Celoživotní vzdělávání

     
 
     

Naše katedra nabízí už od roku 1990 pro učitele možnost rozšíření kvalifikace o aprobaci geografie, čehož již využily asi dvě stovky učitelů. V posledních letech toto postgraduální studium není otevíráno každoročně, ale až poté, kdy se přihlásí dostatečný počet uchazečů (zpravidla 10-12). Obsah studia je totožný s programem prezenčního studia aprobace učitelství geografie. Studium je zpoplatněno a probíhá formou prezenční nebo online výuky o sobotách.

Rozšiřující studium geografie – rozšíření o další předmět (VB3RG1)
Hlavním vzdělávacím cílem je umožnit učitelům rozšířit odbornou kvalifikaci – o způsobilost realizovat geografické, kartografické a geoinformatické vzdělávání podle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, zvláště ve vzdělávacích okruzích Člověk a příroda a Člověk a společnost.
Předložené studium navazuje organizačně i obsahově na naše stávající zkušenosti, které jsme získali při organizování předcházejících ročníků rozšiřujícího studia a dalšího vzdělávání učitelů na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v tomto oboru. Jde o celou řadu akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).