Návštěva mladých talentů Mensy Česko na naší Katedře fyziky

Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) hostila v pátek 22. září mladé mensanky a mensany. Na 106 středoškolaček a středoškoláků se díky Centru pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) seznámilo s možnostmi studia i vědeckým výzkumem napříč fyzikálními obory na katedře.

Na Katedře fyziky PřF OU se v pátek 22. září uskutečnilo výjimečné setkání. Pod záštitou vedoucího Katedry fyziky docenta Vladimíra Špundy se mladé členky a mladí členové Mensy ČR seznámili s biofyzikálními laboratořemi, výzkumem v oblastech Biofyziky a Fyziky nanostruktur a se zajímavostmi a jedinečností těchto studií. Zároveň jim studenti navazujícího magisterského studijního programu učitelství fyziky Bc. Hana Honsejková a Bc. Ondřej Gonsorčík představili také možnosti studia zaměřeného na vzdělávání.

Setkání je odrazem dlouholeté spolupráce Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT). Za vedení Mensy Česko se exkurze zúčastnili dva členové Rady Mensy Česko její místopředsedové Ing. Tomáš Blumenstein a Ing. Hana Kalusová.

„Návštěva naší Katedry fyziky se mensankám a mensanům velmi líbila. Někteří dokonce litovali toho, že pro ně, coby současné středoškoláky, je Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity pro větší spolupráci z jejich bydliště (např. Jičína nebo Prahy) příliš daleko. Těší nás, že jsme v těchto vysoce nadaných mladých lidech vzbudili zájem a že jsme se setkali s takto pozitivními ohlasy na naši práci. Zároveň si vážíme také pozitivního hodnocení zástupců Mensy Česko, kteří je do Ostravy přivezli,“ říká vedoucí CVVPT docentka Jana Škrabánková, která exkurzi Mensy Česko ve spolupráci s doktorem Františkem Karlickým, doktorem Ondřejem Dlouhým, doktorkou Irenou Kurasovou a doktorem Danielem Vráblem a doktorem Miroslavem Kolosem zajišťovala.


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 09. 2023