Hlavní zaměření katedry sociální geografie a regionálního rozvoje

V oblasti výzkumu se zaměřujeme na oblasti, které korespondují s našimi akreditovanými programy a odráží se v nich specializace členů naší katedry. Hlavní výzkumné směry najdete po kliknutí na lišty.


	Urbánní geografie a trh nemovitostí

Ekonomická geografie

Environmentální aspekty ekonomického rozvoje

Etnicita, nacionalismus a separatismus

Geopolitika a geoekonomika


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 02. 2022