Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Jan Ženka

Jan Ženka

titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 147, budova L
funkce:
obor činnosti:geografie služeb a průmyslu, statistické metody v sociální geografii
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2337
777 930 458
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.mestskymarketing.cz/cs/kontakt/zenka/

Vzdělání

2007 – 2011Ph.D., Univerzita Karlova, obor sociální geografie a regionální rozvoj
2001 – 2007Mgr., Univerzita Karlova, obor regionální geografie
1996 – 2001Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, České Budějovice

Kvalifikace

2012RNDr.
2011Ph.D.
2007Mgr.

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

2010zkouška CAE z anglického jazyka

Zaměstnání, praxe

2012 – dosudOstravská univerzita, odborný asistent s vědeckou hodností
2008 – 2011Karlova univerzita, spoluřešitel projektů GAČR
2005 – 2011RegioPartner, s.r.o., konzultant, analytik
2008Český statistický úřad, regionální analytik
2005 – 2006Ministerstvo průmyslu a obchodu, konzultant

Odborné zaměření

Ekonomická geografie
Kvantitativní metody v geografii

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – dosudčlen oborové rady doktorského studia ekonomické geografie a regionálního rozvoje

Ocenění

2012cena děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za nejlepší disertační práci v oboru sociální geografie a regionální rozvoj

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Geoscape – člen redakční rady

Působení v zahraničí

24. 11. – 5. 12. 2017Universitas Indonesia, Depok-Indonésie, mezinárodní konference, jednání o institucionální spolupráci
15. 10. – 3. 12. 2016Leibniz Institut für Wirtschaftschorschung, Leipzig - Německo, výzkumná stáž
10. 4. – 17.4. 2015Hasan Kayloncu Universitesi, Gaziantep – Turecko, učitelský Erasmus
15. 10. – 3. 12. 2016Leibniz Universität, Hannover - Německo, učitelský Erasmus

