OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie

Renata Popelková

Renata Popelková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Renata Popelková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 309, budova L
funkce:
obor činnosti:Geografické informační systémy
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 597 09 2305
e-mail:
osobní WWW stránka:http://kfg.osu.cz/cz/personalni-slozeni/rndr-renata-popelkova-ph-d

Vzdělání

2011Ostravská univerzita, obor rozšiřující studium matematiky
1999 – 2002Bc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, obor Geoinformatika
1994 – 1998Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, obor učitelství matematika-přírodopis
1989 – 1993Gymnázium Jeseník
1981 – 1989Základní škola Jeseník

Kvalifikace

2009Ph.D. v oboru Geoinformatika, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
2009RNDr. v oboru učitelství pro 2. stupeň základních škol, matematika-přírodopis, Ostravská univerzita

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2002 – dosudOstravská univerzita, odborná asistentka na Katedře fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta
1999 – 2001ZŠ F. Formana v Ostravě, učitelka
1998 – 1999ZŠ v Žulové, učitelka

Odborné zaměření

Geoinformační technologie
Geografické informační systémy
Analýza časoprostorových změn v krajině

Akademické funkce a členství v orgánech

2003 – 2009členka Akademického senátu Přírodovědecké fakulty, Ostravské univerzity

Působení v zahraničí

8. – 12. 11. 2010Univerzita Mateje Bela Banská Bystrica, Banská Bystrica, Slovenská republika (Teacher staff mobility)
5. – 7. 7. 2010ISPRS Symposium Technical Commission VII, Vídeň, Rakousko
2. – 8. 5. 2010Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugalsko (Teacher staff mobility)
29. 9. – 2. 10. 200915th International Symposium on Problems of Landscape Ecologial Research, Bratislava, Slovenská republika
19. – 24. 4. 2009Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovinsko (Teacher staff mobility)
20. – 25. 4. 2008Department of Physical Geography (Institutionen för naturgeografi), Stockholm University, Stockholm, Švédské království (Teacher staff mobility)
6. – 7. 9. 200717. kartografická konferencia, Bratislava, Slovenská republika
8. – 13. 7. 20077th edition of the World Congress of the International Association for Landscape Ecology (IALE), Wageningen, Nizozemí
5. – 7. 7. 2007International Association for Landscape Ecology (IALE) course: Fragstats, Wageningen, Nizozemí
4. – 7. 9. 200614th International Symposium on Landscape Ecology Research, Stará Lesná, Slovenská republika
22. 11. – 3. 12. 2004Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet, Bonn, Spolková republika Německo (Teacher staff mobility)
18. 8. – 13. 12. 2003Remote Sensing Laboratory, Department of Forest Resource Management and Geomatics, Swedish University of Agricultural Sciences (Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU), Umeå, Švédské království (pracovní stáž, MŠMT)
5. – 19. 6. 2003Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet, Bonn, Spolková republika Německo (Teacher staff mobility)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Všechny publikace

