Letošní kurzy pro práci s nadanými žáky jdou do finále

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) finišuje s dalšími kurzy pro práci s nadanými žáky.

Díky vzdělávacímu kurzu Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky na všech stupních škol– kooperace s učiteli napříč všemi vzdělávacími stupni (akreditace MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.: MSMT - 15496/2018-2-436) oslovilo Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) i v tomto roce zájemce z řad učitelů základních a středních škol, kteří chtějí pomoci talentovaným žákům rozvinout jejich potenciál.

V semestrálním kurzu jsme účastníky seznámili s mnoha důležitými tématy, týkajícími se osobnostních zvláštností nadaných žáků, jejich identifikace či správné organizace práce s nadanými žáky ve škole. Nezapomněli jsme ani na vhodné a rozvíjející aktivity pro nadané žáky, které se opírají o respektované koncepce talentu a nadání,„ přibližuje vedoucí CVVPT docentka Jana Škrabánková.

Po absolvování kurzu jsou účastníci schopni nominovat nadané žáky ve třídě, znají jejich potřeby a specifika včetně typologie nadaných žáků, jsou schopni využívat moderní vzdělávací strategie pro efektivní výuku nadaných. Důležitým prvkem kurzu byla možnost navázání spolupráce mezi jeho účastníky napříč vzdělávacími stupni a navázání spolupráce s odborníky z praxe. Absolventi kurzu navíc získají osvědčení o jeho absolvování.

Lektory jednotlivých lekcí kurzu byli Ing. Tomáš Blumenstein (místopředseda Mensy ČR, člen vedení Mensa International), Ing. Hana Kalusová (místopředsedkyně Mensy ČR, koordinátorka práce s nadanými žáky pro MSK), PaedDr. Jiří Rozehnal (koordinátor práce s nadanými žáky pro MSK, lektor Národního pedagogického institutu Praha), Mgr. Marie Slavíčková (koordinátorka práce s nadanými žáky pro MSK, pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava-Zábřeh, odbornice na diagnostiku nadaných žáků) a doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (vedoucí CVVPT, lektorka NPI Praha, koordinátorka práce s nadanými žáky pro MSK, publikující v oblasti nadání v ČR i v zahraničí).


Letošní kurzy pro práci s nadanými žáky jdou do finále
Letošní kurzy pro práci s nadanými žáky jdou do finále
Letošní kurzy pro práci s nadanými žáky jdou do finále
Letošní kurzy pro práci s nadanými žáky jdou do finále
Letošní kurzy pro práci s nadanými žáky jdou do finále
Letošní kurzy pro práci s nadanými žáky jdou do finále
Letošní kurzy pro práci s nadanými žáky jdou do finále

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 05. 2023