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Všechny publikace

Ženka, J., Slach, O. a Pavlík, A. Economic resilience of metropolitan, old industrial, and rural regions in two subsequent recessionary shocks. EUR PLAN STUD. 2019, č. 0, s. 1-20. ISSN 0965-4313.
Slach, O., Hýllová, L., Ženka, J. a Rumpel, P. Policy mobility of creative and smart cities in Czechia. In: 7th EUGEO Congress. Galway: Galway University. 2019.
Ženka, J., Slach, O. a Ivan, I. Spatial patterns of knowledge-intensive business services in large Czech cities: implications for current and future Smart city policies?. In: 7th EUGEO Congress. Galway: Galway University. 2019.
Ženka, J., Ivan, I., Hasman, J., Krtička, L., Nováček, A., BOSÁK, V. a PAVLÍK, A. Data a metody. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 25-38. ISBN 978-80-87264-73-7.
Ženka, J. Economic Geography. 2018.
Ženka, J. Ekonomická geografie 1. 2018.
Ženka, J. a Slach, O. Ekonomická odolnost českých starých průmyslových regionů. In: XXI Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Kurdějov: Masarykova univerzita. 2018.
Ženka, J. a Slach, O. Ekonomická odolnost českých starých průmyslových regionů. In: XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2018-06-13 Kurdějov. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 20-27. ISBN 978?80?210?8970?9.
Ženka, J. Erasmus učitelská mobilita na univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. 2018.
Ženka, J. Faktory rozvoje českých nemetropolitních regonů. In: Teorie regionálního rozvoje. Brno: Menedlova univerzita. 2018.
Ženka, J. a Slach, O. How do various types of regions attract creative industries? Comparison of metropolitan, old industrial and rural regions in Czechia. Hungarian Geographical Bulletin. 2018, 67(3), s. 239-257. ISSN 20645031.
Slach, O., Ivan, I. a Ženka, J. Kreativní odvětví na intra-urbánní úrovni. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 124-167. ISBN 978-80-87264-73-7.
Nováček, A., Slach, O., Krtička, L. a Ženka, J. Millennials and the shrinking city - A case study of city center of Ostrava. In: Social and Economic Development and Regional Policy Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes. Ústí nad Labem. 2018.
Slach, O., Ženka, J. a Krtička, L. Post-krizový vývoj rozmístění kreativních odvětví v Česku. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 76-97. ISBN 978-80-87264-73-7.
Slach, O., Ivan, I. a Ženka, J. Rozmístění kreativních odvětví ve velkých městech: srovnání Brna a Ostravy. In: XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2018-06-13 Kurdějov. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 318-324. ISBN 978-80-210-8970-9.
Ženka, J., Hasman, J., Slach, O. a Krtička, L. Rozmístění podnikatelských služeb v Česku: kvantitativní hodnocení. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 39-61. ISBN 978-80-87264-73-7.
Ženka, J. a Slach, O. Rozmístění služeb v Česku. 2018.
Havrlant, J., Ženka, J. a Krtička, L. Rozmístění služeb vázaných na cestovní ruch. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 62-75. ISBN 978-80-87264-73-7.
Ženka, J. a Reichová, V. Služby v geografickém pohledu: úvodní diskuse. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 11-24. ISBN 978-80-87264-73-7.
Ženka, J. Úvod. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 9-10. ISBN 978-80-87264-73-7.
Ženka, J. Úvod do geografie. 2018.
Slach, O., BOSÁK, V., Ženka, J. a PAVLÍK, A. Vznik a role znalostně náročných obchodních služeb ve starých průmyslových regionech: perspektiva evoluční ekonomické geografie. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 98-123. ISBN 978-80-87264-73-7.
How do various types of non-metropolitan regions respond to external economic shocks?. In: Geography for global understanding. Depok: Universitas Indonesia. 2017.
Ženka, J. Mobilita v exotických zemích. In: Noc vědců. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Ženka, J. a Slach, O. (Nevy)řešené otázky české a slovenské geografie průmyslu. In: Geografické diskuzní fórum. Znojmo: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.
Koutský, J., Slach, O., Ženka, J. a Rumpel, P. Path Dependencies and Economic Transformation in Industrial Cities In Czechia. In: 57th ERSA Congress Social Progress for Resilient Regions. Groningen: The European Regional Science Association (ERSA). 2017.
