Ze života naší katedry

Naše katedra navazuje na tradici, která sahá až do roku 1953, kdy byla založena tehdy Vyšší pedagogická škola (VPŠ) v Opavě jako pobočka VPŠ v Brně. Z někdejší katedry přírodních věd vzešla po založení Ostravské univerzity v roce 1991 katedra geografie a v roce 1995 se pak pod vedením docenta Petra Šindlera začala psát historie naší katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Tehdy i dnes platí, že naši katedru tvoří ostřílené osobnosti – jak zkušení geografičtí matadoři, tak zástupci nastupující generace. Naši zástupci jsou členy odborných skupin a svými znalostmi i schopnostmi přispívají k řešení rozličných problémů. Pravidelně vystupují v odborných diskusích a v návaznosti na svůj výzkum komentují dění u nás i ve světě. Aktuální příspěvky najdete na našich sociálních sítích.


historie katedry

Aktuality


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 01. 2022