Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:GNSS a moderní metody navigace
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně základních škol a středních škol. Kurz je určen učitelům nejen aprobace matematiky, ale i jiných aprobací.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1000 kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 7941/2021-2-204
Garantující odborná katedra:Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:Globální navigační satelitní systémy jsou jednou z nejvíce se rozvíjejících technologií současnosti. I přesto, že je to technologie, kterou používá téměř každý, existuje v této oblasti řada zajímavých otázek a k nim i neméně zajímavé odpovědi. V rámci kurzu (přednášky) budou prezentovány odpovědi na otázky: Jak to funguje? Proč je GNSS místo GPS? Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými systémy? Proč se už čínský systém nejmenuje Velká naběračka? Jak souvisí GNSS s posunutím nultého poledníku? Jak funguje navigace v ponorce? Proč je chyba v nadmořské výšce i více než 40 metrů? Opravdu už nepotřebujeme mapy? Bude GNSS na Marsu?
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu / faktura
Vyučující:Ing. Radek Dušek, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Náplní kurzu bude seznámení s aktuálními GNSS systémy a způsoby jejich fungování. Zajímavé informace lze využít ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách a základních školách.