Slach, O., Ženka, J. a Rumpel, P. Post-crisis development of creative industries in Czech cities. In: 57th ERSA Congress Social Progress for Resilient Regions. Groningen: European Regional Science Association (ERSA). 2017.
Slach, O. a Ženka, J. Post-Crisis Spatial Development of Creative Industries ? Evidence from Czechia. In: Chapain, C., Stryjakiewicz, T. (Eds.). Creative Industries in Europe: Creative Industries in Europe Drivers of New Sectoral and Spatial Dynamics. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 201-226. 1. ISBN 978-3-319-56495-1.
Ženka, J., Slach, O., PAVLÍK, A. a Koutský, J. Regional resilience, adaptation and adaptability: evidence from Czechia. In: Future directions of resilience research in economic geography. Leipzig: Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. 2017.
Ženka, J., PAVLÍK, A. a Slach, O. Resilience of metropolitan, urban and rural regions: a Central European perspective. Geoscape. 2017, č. 11, s. 25-40. ISSN 1802-1115.
Ženka, J., Slach, O. a Hlaváček, P. Rozmístění znalostně náročných obchodních služeb v českých (ne)metropolitních regionech. Geografický časopis. 2017, č. 69, s. 129-144. ISSN 2453-8787.
Ženka, J., Novotný, J., Slach, O. a Ivan, I. Spatial Distribution of Knowledge-Intensive Business Services in a Small Post-Communist Economy. Journal of the Knowledge Economy. 2017, č. 8, s. 385-406. ISSN 1868-7873.
Ženka, J., Slach, O. a Sopkuliak, A. Typologie českých nemetropolitních regionů z hlediska faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje. Geografie. 2017, č. 122, s. 281-309. ISSN 1212-0014.
Slach, O., Ženka, J., Nováček, A. a BOSÁK, V. Uneven spatial development of creative industries in Czechia: lessons from the post-crisis development. In: Coping with uneven development in Europe. Leipzig. 2017.
Ženka, J., Slach, O., Krtička, L. a Žufan, P. Determinants of microregional agricultural labour productivity: Evidence from Czechia. Applied Geography. 2016, č. 71, s. 83-94. ISSN 0143-6228.
Ženka, J. a Slach, O. Ekonomická výkonnost a struktura českých nemetropolitních regionů - vstupní debata. In: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva 2016-09-05 České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016. s. 235-246. ISBN 978-80-7394-619-7.
Ženka, J. Firm linkages in old industrial regions. In: Mining cities in Central Asia and the South Caucasus. Leipzig: Leibniz Institzut fur Länderkunde. 2016.
Ženka, J. Firm linkages in peripheral regions. In: Meeting of the Leibnitz Institut für Länderkunde. Leipzig: Leibnitz Institut für Länderkunde. 2016.
Kopeček, V. a Ženka, J. Geografická exkurze do Arménie a Gruzie. 2016.
Slach, O., Ženka, J. a Koutský, J. How Resilient are Industrial Regions in Czechia?. In: 6th Halle Forum on Urban Economic Growth. Halle: Halle Institute for Economic Research. 2016.
Slach, O., Ivan, I., Ženka, J. a Nováček, A. Intra-urbánní vzorce tisku a vydavatelských činností v polycentrickém městě: příklad Ostravy. In: GIS Ostrava 2016 - Geoinformatika pro společnost. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, HGF, Institut geoinformatiky. 2016.
Slach, O., Ivan, I., Ženka, J. a Nováček, A. Intra-urbánní vzorce tisku a vydavatelských činností v polycentrickém městě: příklad Ostravy. In: GIS Ostrava 2016 Geoinformatika pro společnos: GIS Ostrava 2016 Geoinformatika pro společnost 2016 Ostrava. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3901-1.
Slach, O., Ženka, J., Reichová, V. a Reichová, V. Knowledge bases and location of services in Czechia. In: New Wave. Praha: Karlova univerzita v Praze. 2016.
Slach, O. a Ženka, J. Kreativní odvětví v průmyslovém městě: příklad Ostravy. In: Restrukturalizace regionů Ostravského a Katowického jako možnost česko-polské spolupráce: Restrukturalizace regionů Ostravského a Katowického jako možnost česko-polské spolupráce 2016 Ostrava. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2016. s. 85-99. ISBN 978-80-7464-885-4.
