OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KSG
Baar Vladimír, prof. RNDr., CSc.
vedoucí KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2333
732 437 015
Rumpel Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2336
731 505 360
Žufan Petr, RNDr., Ph.D.
tajemník KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2349
728 634 618
Sekretariát KSG
Šlachtová Monika, Mgr.
sekretářka KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2334
Členové katedry
Profesoři
Baar Vladimír, prof. RNDr., CSc.
vedoucí KSG
činnost: kulturní geografie, historická geografie, Asie, Oceánie, Rusko
e-mail:
telefon: 553 46 2333
732 437 015
Siwek Tadeusz, prof. RNDr., CSc.
činnost: percepce geografického prostoru, Severní Amerika, Austrálie
e-mail:
telefon: 553 46 2344
731 444 485
Docenti
Havrlant Jan, doc. RNDr., CSc.
činnost: geografie cestovního ruchu, regionální geografie Česka
e-mail:
telefon: 553 46 2339
606 785 128
Rumpel Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KSG
činnost: lokální a regionální rozvoj, veřejná správa
e-mail:
telefon: 553 46 2336
731 505 360
Odborní asistenti
Baarová Barbara, Mgr.
činnost: didaktika geografie
e-mail:
telefon: 553 46 2370
775 132 888
Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D.
Erasmus koordinator
činnost: politická geografie, geopolitika, islámský svět
e-mail:
telefon: 553 46 2117
553 46 2338
605 168 198
Dvořák Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: rurální geografie, statistika
e-mail:
telefon: 553 46 2345
Hoch Tomáš, RNDr., Ph.D.
činnost: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, regionální geografie
e-mail:
telefon: 553 46 2341
775 232 959
Kopeček Vincenc, RNDr., Ph.D.
činnost: politologie, politická geografie, Kavkaz
e-mail:
telefon: 553 46 2343
608 564 963
Krtička Luděk, Mgr.
činnost: kartografie, GIS
e-mail:
telefon: 553 46 2341
731 505 314
Laš Lukáš, Mgr., Ph.D.
činnost: zahraniční vztahy, Erasmus; politická geografie východní Asie
e-mail:
telefon: 553 46 2113
Mácha Přemysl, PhDr., Ph.D.
činnost: etnologie, antropologie, světová náboženství
e-mail:
telefon: 553 46 2348
737 314 312
Macháček Jan, Mgr.
činnost: demografie, geografie obyvatelstva, cestovní ruch
e-mail:
telefon: 553 46 2335
Nováček Alexandr, Mgr.
činnost: projektové řízení, geografie města
e-mail:
telefon: 553 46 2374
776 878 776
Slach Ondřej, Mgr., Ph.D.
činnost: geografie města, regionální rozvoj
e-mail:
telefon: 553 46 2345
605 106 528
Solik Martin, PhDr.
činnost: politické vztahy v postsovětském prostoru, primárně na Ukrajině, náboženství v mezinárodních vztazích, americko-ruské vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2343
731 688 743
Šumberová Monika, Mgr.
činnost: mezinárodní vztahy a politika, politologie
e-mail:
telefon: 553 46 1003
553 46 2335
603 579 618
Ženka Jan, RNDr., Ph.D.
činnost: geografie služeb a průmyslu, statistické metody v sociální geografii
e-mail:
telefon: 553 46 2337
777 930 458
Ženková Rudincová Kateřina, Mgr., Ph.D.
činnost: kulturní geografie, politická geografie, Afrika
e-mail:
telefon: 553 46 2370
728 558 295
Žufan Petr, RNDr., Ph.D.
tajemník KSG
činnost: geografie zemědělství, Evropa
e-mail:
telefon: 553 46 2349
728 634 618
Externisté
Bažanowski René, Mgr.
činnost: angličtina
e-mail:
telefon:
Pitucha Michal, Mgr.
činnost: trh nemovitostí
e-mail:
telefon:

Doktorandi

Seznam doktorandů
Anděl Milan, RNDr.email:

Artimová Patrícia, Mgr.email:

Baarová Barbara, Mgr.email:

Bosák Vojtěch, Mgr.email:

Čechová Ludmila, Mgr.email:

Fiľakovský Ján, Mgr.email:

Fric Jan, Mgr.email:

Holub Martin, Mgr.email:

Jakubek Daniel, Mgr.email:

Jíchová Dominika, Mgr.email:

Kapalová Adriana, Mgr.email:

Kašpar Jakub, Mgr.email:

Konczyna Daniel, Ing.email:

Kopáček Miroslav, Ing.email:

Král Ondřej, Mgr.email:

Križan Ľuboš, Mgr.email:

Kubeš František, Mgr.email:

Kučera Josef, Mgr.email:

Kupský Adam, Mgr.email:

Nováček Alexandr, Mgr.email:

Pánová Pavla, Mgr.email:

Pavlík Adam, Mgr.email:

Rája Jan, Mgr.email:

Reichová Vendula, Mgr.email:

Roubínek Pavel, Mgr.email:

Solik Martin, Phdr.email:

Štěpáník Stanislav, Mgr.email:

Tenzin Eva, Mgr.email:

Toman Josef, Mgr.email:

facebook
rss
social hub