Adamec, M., Popelková, R., Dušek, R. a Krtička, L. GIS Day 2018 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2018.
Popelková, R. Changes in woodland cover in the Karviná district from the second half of the 18th century to the beginning of the 21st century. Ekológia. 2018, č. 37, s. 134-151. ISSN 1337-947X.
Popelková, R. a Mulková, M. The mining landscape of the Ostrava-Karviná coalfield: Processes of landscape change from the 1830s to the beginning of the 21st century. Applied Geography. 2018, č. 90, s. 28-43. ISSN 0143-6228.
Adamec, M., Popelková, R., Dušek, R. a Krtička, L. GIS Day 2017 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2017.
Dušek, R. a Popelková, R. Landscape diversity of the Czech Republic. Journal of Maps. 2017, č. 13, s. 486-490. ISSN 1744-5647.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R. a Veverka, M. Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů: Certifikovaná metodika v procesu certifikace. 2017.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R. a Veverka, M. Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha. 2017.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Veverka, M. a Knap, R. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Závěrečná zpráva: Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v projektu TAČR (TA04021123) za roky 2014 - 2017. 2017.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Black Land: The Mining Landscape of the Ostrava-Karviná Region. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 319-332. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Black or Green Land? Industrialisation and Landscape Changes of the Ostrava-Karviná Mining District in the 19th and 20th Century. první vydání. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 191 s. ISBN 978-80-7464-823-6.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Geodetické a ultrazvukové profilování na lokalitě Odra: Srovnání geodeticky zaměřených profilů a měření pomocí ultrazvukového hloubkového sensoru na ADCP SonTek River Surveyor. 2016.
Adamec, M., Dušek, R., Popelková, R., Mulková, M. a Krtička, L. GIS Day 2016 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2016.
Popelková, R. a Mulková, M. Multitemporal aerial image analysis for the monitoring of the processes in the landscape affected by deep coal mining. European Journal of Remote Sensing. 2016, č. 49, s. 973-1009. ISSN 2279-7254.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Knap, R. a Veverka, M. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016. 2016.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově. Lokalita Plzeň.. 2016.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Tachymetrie dna na vybraném úseku lokality Odra: Plošné geodetické měření dna a přilehlých břehů. 2016.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Hlavní tendence ve vývoji krajiny ostravsko-karvinského revíru v 19. a 20. století. Nástin problematiky a základní výsledky výzkumu.. Časopis Matice moravské. 2015, roč. 134, s. 435-463. ISSN 0323-052X.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a GAJDOŠOVÁ, K. Krajinný pokryv v povodí Stonávky v r. 1950. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Využití GIS pro měření morfologie dna povrchových vodních útvarů. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Holčák, T. Změny v krajinném pokryvu v povodí Stonávky 1950 - současnost.. 2015.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M. a Popelková, R. Analýza terénu pro mapování vodního toku GNSS. Lokalita Odra.. 2014.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Technická zpráva za rok 2014. 2014.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Knap, R., Mulková, M., Popelková, R. a Veverka, M. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování. Technická zpráva za rok 2014.. 2014.
Mulková, M. a Popelková, R. Displays of hard coal deep mining in aerial photos: -. Acta Universitatis Carolinae - Geographica. 2013, roč. 48, č. 1, s. 25-39. ISSN 0300-5402.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Vliv industrializace na změnu krajiny ostravsko-karvinského revíru. Příklad Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století. Historická geografie. 2013, roč. 39, č. 1, s. 49-84. ISSN 0323-0988.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century. Ekológia. International Journal for Ecological Problems of the Biosphere. 2012, roč. 31, č. 1, s. 75-91. ISSN 1335-342X.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. The Effect of Mining on the Landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th Centuries. In: Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Masarykova univerzita, 2012. s. 37-49. ISBN 978-80-210-5799-9.
Dušek, R. a Popelková, R. Theoretical view of the Shannon index in the evaluation of landscape diversity: -. -. 2012, roč. 47, č. -, s. 5-13. ISSN 0300-5402.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Popelka, P. a Mulková, M. Dopad industrializace na krajinu ostravsko-karvinského revíru. Změny v krajině v centrální části okresu Karviná od první poloviny 19. století do počátku 21. století. In: Průmyslová krajina jako kulturní dědictví. Praha. 2011.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Historická krajina Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století. In: X. sjezd českých historiků. Ostrava. 2011.
Mulková, M. a Popelková, R. Kvalitativní a kvantitativní kartografické metody vizualizace změn využití krajiny. In: Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 97-125. Spisy PdF Masarykovy univerzity, sv. č. 151. ISBN 978-80-210-5420-2.
Popelková, R. a Mulková, M. Landscape Changes Mapping: Central Part of Ostrava-Karvina Mining District, Czech Republic. Journal of Maps. 2011, s. 363-375. ISSN 1744-5647.
Mulková, M., Popelka, P. a Popelková, R. The effect of mining on the landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th centuries. In: 19. mezinárodní konference Geografie a geoinformatika, výzva pro praxi a vzdělávání. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzia. 2011.
Krtička, L., Popelková, R. a Adamec, M. Analýza lokalit bydlení v Ostravě z hlediska kvality místního prostředí. 2010.
Mulková, M. a Popelková, R. Detekce změn krajiny ovlivněné hlubinnou těžbou uhlí na základě leteckých snímků. In: XXII. sjezd České geografieké společnosti, Geografie pro život ve 21. století. Ostrava. 2010.