Ženka, J., Žufan, P., Slach, O., Krtička, L. a Pavlík, A. Regionální produktivita práce v českém zemědělství. In: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků 2016-06-15 Čejkovice. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 628-632. ISBN 978-80-210-8272-4.
Ženka, J., Žufan, P., Slach, O., Krtička, L. a Pavlík, A. Regionální produktivita práce v českém zemědělství. In: XIX Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Čejkovice: Masarykova univerzita. 2016.
Ženka, J., Slach, O. a Reichová, V. Rozmístění služeb v Česku podle typu znalostní základny. In: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Čejkovice: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, katedra regionální ekonomie a správy. 2016.
Ženka, J., Slach, O. a Reichová, V. Rozmístění služeb v Česku podle typu znalostní základny. In: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků 2016-06-15 Čejkovice. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 522-528. ISBN 978-80-210-8272-4.
Ženka, J. Stipendijní výzkumný pobyt na Institut für Länderkunde, Leipzig, Německo. 2016.
Ženka, J., Slach, O. a Sopkuliak, A. Typologie českých nemetropolitních regionů podle ekonomické výkonnosti a struktury. In: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice: katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. 2016.
Pavlínek, P. a Ženka, J. Value creation and value capture in the automotive industry: Empirical evidence from Czechia. Environment and Planning A. 2016, č. 48, s. 937-959. ISSN 0308-518X.
Slach, O. a Ženka, J. Zotavení a strukturální reorientace Ostravska v letech 2009-2013. In: Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Ženka, J. a Slach, O. Economic performance of non-metropolitan regions: evidence from Czechia. In: 2ND EVOLUTIONARY ECONOMIC GEOGRAPHY WORKSHOP IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. Szeged: University of Szeged. 2015.
Ženka, J. Ekonomická výkonnost nemetropolitních regionů. In: Specializační přednášky ze sociální geografie. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 2015.
Ženka, J. Ekonomická výkonnost nemetropolitních regionů v Česku. In: Pracovní seminář k rozvoji starých průmyslových regionů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2015.
Mácha, P., Drobík, T., Šumberová, M., Ženka, J., Tenzin, E. a ŠPIRKOVÁ, P. Geopolitické představy české veřejnosti. Geografie. 2015, roč. 120, s. 564-584. ISSN 1212-0014.
Ženka, J. Hasan Kalyoncu Universitesi. 2015.
Ženka, J., Novotný, J., Slach, O. a Květoň, V. Industrial specialization and economic performance: A case of Czech microregions. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography. 2015, č. 69, s. 67-79. ISSN 0029-1951.
Ženka, J. a Slach, O. Industrial specialization and economic performance of non-metropolitan regions in Czechia. In: ARL International Summer School 2015. Praha: Akademie für Raumforschung und Landesplanung. 2015.
Slach, O., Ivan, I., Ženka, J. a Sopkuliak, A. Intra-urban patterns of creative industries in polycentric city. GeoScape. 2015, roč. 9, s. 1-16. ISSN 1802-1115.
Ženka, J., Žufan, P., Krtička, L. a Slach, O. Labour productivity of agricultural business companies and cooperatives in the Czech Republic: A micro-regional level analysis. Moravian Geographical Reports. 2015, č. 23, s. 14-25. ISSN 1210-8812.
Slach, O., Ženka, J. a Koutský , j. Regional resilience: A case of Czech microregions. In: 2ND EVOLUTIONARY ECONOMIC GEOGRAPHY WORKSHOP IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: AGGLOMERATION ECONOMIES, RELATEDNESS AND SPATIAL NETWORKS. Szeged: University of Szeged. 2015.
Ženka, J. Světové dopravní systémy. In: Dny geografie. Ostrava: KSGRR PřF OU. 2015.
Pavlínek, P. a Ženka, J. Global production networks and regional development effects of upgrading in the Czech automotive industry. In: IGU Regional Conference. Kraków: Jagiellonian University. 2014.
Slach, O., Marková, B., Ivan, I., Ženka, J. a Tichá, I. Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy. 2014.
Ženka, J. a LAŠ, L. Mezinárodní konference : "Politické faktory ekonomického růstu a regionálního rozvoje v tranzitívních ekonomikách". Politické vedy. 2014, roč. 17, s. 247-250. ISSN 1335-2741.
