledky měření, odborné práce a studie ústavu v tomto oboru slouží jako základní podkladový materiál pro rozhodování na všech úrovních státní správy a místní samosprávy. Současně slouží jako informační základna pro zajištění provozu smogových varovných a regulačních systémů v působnosti ústavu.

Mezi hlavní úkoly dneška patří stejně jako v minulosti sledování kvantitativního a kvalitativního stavu atmosféry a hydrosféry, dnes již s využitím moderních technologií automatizovaného získávání dat a informací a moderních měřících metod. Ve stejném smyslu lze hovořit také o následném vyhodnocování a zpracovávání informací o charakteristikách a režimech atmosféry a hydrosféry s využitím moderních informačních a geoinformačních technologií. Mimořádná pozornost je věnována operativní a předpovědní službě zajišťující vydávání předpovědí a výstrah na nebezpečné hydrometeorologické jevy pro potřeby krizového řízení, státní a veřejné správy i veřejnosti.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 02. 2018