Zahraniční spolupráce

Studium v zahraničí přes program Erasmus nabízí:

Významnou životní zkušenost

Zpravidla každý, kdo absolvoval studium přes Erasmus potvrdí, že se jednalo o jeden ze zlomových okamžiků jeho života. Jedná se o životní zkušenost, která člověku poskytuje řadu zkušeností a novou perspektivu.

Přídavnou hodnotu na trhu práce

Pouze vysokoškolský diplom již v dnešní době není zárukou vysněného zaměstnání, řada zaměstnavatelů hledá absolventy, kteří jsou zběhlí v mezinárodním prostředí a jsou schopní překonávat výzvy. Zmínka o absolvovaném Erasmu v CV pak často představuje doklad, že právě toto zájemce o práci splňuje.

Možnost poznat studium humánní geografie v zahraničí

Každé z pracovišť geografie se způsobem výuky liší, rozdílné jsou také specializace, které nabízejí. Výjezd přes Erasmus představuje skvělou příležitost se specializovat v oblasti, která v ČR prozatím nemusí být příliš pokrytá.

Výběr zajímavých partnerských univerzit a předmětů

Naše katedra si zakládá na budování široké sítě spolupracujících zahraničních univerzit. Neupřednostňujeme však kvantitu nad kvalitou, každé z partnerských pracovišť má našim studentům co nabídnout.

Osamostatnit se v myšlení a konání

Výjezd na Erasmus představuje ideální způsob, jak se osamostatnit a vyzkoušet si život „na vlastní pěst“. Pro řadu mladých lidí se jedná o první možnost, jak si zařídit vše podle sebe a naučit se vyřešit i nečekané situace a problémy.

Zlepšit cizí jazyk, případně se naučit třetí jazyk

Jednou z hlavních výhod zahraničního studia je úzký kontakt nejen s vyučujícími a studenty hostující univerzity, ale i s dalšími Erasmus studenty. Při výjezdu každý student rychle zjistí, že se samovolně učí cizí jazyk, neboť jej používá na denní bázi a doplňuje si slovní zásobu přirozeně každý den.

Získat kontakty na celý život

Dalším z benefitů výjezdu přes Erasmus je budování kontaktů. Řada Erasmus studentů si na výjezdu vytvoří řadu nových kontaktů a přátel.

Získaní měkkých a specifických dovedností

Studium v zahraničí představuje významné vystoupení z „komfortní zóny“, právě toto vystoupení však umožňuje učit se novým dovednostem a lépe poznat sám sebe.

Cestovat a poznat kulturu země

Studium v zahraničí je spojené s poznáváním dané země, hostující univerzity často poskytují různé exkurze. Erasmus studenti pak zpravidla pořádají další různé poznávací výlety do okolních měst. Jedná se tedy o ideální příležitost, jak poznat vzdálená místa.

Vhodný start pro další (třeba mimoevropský) výjezd (VIA)

Řada studentů si výjezd přes Erasmus zopakovala. Každý student má možnost vyjet v průběhu studia až na 3 roky přes program Erasmus, vždy po roce za každý stupeň studia (bakalářské, magisterské a doktorské). Případně pak Erasmus vymění za program OU s názvem VIA, který pokrývá státy nespadající pod program Erasmus.

V případě dotazů na program Erasmus neváhejte kontaktovat katedrového Erasmus koordinátora.


Pokyny pro studenty se zájmem o účast na studijních pobytech a pracovních stážích v rámci programu ERASMUS+ ikona pdf 0,21 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 04. 2021