Koutský , J., Hlaváček , P., Slach, O. a Ženka, J. Post-socialist Transition of Traditionally Industrialised Areas in the Czech Republic. In: 5th Central European Conference in Regional Science International Conference Proceedings: Proceedings of the 5th Central European Conference in Regional Science 2014 Košice. Košice: Technical University of Košice, 2014. s. 432-441. ISBN 978-80-553-2015-1.
Ženka, J., Novotný, J. a Csank, P. Regional Competitiveness in Central European Countries: In Search of a Useful Conceptual Framework. EUR PLAN STUD. 2014, č. 22, s. 164-183. ISSN 0965-4313.
Ženka, J., Novotný, J., Slach, O. a Ivan, I. Urban hierarchy or collocation with manufacturing? Spatial distribution of knowledge-intensive business services in Czechia. In: 5th Central European Conference in Regional Science. Košice: The Department of Regional Science and Management, TUK. 2014.
Slach, O., Koutský , J., Novotný, J. a Ženka, J. Creative Industries In The Czech Republic: A Spatial Perspective. E&M Economics and Management. 2013, roč. 16, s. 14-29. ISSN 1212-3609.
Pavlínek, P. a Ženka, J. Český automobilový průmysl v globálních produkčních sítích: regionální souvislosti rozvoje v období 1998-2008. Geografie. Sborník České geografické společnosti.. 2013, roč. 118, s. 116-137. ISSN 1212-0014.
Ženka, J., Slach, O. a Novotný, J. Economic performance of small city-regions: evidence from Czechia. In: Visegrad & Ukraine Geographical and Regional Policy University. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově. 2013.
Ženka, J., Novotný, J., Slach, O. a Květoň, V. Economic performance of small city-regions in the post-communist context: evidence from Czechia. In: Political factors of economic growth and re gional development in transition economies 6th International Conference on Globalization. Ostrava: University of Ostrava, 2013. University of Ostrava, 2013. s. 19-26. ISBN 978-80-7464-357-6.
Krtička, L., Siwek, T. a Ženka, J. Globalization 2013: 6th International Conference on Globalization [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Slach, O., Novotný, J., Květoň, V. a Ženka, J. Industrial specialization and economic performance of small city-regions in Czechia. In: iRegions: inspiration - innovation - improvement. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2013.
Krtička, L. a Ženka, J. Introduction. In: Political factors of economic growth and regional development in transition economies. Ostrava: University of Ostrava, 2013. University of Ostrava, 2013. s. 6-8. ISBN 978-80-7464-357-6.
Ženka, J., Slach, O. a Novotný, J. What drives competitiveness of small regions in Central Europe?. In: 5th Nordic Geographers Meeting. Reykjavík: University of Iceland. 2013.
Ženka, J. Automobilový průmysl v Česku a na Slovensku: dopady na regionální rozvoj. In: zvaná přednáška na téma dopady automobilového průmyslu na regionální rozvoj. Olomouc: katedra geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého. 2012.
Ženka, J. a Kofroň, J. Metodologie výzkumu v sociální geografii - případové studie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 90 s. ISBN 978-80-7464-148-0.
Ženka, J., Novotný, J. a Csank, P. Regional Competitiveness in Central European Countries: In Search of a Useful Conceptual Framework. In: Výroční konference České geografické společnosti. Brno: katedra geografie, Pedagogická fakulta. 2012.
Ženka, J. a Pavlínek, P. Upgrading in the automotive industry: firm-level evidence from Central Europe. J ECON GEOGR. 2011, roč. 11, s. 559-586. ISSN 1468-2702.
Ženka, J. a Hostomský, K. Dopady krize automobilového průmyslu v období 2008-2009 na regionální nezaměstnanost Slovenska a Maďarska. Regionální studia. 2010, s. 25-31.
Ženka, J. a Pavlínek, P. The 2008-2009 automotive industry crisis and regional unemployment in Central Europe. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. 2010, č. 3, s. 349-365. ISSN 1752-1378.
Ženka, J. Delokalizace zpracovatelského průmyslu ČR - komponentní analýza. Politická ekonomie. 2009, s. 77-91.
Ženka, J. a Čadil, V. Regional distribution of technology-intensive manufacturing industries in the Czech republic with an accent on risk of delocalisation. Prague Economic Papers. 2009, s. 61-77.
Ženka, J. Riziko delokalizace zpracovatelského průmyslu Česka - regionální aspekty. Geografie. 2008, roč. 113, s. 1-20.


