Ze života katedry

Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě

Ukázat přírodní vědy jako krásné, tajemné a také zábavné má každoročně za cíl popularizační akce Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě. Letošní, v pořadí již 11. ročník, se uskutečnil v úterý 27. června 2017 od 8:30 do 13:00 hodin.

Celá planeta slavila Den Země

První Den Země se uskutečnil v roce 1970 v San Francisku. V USA měl úspěch a v roce 1990 se k Americe připojil postupně i zbytek světa.

Letní přírodovědná škola 2014 ve fotoreportáži

Přírodní vědy jsou atraktivní a potvrdila to i letošní prázdninová Letní přírodovědná škola, kterou tradičně pořádá Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity a ostravské Středisko přírodovědců.

Noc vědců rozzářila energií poznání stovky lidí!

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity se zúčastnila evropské Noci vědců v pátek 27. září 2013 ve své premiéře.

Úspěch katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na celostátní soutěži studentských vědeckých prací z oboru geografie

27. září 2013 proběhl na půdě PřF UP v Olomouci pod záštitou České geografické společnosti devátý ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie a současně třetí ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka. Oceněním práce studentů i katedry je umístění týmu Aleny Friedlové s příspěvkem „Rozdílné genderové strategie využívané při popisu cesty“ na druhém místě v bakalářské sekci soutěže.

Studentská vědecká konference PřF OU 2013

Studentská vědecká konference Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě, konaná pod záštitou děkanky PřF OU doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, CSc., se letos uskutečnila dne 7. května v prostorách budovy PřF OU ve Slezské Ostravě na ulici Chittussiho.

Putování světem lidí a přírody, kouzla a hádanky

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity uspořádala 24. dubna 2013 na obou svých budovách tradiční a velmi oblíbenou akci k popularizaci přírodovědných oborů, kdy se prostory fakulty otevřou na celý den studentům a pedagogům středních škol z našeho regionu.

Moravskoslezský kraj podpořil studentky a akademické pracovníky oboru Politická a kulturní geografie

Moravskoslezský kraj podpořil dvě studentky interního doktorského studia Mgr. Blanku Markovou a Mgr. Kateřinu Rudincovou a dva akademické pracovníky Mgr. Tomáše Hocha, Ph.D. a RNDr. Vincence Kopečka, Ph.D. v rámci programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012.

Studentky Politické a kulturní geografie se zúčastnily Modelu Spojených národů v Londýně

LIMUN - alebo Medzinárodný Model Spojených národov v Londýne je jeden z najväčšsích modelov OSN vo svete (najväčšsí v Európe). Koná sa každoročne v centre Londýna v priestoroch Imperial Collage of London.

Geografie a biologie hrou

Víte, že si lze hrát i na univerzitě? Přesvědčila se o tom stovka žáků 6. až 9. tříd základních škol Moravskoslezského kraje na akci Geografie a biologie hrou, kterou dne 21. června pořádala Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity.

Odborný seminář z politické a kulturní geografie

Na přelomu dubna a května se na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě uskutečnil v pořadí již třetí Odborný seminář z politické a kulturní geografie.

Tomáš Etzler na Ostravské univerzitě - válečný zpravodaj CNN, významný český novinář, držitel ceny Emmy v sekci žurnalistika a absolvent ostravské geografie přišel diskutovat se studenty

Občanská válka na Haiti, válka v Afghánistánu, válka v Iráku a současná pestrá situace v Číně. Toto jsou oblasti, které svým zpravodajství pro CNN a Českou televizi pokrýval a pokrývá žurnalista Tomáš Etzler - absolvent Ostravské univerzity oboru geografie a tělesná výchova.

Studijní pobyt v Etiopii

Doktorandka Katka Rudincová o studijním pobytu v Etiopii.

Studenti z Univerzity v Manchesteru na exkurzi v Ostravě

Ve dnech 14. – 17. září 2010 se uskutečnila exkurze studentů geografie z University of Manchester v Ostravě.

Doktorandka Ostravské univerzity získala cenu ředitele festivalu TECHNÉ za nejlepší diplomovou práci

Doktorandka KSGRR a členka Centra městského a regionálního managementu Mgr. Blanka Marková získala na  IX. ročníku Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách TECHNÉ OSTRAVA cenu ředitele festivalu za nejlepší diplomovou práci.

Katedra spolupracuje s týmem Ostrava 2015 - Evropské hlavní město kultury

Ve dnech 24.- 25. června 2010 proběhla ve Staré Aréně - klubu pro kulturu a informace 2015 mezinárodní konference Měkké faktory v regionálním rozvoji regionů s důrazem na kulturu, kreativitu a inovace.

Březnová přednáška hostů z Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Devadesátiminutový prostor, který byl přednáškám věnován, zaznamenal u studentů velký zájem.

Databáze Geografické bibliografie ČR on-line

Obsahem databáze jsou specializované dokumenty českých autorů nebo autorů zahraničních, kteří se věnují českým geografikým reálijím.

Geografický seminář 2010

Ostrava, 11. února 2010.

Mezinárodní konference Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context

Konec globalizace v Ostravě. Mezinárodní konference Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context, 16. - 17. září 2009.

Zkušenosti našich studentů se studiem a prací v zahraničíPřednášky hostů z Prahy a Brna v dubnu 2009

Pozvání přednášet studentům Ostravské univerzity přijali v pondělí 27. dubna 2009 historik PHDr. Petr Novák, politolog Mgr. Karel Svoboda z Katedry mezinárodních teritoriálních studií Karlovy univerzity a politolog Mgr. Jan Hodač z Katedry teritoriálních studií Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. a

Studentky PKG na festivalu Jeden svět

5. dubna 2009 v Třineckém kině Kosmos.

Vladimir Kolossov - přednáška

Téma přednášky: Social-Territorial Dynamics and Ethno-Political Tensions in North Caucasus

Kristian Stokke - přednáška

Téma přednášky: Contesting Neoliberalism: Spaces of Democracy and Post-Apartheid Social Movements in South Africa.

Sean Carter - přednáška

Téma přednášky: Popular Geopolitics: Seeing, Feeling, Knowing.

Klaus Dodds - přednáškaNoel Castree - přednáškaPráce je jinde… od 20. června 2007 na nádraží v Ostravě-Svinově

20. června 2007 se v proskleném foyer vlakového nádraží Ostrava-Svinov konalo slavnostní otevření putovní výstavy fotografií Práce je jinde...

Mezinárodní konference „Migrace a rozvoj“, 4-5.září 2007 na Ostravské univerzitě