Doktorské studium na naší katedře

Na katedře fyzické geografie a geoekologie můžete studovat doktorský studijní program Environmentální geografie. Vítání jsou zájemci o studium, kteří vystudovali stejnojmenný navazující magisterský program na naší katedře, ale i studenti z jiných vysokých škol, kteří absolvovali v magisterském stupni studijní programy zaměřené na geografii, ekologii či jiné environmentální vědní disciplíny. Doktorské studium je uskutečňováno jak prezenční, tak i kombinovanou formou. Standardní doba studia je 4 roky, maximální doba studia je nastavena na 6 let.

Čím se vlastně environmentální geografie zabývá?

Environmentální geografie je moderní geografickou disciplínou, která systematicky řeší vztahy mezi jednotlivými složkami krajiny a zabývá se rovněž interakcí člověka s krajinnou sférou. Zajímají vás aktuální problémy současného světa spojené s globálním oteplováním, vlivem lidské činnosti na krajinu a s přírodními katastrofami? Doktorské studium Environmentální geografie Vám nabízí možnost vlastním výzkumem přispět k poznání těchto problémů. Na naší katedře se Vás ujme tým školitelů, kteří patří v daném oboru ke špičce v ČR. Naše výsledky výzkumu říčních koryt či přírodních ohrožení typu sesuvů mají výborné mezinárodní renomé. Publikujeme v nejlepších světových geovědních časopisech, naše články mají velké množství ohlasů v zahraničí a úspěšní jsme i v získávání grantových projektů. Jako doktorandi budete vše sdílet s námi.

Finanční zabezpečení v průběhu studia

Pokud se přihlásíte do prezenční formy studia, bude vám poskytnuto stipendium ve výši 11 250 korun měsíčně. Většina studentů si však „sáhne“ na výrazně větší peníze. Jak to udělat? Pokud budete aktivní a budete mít „tah na branku“, můžete získat finanční podporu od Moravskoslezského kraje pro nadějné mladé vědce. Většina doktorandů se rovněž zapojuje do grantových aktivit katedry, jako je například Studentská grantová soutěž (SGS), ale i větší grantové projekty. Na těch lze potom získat i pracovní úvazek. Vedle těchto zdrojů potom existují různé nárazové finanční injekce, jako jsou třeba mimořádná stipendia za publikované články.

Jak vypadá doktorské studium?

Jako doktorandi se stáváte součástí širšího kolektivu katedry, nejtěsněji pak spolupracujete se školitelem. Podílíte se na výzkumu, řešení grantů a v rozumné míře pomáháte při výuce. Hlavní důraz je na zpracování disertační práce, zejména pak na publikování výsledků výzkumu v prestižních vědeckých časopisech. Objevy svých bádání prezentujete rovněž na vědeckých konferencích. V průběhu studia absolvujete pár zkoušek, ty jsou však vždy zaměřené na prohloubení znalostí týkajících se tématu Vaši disertační práce. Určitě se podíváte do světa. Jelikož má naše katedra výborné kontakty na špičkové světové geografy, budete moct přinejmenším měsíc pozorovat, jak se dělá vědecký výzkum na špičkových pracovištích v Evropě, ale i jinde ve světě.

obrázek

*.pdf


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 05. 2023