Celoživotní vzdělávání

     
     

Naše katedra nabízí už od roku 1990 pro učitele možnost rozšíření kvalifikace o aprobaci geografie, čehož již využily asi dvě stovky učitelů. V posledních letech toto postgraduální studium není otevíráno každoročně, ale až poté, kdy se přihlásí dostatečný počet uchazečů (zpravidla 10-12). Obsah studia je totožný s programem prezenčního studia aprobace učitelství geografie. Studium je zpoplatněno a probíhá formou prezenční nebo online výuky o sobotách.

Momentálně není k dispozici žádná CŽV akce.