Učitelem fyziky na zkoušku

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) reaguje na potřebu posílení studia učitelství fyziky pro střední školy zejména v Moravskoslezském kraji a usiluje tak o zvýšení zájmu studentů ze středních škol o toto studium. Nejen v našem kraji je na středních školách citelný nedostatek kvalitních a aprobovaných učitelů fyziky. Proto jsme s kolegy v CVVPT vymysleli interní projekt, jehož pilotní realizaci začínáme zkoušet na dvou spřátelených gymnáziích již v listopadu 2021. Tento projekt jsme nazvali Učitelem fyziky na zkoušku a jeho podstatou je umožnit zájemcům z řad středoškolských studentů vyzkoušet si vyučovat jednu až dvě hodiny fyziky nebo jejich částí u spolužáků z jiné střední školy za účasti oborového didaktika z naší katedry nebo odborníka z centra. Cílem tohoto projektu je, že si v horizontu pěti let může každá střední škola s naší výraznou odbornou podporou a studijním zázemím "vypěstovat" svého vlastního, mladého a šikovného fyzikáře.

Vše jsme se zájemci probrali na setkání, které se konalo dne 25. října 2021 v prostorách katedry fyziky. Z fotografie je vidět, že se všichni na tuto aktivitu těšíme.


Učitelem na zkoušku


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 10. 2021