ZkratkaNázev předmětu
XZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
2ZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
6ZASTIntroduction to statistic for biologists
7ZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
7ZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
7ZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
7ZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
7ZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
7ZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
BAKS1Bakalářský seminář 1
BAKS2Bakalářský seminář 2
EKOGFEkonomická geografie 1
EKOGSEkonomická geografie 2 - seminář
EKOG1Ekonomická geografie 1
EKOG2Ekonomická geografie 2
EKOG3Ekonomická geografie 3 - seminář
EXRC1Exkurze - regiony ČR 1
EXRC2Exkurze - regiony ČR 2
GEDOCGeografie dopravy - seminář
GEDOXGeografie dopravy A
IGBPAIndividuální geogr. bakalářský projekt A
KVALIKvalitativní výzkumné metody v soc. geo.
KVANTKvantitativní výzkumné metody v soc. geo
MADS1Magisterský diplomový seminář 1
MAGS2Magisterský seminář 2
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
QMESSMetodologie v sociálních vědách
QMTSVMetodologie v sociálních vědách
QMVK5Aktivní účast na mezinárodní konf. 5
QMVK6Aktivní účast na mezinárodní konf. 6
QVKEGVybrané koncepty v ekonomické geografii
UVGEOÚvod do studia geografie
UVSGPÚvod do studia oboru
XBAKSBakalářský seminář
XEKO1Ekonomická geografie 1
XEKO2Ekonomická geografie 2
XEKO3Ekonomická geografie 3 - seminář
XGEODGeografie dopravy
XIGBAIndivid. geograf. bakalářský projekt A
XKVANKvantitativní výzk. metody v soc. geog.
XMDS2Magisterský seminář 2
XUVGPÚvod do studia oboru
XZSMEZáklady statistických metod v geografii
YEKOGGeografie ekonomická
YGESLGeografie služeb
YPRUMGeografie průmyslu
ZSMEGZáklady statistických metod v geografii
7BAS1Bakalářský seminář 1
7EGE1Ekonomická geografie 1
7EGR1Economic Geography
7EGR4Vybrané aspekty geografie služeb
7EKG1Ekonomická geografie 1
7EKG2Ekonomická geografie 2
7EKOGEconomic Geography
7ERC1Exkurze - regiony Česka 1
7ERC2Exkurze - regiony ČR 2
7EXEVExkurze z regionální geografie Evropy
7KVANKvantitativní metody v geografii
7MGS2Magisterský seminář 2
7ODPROdborná praxe
7UVGEÚvod do studia geografie
7UVSOÚvod do studia geografie
7XBS1Bakalářský seminář 1
7XEG1Ekonomická geografie 1
7XEG2Ekonomická geografie 2
7XEKOEconomic Geography
7XEK1Economic Geography
7XEK4Vybrané aspekty geografie služeb
7XKVAKvantitativní metody
7XUVSÚvod do studia oboru
7ZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
8CJI1Článek v impakt. časopise: kat. Jimp 1
8EKGREkonomická gografie
8MPEGMetodologie v pol. a eko. geografii
8ODISOdevzdní a obhajoba disertační práce
8PUV1Publ. výstup typu C, Jsc nebo Jneimp 1
8SZZDStátní závěrečná zkouška doktorská
8ZVP1Zapojení do výzkumného projektu 1
8ZVP2Zapojení do výzkumného projektu 2


