Celoživotní vzdělávání

     
 
     

Naše katedra nabízí už od roku 1990 pro učitele možnost rozšíření kvalifikace o aprobaci geografie, čehož již využily asi dvě stovky učitelů. V posledních letech toto postgraduální studium není otevíráno každoročně, ale až poté, kdy se přihlásí dostatečný počet uchazečů (zpravidla 10-12). Obsah studia je totožný s programem prezenčního studia aprobace učitelství geografie. Studium je zpoplatněno a probíhá formou prezenční nebo online výuky o sobotách.

Rozšiřující studium geografie - rozšíření o další předmět
Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání o kvalifikaci učitele geografie tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat geografii na SŠ nebo zeměpis na ZŠ

Rozšiřující studium geografie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Cílem je umožnit studujícím rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost realizovat geografické, kartografické a geoinformatické vzdělávání na středních školách.