Chráněnec našeho mentora z Katedry fyziky získal Cenu Učené společnosti ČR

Talentovaný maturant z Wichterlova gymnázia Šimon Černý si připsal další úspěch. Chráněnec doktora Františka Karlického z Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) získal za svou studii z oblasti fyziky nanostruktur Cenu Učené společnosti ČR. Jde tak o další úspěch programů mentoringu pro nadané středoškoláky Centra pro výzkum vzdělávání a talentmanagement (CVVPT).

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement opakovaně získává projekty, které podporují nadané žáky. V posledních dvou letech se jednalo o projekty Budoucím vědcem ve světě nových technologií a přírodních věd (0003/7/NAD/2022) a Fyzika v hlavní roli (0032/7/NAD/2023). V obou projektech, získaných z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (výzva Podpora nadaných žáků základních a středních škol, řešitelka vedoucí CVVPT docentka Jana Škrabánková) figuroval modul, nazvaný Mentoring nadaných žáků.

Jedná se o formu individuálního mentoringu, která rozvíjí specifické nadstandardní zájmy nadaných žáků na základě jimi zvolené specializace. Jeden mentor se věnuje jednomu nadanému žákovi, který tak získává teoretické vědomosti nad rámec školních vzdělávacích programů a praktické dovednosti v závislosti na zvolené specializaci mentora,“ přibližuje vedoucí CVVPT Jana Škrabánková.

Jedním z talentovaných středoškoláků, který těží ze spolupráce se zkušeným mentorem byl i Šimon Černý z ostravského Wichterlova gymnázia. Po absolvování projektu Budoucím vědcem ve světě nových technologií a přírodních věd pokračoval v systematické spolupráci s doktorem Františkem Karlickým z katedry fyziky PřF OU. Výsledkem byl vznik studie „Elektrické a optické vlastnosti modifikací karbidu molybdenu a jejich izomerů“, se kterou zabodoval také v tradiční Středoškolské odborné činnosti (SOČ 2022)

Jsme velice rádi, že jedním z mentorů je také doktor. František Karlický, který si i přes své vytížení najde čas na talentované středoškolské studenty mezi nimiž figuruje již zmíněný Šimon Černý," říká docentka Škrabánková.

Studie čerstvého maturanta ostravského Wichterlova gymnázia, nyní zaujala i zástupce Učené společnosti České republiky, která mu na svém XXIX. Valném shromáždění v tomto týdnu udělila Cenu Učené společnosti ČR pro středoškolské studenty.

Blahopřejeme Šimonovi a doktoru Františku Karlickému k tak významnému úspěchu. Zároveň nás těší, že jejich mentoring nadaných středoškoláků bude díky projektu Fyzika v hlavní roli pokračovat i po celý rok 2023. Můžeme být právem hrdí na to, že na naší Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity umíme s nadanými žáky pracovat,“ uzavírá vedoucí CVVPT docentka Jana Škrabánková.

Chráněnec našeho mentora z Katedry fyziky získal Cenu Učené společnosti ČR


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 05. 2023