Pedagogický poradce

S volbou předmětů a mnohými dalšími záležitostmi studia na katedře fyzické geografie a geoekologie vám poradí studijní poradci jednotlivých oborů:

Mgr. Michal Břežný, Ph.D.
pro fyzickou geografii a geoekologii (bakalářské i navazující magisterské studium)
e-mail:
telefon:
553 46 2306
Ing. Radek Dušek, Ph.D.
pro kartografii a geoinformatiku (Bc.) a modelování v environmentální geografii (nMgr.)
e-mail:
telefon:
553 46 2304
RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
pro ochranu a tvorbu krajiny (bakalářské i navazující magisterské studium)
e-mail:
telefon:
553 46 2384
prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
pro environmentální geografii (Ph.D.) a rigorózní řízení (RNDr.) v oboru fyzická geografie a geoekologie
e-mail:
telefon:
553 46 2306
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
rigorózní řízení (RNDr.) v oboru ochrana a tvorba krajiny
e-mail:
telefon:
553 46 2101


Konzultace si domlouvejte předem přes email, nebo využívejte konzultačních hodin.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 01. 2022