AutorNázev práceTypRok
Kokešová LucieZpracovatelský průmysl ve venkovských zázemích starých průmyslových regionůdiplomová 2019 
Šťastná SimonaZpracovatelský průmysl ve venkovských oblastech: případová studie Zlínského kraje a kraje Vysočinadiplomová 2019 
Tošenovský DavidPrůmyslové firmy jako aktéři rozvoje periferních oblastídiplomová 2019 
Baranová PavlínaRozmístění kreativních odvětví na intra-urbání úrovnidiplomová 2018 
Kluz PetrŽelezniční doprava v česko-polském pohraničídiplomová 2017 
Michalský LukášEkonomická výkonnost nemetropolitních regionů Německadiplomová 2017 
Kuchár MichalAutomobilový průmysl jako faktor regionálního rozvoje na Slovenskudiplomová 2016 
Pavlík AdamOdolnost českých a slovenských nemetropolitních regionůdiplomová 2016 
Reichová VendulaEkonomické faktory smršťování měst v Českudiplomová 2016 
Burian MarekAutomobilový průmysl jako faktor vývoje regionálních disparit na Slovensku v období 1997-2011diplomová 2015 
Kubis MatejProstorová produktivita mikroregionů v Českudiplomová 2015 
Putala MarekPrůmysl jako faktor rozvoje venkovských oblastídiplomová 2015 
Blažková HanaGeografie prostituce na příkladu Prahybakalářská 2019 
Bučková MichaelaGeografická charakteristika hospodářství Indonésiebakalářská 2019 
Bujnoch VáclavRozmístění finančních služeb v Evropské uniibakalářská 2019 
Karčmář AdamGeografická analýza dopravního systému Moravskoslezského krajebakalářská 2019 
Kauf OndřejAtlas konkurenceschopnosti českých měst - kraj Vysočinabakalářská 2019 
Peterková KateřinaGeografická charakteristika dopravního systému metropolitního regionu Jabodetabekbakalářská 2019 
Synek DanielGeografická analýza dopravního systému Pardubického krajebakalářská 2019 
Tillerová MarkétaOdolnost britských venkovských regionůbakalářská 2019 
Fiľakovská VendulaPředpoklady a trendy rozvoje cestovního ruchu v Gruziibakalářská 2018 
Bojdová ErikaRegionální rozmístění služeb v Česku a na Slovenskubakalářská 2017 
Gembara JanGeografie prostituce na příkladu měst Karviné a Havířovabakalářská 2017 
Kokešová LucieZpracovatelský průmysl ve venkovských oblastech - případová studie mikroregionů Kravař a Oderbakalářská 2017 
Martinková LucieGeografická charakteristika hospodářství Gruziebakalářská 2017 
Šťastná SimonaZpracovatelský průmysl ve venkovských oblastech - případová studie mikroregionů Nového Jičína a Uherského Hradištěbakalářská 2017 
Jaroš AdamHistorický vývoj postavení makroregionů ve světovém hospodářstvíbakalářská 2016 
Jíchová DanaPrůmysl jako faktor rozvoje českého venkovabakalářská 2016 
Pizur MartinSpecifika rozvoje průmyslu ve venkovských oblastech Českabakalářská 2016 
Raszka BogdanPrůmysl jako faktor rozvoje venkovských oblastí v Českubakalářská 2016 
Serdel RadimInternacionalizace a konkurenceschopnost malých izolovaných ekonomik - případová studie Arméniebakalářská 2016 
Štěrbová KateřinaOdolnost českých nemetropolitních regionů v období 2008-2011bakalářská 2016 
Tošenovský DavidPrůmysl jako faktor rozvoje venkovských oblastí ? případová studie Krnova a Jeseníkubakalářská 2016 
Czeczotková MichaelaHutnický průmysl jako faktor regionálního rozvoje v Českubakalářská 2015 
Kozielová VeronikaAtlas konkurenceschopnosti českých měst - Ústecký krajbakalářská 2015 
Rovenská KateřinaAtlas konkurenceschopnosti českých měst - Jihočeský krajbakalářská 2015 
Sobek JanGeografie prostituce na příkladu Ostravybakalářská 2015 
Soustružníková JanaProstituce ve městech - obecná diskusebakalářská 2015 
Štumpa MartinAtlas konkurenceschopnosti českých měst - Středočeský krajbakalářská 2015 
Michalský LukášGeografická organizace průmyslu před a po globální ekonomické krizi - srovnání Německa a Velké Britániebakalářská 2014 
Pavlík AdamRegionální konkurenceschopnost v EU 27 a její faktorybakalářská 2014 
Šolcová LenkaPlace branding jako nástroj rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém krajibakalářská 2014 
Kuchár MichalAutomobilový průmysl jako faktor vývoje regionálních disparit v Česku a na Slovenskubakalářská 2013 
Sobczyk LukášDopady globální ekonomické krize v období 2008-2009 na vývoj regionální nezaměstnanosti ve střední Evropě a Pobaltíbakalářská 2013 


Rozmístění kreativních odvětví v českých metropolitních regionech
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Ekonomická výkonnost středoevropských nemetropolitních regionů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Role služeb v rozvoji průmyslových měst a regionů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub