Šťastné náhody se dějí

Trochu šťastná náhoda, ale také touha poznat, pod čím vším se  může skrývat nadání a talent, mě nominovala na sérii vzdělávacích kurzů pod názvem „Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky“. Kurz se konal pod záštitou Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagementu, garantem byla paní doc. Jana Škrabánková.

Po absolvování kurzu naběhla zvláštní „doba covidová“, která sice stále pokračuje, ale naštěstí máme nyní žáky ve školách, jsme s nimi tedy v přímém kontaktu.

Další náhodou, snad šťastnou, bylo to, že v tomto školním roce mě nepravidelně navštěvoval v mé kanceláři jeden z našich talentovaných žáků. Věděl jsem o něm, že se zajímá o záležitosti, které nejsou běžnou součástí středoškolského učiva. Nebyly to přímo mé obory, takže jsem při jeho návštěvách byl spíše v roli posluchače. Z rozhovorů jsem nabyl dojmu, že s ohledem na míru chlapcova nadání na škole nemáme kolegy, kteří by mohli žáka efektivně rozvíjet. To bylo také hlavním důvodem, proč jsem oslovil paní docentku Škrabánkovou a požádal ji o pomoc.

Paní docentka svolala úvodní schůzku, na které si potvrdila předpoklad, že se jedná o talentovaného žáka. Druhá schůzka proběhla už za přítomnosti akademických pracovníků, kteří se budou starat o rozvoj žákova talentu. Zde bych chtěl jmenovat pana doc. Jana Šustka z Katedry matematiky a pana Mgr. Davida Adamczyka z Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.

Výstupem jsou konzultace, které dokážou odstranit překážky při řešení obtíží, jež potřebuje talentovaný žák překonat, aby mohl úspěšně řešit úkoly, které si stanovil v matematických oborech a jejich aplikacích do informačních technologií.

Všem budu držet palce. Akademikům, aby měli trpělivost, žákovi, aby k nespornému talentu přidal vytrvalost a cílevědomost, paní docentce mnoho úspěchů při vyhledávání talentů a naší škole plynulý přechod od pomyslných šťastných náhod k běžné praxi při práci s talentovanými žáky.

S velkými díky a úctou všem, kteří se na půdě Přírodovědecké fakulty OU věnují problematice rozvoje talentu a nadání.

Mgr. Marian Plucnar
Zástupce ředitelky
Gymnázium Třinec


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 12. 2021