Základní škola Vrbno pod Pradědem

Základní škola Vrbno pod Pradědem

Základní škola ve Vrbně pod Pradědem se nachází v centru města, v horském údolí Hrubého Jeseníku na soutoku řek Bílé, Střední a Černé Opavy. Vyučovat se ve městě začalo už v roce 1945, tehdy měla škola tři třídy a celkem 46 žáků. V roce 1967 byla otevřena nová devítitřídní školní budova, která od té doby prošla řadou nemalých změn. V dnešní době má škola kapacitu 540 žáků od 1. do 9. ročníku, kteří ke své výuce a zájmovým činnostem využívají celkem 4 školní budovy. V hlavní budově se nachází učebny žáků 3. – 9. ročníků, odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, nachází se zde také dvě učebny určené k výuce cizích jazyků, tři interaktivní učebny, dvě žákovské knihovny, dílna a elektrodílna, škola také disponuje dvěma tělocvičnami a školním pozemkem určeným k výuce pracovních činností. V areálu školy se nachází nově zrekonstruované venkovní hřiště s umělým povrchem.

Ve volném čase mají žáci možnost vybrat si z velkého spektra zájmových kroužků, a to na prvním i druhém stupni školy. Má zde tradici sborový zpěv, ve škole fungují dva pěvecké sbory, na prvním stupni sbor Sedmihlásek, na druhém stupni sbor Harmonie. Oba mají za sebou již řadu úspěchů. Žáci mohou mimo jiné navštěvovat také kroužky založené sportovně, dramatický kroužek, meteorologický kroužek, kroužky cizích jazyků a jiné.

Žáci školy se pravidelně účastní soutěží v mnoha odvětvích, od naukových přes sportovní až po umělecké. Pravidelně si odváží cenná ocenění a umístění na předních příčkách jak na poli okresním, tak není výjimkou ani úspěch v krajské konkurenci.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 02. 2018