Smluvní poradenství a výzkum

Naše katedra nabízí služby, poradenství a smluvní výzkum v následujících oblastech:

 • Analýza a evaluace městských a regionálních politik
 • Analýza a evaluace socioekonomického vývoje měst a regionů
 • Analýzy a strategie pro oblast demografického rozvoje měst a regionů
 • Geografické hodnocení trhu nemovitostí
 • Hodnocení dopadů urbánních projektů na různých prostorových úrovních
 • Hodnocení podnikatelského a inovačního prostředí ve městech a regionech
 • Hodnocení atraktivity a vitality veřejných prostor
 • Hodnocení kvality života obyvatel
 • Měkké a tvrdé lokalizační faktory
 • Mapování kulturních a kreativních odvětví
 • Mapování odvětvové struktury obcí, měst a regionů
 • Mapování percepce městského prostoru
 • Marketingová šetření mezi obyvateli obcí, měst a regionů
 • Vzdělávání v oblasti kulturní, politické a ekonomické geografie pro pedagogické pracovníky
 • Průzkum a mapování maloobchodní sítě ve městech
 • Zpracování koncepčních dokumentů pro oblast kultury, sportu či cestovního ruchu
 • Zpracování retail impact assessment (RIA) studií
 • Zpracování strategických plánů obcí, měst a regionů
 • Zpracování strategii a konceptů pro zvýšení atraktivity městských center
 • Zpracování strategii pro oblast kulturních a kreativních odvětví

Referenční zakázky:

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte na .


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 04. 2024