Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KSG
Rumpel Petr, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2336
731 505 360
Kopeček Vincenc, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2343
608 564 963
Žufan Petr, RNDr., Ph.D.
tajemník KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2349
728 634 618
Sekretariát KSG
Šlachtová Monika, Mgr.
sekretářka KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2334
731 145 512
Členové katedry
Profesoři
Baar Vladimír, prof. RNDr., CSc.
činnost: kulturní geografie, historická geografie, Asie, Oceánie, Rusko
e-mail:
telefon: 553 46 2333
732 437 015
Siwek Tadeusz, prof. RNDr., CSc.
činnost: percepce geografického prostoru, Severní Amerika, Austrálie
e-mail:
telefon: 553 46 2344
731 444 485
Docenti
Havrlant Jan, doc. RNDr., CSc.
činnost: geografie cestovního ruchu, regionální geografie Česka
e-mail:
telefon: 553 46 2339
606 785 128
Kopeček Vincenc, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KSG
činnost: politologie, politická geografie, Kavkaz
e-mail:
telefon: 553 46 2343
608 564 963
Rumpel Petr, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí KSG
činnost: lokální a regionální rozvoj, veřejná správa
e-mail:
telefon: 553 46 2336
731 505 360
Ženka Jan, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: geografie služeb a průmyslu, statistické metody v sociální geografii
e-mail:
telefon: 553 46 2337
777 930 458
Odborní asistenti
Baarová Barbara, RNDr., Ph.D.
činnost: didaktika geografie
e-mail:
telefon: 553 46 2335
775 132 888
Bosák Vojtěch, Mgr., Ph.D.
postdoktorand
činnost: geografie města, projektové řízení
e-mail:
telefon: 553 46 2374
Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D.
činnost: politická geografie, geopolitika, islámský svět
e-mail:
telefon: 553 46 2338
605 168 198
Dvořák Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: rurální geografie, statistika
e-mail:
telefon: 553 46 2345
Hoch Tomáš, RNDr., Ph.D.
činnost: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, regionální geografie
e-mail:
telefon: 553 46 2341
775 232 959
Krtička Luděk, Mgr., PhD.
činnost: kartografie, GIS
e-mail:
telefon: 553 46 2341
731 505 314
Kurfürst Jaroslav, Mgr., PhD.
činnost: ruská geopolitika, transatlantické vztahy, diplomacie
e-mail:
telefon: 553 46 2333
776 338 829
Laš Lukáš, Mgr., Ph.D.
koordinátor mezinárodní spolupráce a mobilit – programy Erasmus, VIA , OU Aid, CEEPUS atd.
činnost: zahraniční vztahy, Erasmus; politická geografie východní Asie
e-mail:
telefon: 553 46 2370
Macháček Jan, Mgr., Ph.D.
činnost: demografie, geografie obyvatelstva, cestovní ruch
e-mail:
telefon: 553 46 2337
Nováček Alexandr, Mgr., Ph.D.
PR koordinátor katedry
činnost: strategické plánování, projektové řízení, geografie města
e-mail:
telefon: 553 46 2374
776 878 776
Slach Ondřej, Mgr., Ph.D.
činnost: geografie města, regionální rozvoj
e-mail:
telefon: 553 46 2345
605 106 528
Solik Martin, PhDr., Ph.D.
činnost: politické vztahy v postsovětském prostoru, primárně na Ukrajině, náboženství v mezinárodních vztazích, americko-ruské vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2348
731 688 743
Ženková Rudincová Kateřina, Mgr., Ph.D.
činnost: kulturní geografie, politická geografie, Afrika
e-mail:
telefon: 553 46 2370
728 558 295
Žufan Petr, RNDr., Ph.D.
tajemník KSG
činnost: geografie zemědělství, Evropa
e-mail:
telefon: 553 46 2349
728 634 618
Lektoři cizích jazyků
Bažanowski René, Mgr.
činnost: angličtina
e-mail:
telefon:
Eibenová Irena, Mgr.
činnost: francouzština
e-mail:
telefon:
Eibenová Klaudia, Mgr.
činnost: ruština
e-mail:
telefon:
Gold Vendelín, Mgr.
činnost: španělština
e-mail:
telefon:
Horáková Lucie, Bc.
činnost: angličtina
e-mail:
telefon:
Rumpelová Svatava, Mgr.
činnost: němčina
e-mail:
telefon:
Říhová Lenka, Ing.
činnost: italština
e-mail:
telefon:
Externisté
Hütter David, Ing.
činnost: oceňování nemovitostí
e-mail:
telefon:
Kula David, Ing., Ph.D., MBA
činnost: metody hodnocení v regionálním rozvoji
e-mail:
telefon:
Pavlík Adam, Mgr., Ph.D.
činnost: ekonomická odolnost, rozvoj venkovských oblastí
e-mail:
telefon:
Špačková Eva, Doc. Ing. arch., Ph.D.
činnost: architektura, urbanismus
e-mail:
telefon:
Strakoš Martin, Mgr.
činnost: památková péče
e-mail:
telefon:
Vinklárková Beata, Ing. arch., Ph.D.
činnost: právo v územním rozvoji
e-mail:
telefon:
Administrátoři projektů
Batihová Helena, Mgr.
finanční manažer projektu DMS
e-mail:
telefon: 553 46 2139

Doktorandi

Seznam doktorandů
Artimová Patrícia, Mgr.email:

Daňková Marcela, Mgr.email:

Elbel Ondřej, Mgr. email:

Graf Jan, Mgr. email:

Halada Marek, Ing. Mgr.email:

Heinz Viktor, Mgr.email:

Hýllová Lucia, Mgr. email:

Kočí Adam, Mgr.email:

Kokešová Lucie, Mgr.email:

Kopáček Miroslav, Ing.email:

Kučera Josef, Mgr.email:

Marko Dávid, Mgr., M.A.email:

Paszová Lenka, Mgr. email:

Rája Jan, Mgr.email:

Skipala Jan, Mgr.email:

Šťastná Simona, Mgr.email:

Štěpáník Stanislav, Mgr.email:

Tenzin Eva, Mgr.email:


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 09. 2021