Ostravská Přírodovědecká fakulta a Mensa Česko podepsaly memorandum o spolupráci

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity uzavřela memorandum o spolupráci s Mensou Česko. Smlouva je stvrzením dlouholeté spolupráce našeho Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) se zástupci Mensy Česko. V dalších letech má přinést společné kurzy a workshopy, které mají pomoci se zvýšením zájmu nadaných studentů o přírodní vědy a studium na fakultě.

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity (PřF OU) a Mensa Česko podepsaly memorandum o budoucí spolupráci. Společně tak stvrdily dlouholetou kooperaci Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) PřF OU se zástupci Mensy Česko.

Hlavním společným cílem pak bude zvýšení zájmu žáků i studentů všech stupňů škol o přírodovědné obory, o vysokoškolské studium i podpora nadaných v Moravskoslezském kraji. „Jsem velmi ráda, že jsme díky podpoře vedení naší fakulty mohli v CVVPT přivítat novou spolupracovnici, kterou je paní Ing. Hana Kalusová. Paní inženýrka je také místopředsedkyní Mensy Česko, takže propojení CVVPT s Mensou Česko je i tímto krokem potvrzeno,“ říká vedoucí CVVPT a zástupkyně Katedry fyziky PřF OU docentka Jana Škrabánková.

V praxi naváže CVVPT PřF OU na spolupráci s Mensou ČR z předešlých let a budou realizovat další kurzy a workshopy pro učitele všech stupňů škol zaměřené na rozvoj specifických vědomostí a dovedností nadaných žáků, a také na testování IQ u dětí i dospělých.

Našim společným cílem je zvýšit zájem žáků o přírodovědné obory a podpořit nadané studenty. Těšíme se na tuto inspirativní spolupráci!“ doplnil místopředseda Mensy Česko Ing. Tomáš Blumenstein.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 05. 2024