Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 2336
731 505 360
Kopeček Vincenc, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2343
608 564 963
553 46 2349
728 634 618
Sekretariát
Šlachtová Monika, Mgr.
sekretářka katedry
553 46 2334
731 145 512
 
Členové katedry
Profesoři
Baar Vladimír, prof. RNDr., CSc.
činnost: kulturní geografie, politická geografie, historická geografie, Asie, Oceánie, Rusko
553 46 2333
732 437 015
Siwek Tadeusz, prof. RNDr., CSc.
činnost: percepce geografického prostoru, národnostní otázky
553 46 2344
731 444 485
Docenti
Hoch Tomáš, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: etnicita a nacionalismus, ozbrojené konflikty, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, postsovětský prostor
553 46 2341
775 232 959
Kopeček Vincenc, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
činnost: politologie, politická geografie, Kavkaz
553 46 2343
608 564 963
Rumpel Petr, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: udržitelný lokální a regionální rozvoj v teorii a praxi, udržitelný development a trh nemovitostí, politika koheze EU, governance smršťujících se měst, městský marketing, inovační systémy, chytrá města
553 46 2336
731 505 360
Ženka Jan, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: ekonomická geografie, statistické metody v sociální geografii
553 46 2337
777 930 458
Odborní asistenti
Baarová Barbara, RNDr., Ph.D.
činnost: didaktika geografie, politická a kulturní geografie
553 46 2335
775 132 888
Bosák Vojtěch, Mgr., Ph.D.
postdoktorand
činnost: geografie města, projektové řízení
553 46 2374
774 065 464
Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D.
katedrový koordinátor evropských mobilit a spolupráce, programu Erasmus+, výjezdy a příjezdy Erasmus studentů
činnost: politická geografie, geopolitika, islámský svět
553 46 2338
605 168 198
Dvořák Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: rurální geografie, geografie energií, obnovitelné zdroje
553 46 2345
776 692 130
Kočí Adam, Mgr., Ph.D.
činnost: politická geografie, Arktida a severní Evropa
737 609 718
Krtička Luděk, Mgr., PhD.
činnost: kartografie, GIS
553 46 2341
731 505 314
Kurfürst Jaroslav, Mgr., Ph.D.
činnost: ruská geopolitika, transatlantické vztahy, diplomacie
553 46 2333
776 338 829
Laš Lukáš, Mgr., Ph.D.
koordinátor katedry pro mimoevropské mobility a spolupráci, příjezdy zahraničních pracovníků programu Erasmus+ a CEEPUS
činnost: východní Asie, politická geografie Indo-Pacifiku
553 46 2370
733 622 589
Macháček Jan, Mgr., Ph.D.
činnost: demografie, demografie, cestovní ruch, environmentální aspekty průmyslové činnosti, Rwanda
733 756 592
553 46 2380
Nováček Alexandr, Mgr., Ph.D.
PR koordinátor katedry
činnost: strategické plánování, projektové řízení, geografie města
553 46 2374
776 878 776
Slach Ondřej, Mgr., Ph.D.
činnost: geografie města, regionální rozvoj
553 46 2345
605 106 528
Solik Martin, PhDr., Ph.D.
činnost: politická moc, politické ideologie, náboženství v mezinárodních vztazích
553 46 2348
731 688 743
Ženková Rudincová Kateřina, Mgr., Ph.D.
činnost: kulturní geografie, politická geografie, Afrika
553 46 2370
728 558 295
Žufan Petr, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry
činnost: geografie zemědělství a Evropy
553 46 2349
728 634 618
Lektoři cizích jazyků
Eibenová Irena, Mgr.
činnost: francouzština
 
Eibenová Klaudia, Mgr.
činnost: ruština
 
Gold Vendelín, Mgr.
činnost: španělština
 
Horáková Lucie, Bc.
činnost: angličtina
 
Rumpelová Svatava, Mgr.
činnost: němčina
 
Externisté
Hütter David, Ing.
činnost: oceňování nemovitostí
 
Kula David, Ing., Ph.D., MBA
činnost: metody hodnocení v regionálním rozvoji
 
Pavlík Adam, Mgr., Ph.D.
činnost: ekonomická odolnost, rozvoj venkovských oblastí
 
 
Slavík Jiří, Ing., CSc.
činnost: ekonomická diplomacie, Blízký východ
 
Strakoš Martin, Mgr.
činnost: památková péče
 
 
Šmídová Beata, Ing. arch., Ph.D.
činnost: právo v územním rozvoji
 
 
Špačková Eva, Doc. Ing. arch., Ph.D.
činnost: architektura, urbanismus
 
 

Doktorandi

Seznam doktorandů
Červenka Adam, Mgr.
Daňková Marcela, Mgr.
Elbel Ondřej, Mgr., MSc.
Graf Jan, Mgr.
Halada Marek, Ing. Mgr.
Heinz Viktor, Mgr.
Horák Jan, Mgr.
Hýllová Lucia, Mgr.
Chakma Nitol, M.A.
Chwistek Lukáš, Mgr.
Kozák Miroslav, Mgr.
Krumnikl Marek, Mgr.
Marko Dávid, Mgr., M.A.
Osroosh Arian, M.A.
Paszová Lenka, Mgr.
Skipala Jan, Mgr.
Sutterová Dita, Mgr.
Tenzin Eva, Mgr.
Velký Dalibor, Mgr.
Younis Alina , M.A.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 02. 2024