Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement > Aktuality

Ostravská univerzita

Konference v DOV připomněla trendy práce s nadanými žáky

Zástupci našeho Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) se 7. listopadu spolupodíleli na přípravě konference Nadaní žáci, která proběhla v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000006. Jako vystupující se představila vedoucí (CVVPT) doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., kterou doplnili také další blízcí spolupracovníci CVVPT. Nechyběl mezi nimi například PaedDr. Jiří Rozehnal, Ing. Tomáš Blumenstein nebo MUDr. František Koukolík, Dr.Sc. Téma interdisciplinarity pak řešil přímo děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, pod kterou centrum funguje, doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

Konference byla určena pro ředitele a pověřené zástupce škol a byla tematicky zaměřená na problematiku nadaných žáků. K tématu promluvili vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří svým odborným zaměřením a zkušenostmi byli pro účastníky konference bezesporu inspirací a zároveň vzorově dokázali, jak pracovat s nadanými žáky,“ říká vedoucí CVVPT doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Vedoucí pracovníci, školní psychologové, pedagogové i koordinátoři péče o nadané tak na jednom místě získali potřebné informace a připomněli si některé trendy a výhledy v péči o nadané.

Vzhledem k pozitivnímu ohlasu od organizátorů, prezentujících odborníků i účastníků se objevilo přání, že bychom na podobné setkání mohli v budoucnu dále navázat a pokračovat tak ve spolupráci na podpoře nadaných žáků v našem regionu,“ uzavírá Škrabánková.

O akci více v reportáži České televize.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 11. 2019

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub