CVVPT díky projektu Fyzika v hlavní roli opět přivítá nadané žáky

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) získalo i v tomto roce projekt, zaměřený na nadané žáky (MŠMT ČR, výzva Podpora nadaných žáků základních a středních škol). Projekt nese název Fyzika v hlavní roli (0032/7/NAD/2023, řešitelka doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.)

Projekt Fyzika v hlavní roli nabídne přírodovědně nadaným žákům rozšíření vědomostí nad rámec školních vzdělávacích programů v předmětu fyzika a podpoří jejich rozvoj a motivaci. Zaměstnanci a spolupracovníci katedry fyziky seznámí nadané žáky s vědeckými pracovišti a umožní jim tvůrčí činnost společně s nimi. Díky realizaci pěti fyzikálních modulů

  • Modul: Mentoring nadaných žáků;
  • Modul: Fyzika nanostruktur, kvantová fyzika a modelování;
  • Modul: Biofyzika;
  • Modul: Fyzika se zaměřením na tvorbu základních map v meteorologii;
  • Modul: Astronomie a astrofyzika;

se z nadaných žáků stanou mladí vědci. Završením celoročních aktivit projektu bude závěrečný workshop napříč všemi moduly, realizovaný na Katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kde budou sdíleny nabyté zkušenosti nadaných žáků, mentorů i vědeckých pracovníků.

Doufáme, že se nadaným žákům, kteří se do tohoto projektu zapojí, bude líbit jak prostředí katedry fyziky, tak aktivity, které jim řada členů katedry fyziky připravila.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 05. 2023