Popelková, R., Mulková, M., Adamec, M. a Krtička, L. GIS Day 2010 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2010.
Popelková, R. Landscape Metrics for the Assessment of Landscape Development Affected by Mineral Resources Extraction: Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century. In: Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2010. s. 201-217. ISBN 978-80-89325-16-0.
Mulková, M. a Popelková, R. The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining. In: Symposium: 100 Years ISPRS - Advancing Remote Sensing Science. Vídeň. 2010.
Mulková, M. a Popelková, R. The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vienna: Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, Vienna University of Technology, 2010. Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, Vienna University of Technology, 2010. s. 401-406. ISSN 1682-1777.
Mulková, M., Popelka, P. a Popelková, R. The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District: Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century. In: Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2010. s. 433-447. ISBN 978-80-89325-16-0.
Popelková, R., Adamec, M., Krtička, L. a Mulková, M. GIS Day 2009 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2009.
Popelková, R. a Mulková, M. Kvantitativní metody vizualizace změn v krajině. In: Geografické aspekty středoevropského prostoru. s. 213-220. ISBN 978-80-210-4947-5.
Popelková, R. Landscape Metrics for the Assessment of Landscape Development Affected by Mineral Resources Extraction. In: 15th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research. Bratislava. 2009.
Popelková, R. Retrospektivní analýza vývoje krajiny s využitím geoinformačních technologií. 2009.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District. Landscape Changes in the Central Part of the Karviná Region from the First Half of the 19th Century to the Beginning of the 21st Century. In: 15th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research. Bratislava. 2009.
Mulková, M. a Popelková, R. Cultural and Mining Landscapes: Different Changes and Different Methods to Evaluate the Landscape Development. In: Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st Century. 1. vyd. s. 153-159. ISBN 978-80-210-4600-9.
Popelková, R., Adamec, M., Krtička, L. a Miřijovský, J. GIS Day 2008 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2008.
Mulková, M. a Popelková, R. The effects of deep hard coal mining on the landscape development in Lazy Allotment. In: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. Proceedings of the 14th International Symposium on Problems of Landscape Ecology Research. Nitra: Institute of Landscape Ecology Slovak Academy od Sciences, 2008. Institute of Landscape Ecology Slovak Academy od Sciences, 2008. s. 295-302. ISBN 978-80-89325-03-0.
Sedláriková, R. a Mulková, M. Vizualizace změn v krajině. In: Sborník z 15. ročníku mezinárodního sympozia GIS Ostrava 2008. Ostrava: TANGER, spol.s r.o., 2008. TANGER, spol.s r.o., 2008. s. 1-9. ISBN 978-80-254-1340-1.
Sedláriková, R. a Mulková, M. Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes. In: IALE World Congress 2007. Wageningen. 2007.
Mulková, M. a Sedláriková, R. Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes. In: 25 Years of Landscape Ecology: Scientific Principles in Practice. Wageningen: IALE, 2007. IALE, 2007. s. 892-892. ISBN 978-90-78514-02-2.
Adamec, M. a Sedláriková, R. GIS Day 2007 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2007.
Sedláriková, R. a Dušek, R. Kartografie na katedře fyzické geografie a geoekologie. In: 17. kartografická konferencia. Bratislava. 2007.
Dušek, R. a Sedláriková, R. Vnímání diagramových znaků na tematických mapách. In: 17. kartografická konferencia. Bratislava. 2007.
Dušek, R. a Sedláriková, R. Vnímání diagramových znaků na tematických mapách. In: 17. kartografická konferencia, Súčasné trendy v kartografii. Bratislava: Kartografická společnosť Slovenskej republiky, 2007. Kartografická společnosť Slovenskej republiky, 2007. s. 63-68. ISBN 978-80-89060-11-5.
Sedláriková, R. Vybrané krajino-ekologické charakteristiky části povodí řeky Olše a jejich vývoj v čase. In: Venkovská krajina 2007. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2007. Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2007. s. 137-141. ISBN 80-86386-88-0.
Sedláriková, R., Adamec, M. a Mulková, M. GIS Day 2006 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2006.
Adamec, M. a Sedláriková, R. Mapy v počítači. 2006.
Adamec, M., Dušek, R. a Sedláriková, R. Tematické mapy jako produkty GIS - hodnocení na příkladu ESRI Map Book. In: Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Česká geografická společnost, 2006. Česká geografická společnost, 2006. s. 803-809. ISBN 978-80-7040-986-2.
Sedláriková, R. a Mulková, M. The effects of black coal deep mining to the landscape development in Lazy mining area. In: The 14thInternational Symposium on Landscape Ecology Research, Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Stará Lesná. 2006.
Sedláriková, R. a Mulková, M. The hints of the pastness in the dynamic changing landscape. In: The 14thInternational Symposium on Landscape Ecology Research, Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Stará Lesná. 2006.
Sedláriková, R. Využití leteckých snímků a map při studiu paměti krajiny na příkladu severní části okresu Karviná. In: Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Česká geografie v evropském prostoru, 2006. Česká geografie v evropském prostoru, 2006. s. 1264-1270. ISBN 978-80-7040-986-2.
Sedláriková, R. Vývoj leteckého snímkování a jeho využití pro sledování vývoje těžby nerostných surovin na Jesenicku. In: VI. Svatováclavské česko - polsko - německé setkání v Jeseníku 2006 . Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2006. Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2006. s. 126-139. ISBN 80-86388-44-1.
Sedláriková, R. Den GIS 2004 na Ostravské univerzitě. ArcRevue. 2005, s. 30-31. ISSN 1211-2135.
Adamec, M. a Sedláriková, R. GIS Day 2005 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2005.
Sedláriková, R. Paměť krajiny s využitím geoinformačních technologií. In: Zborník zo VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. s. 285-288. ISBN 80-8050-813-5.
Sedláriková, R. a Mulková, M. Sledování vývoje a změn v krajině s využitím geoinformačních technologií. 2005.
Mulková, M. a Sedláriková, R. Sledování změn krajiny s využitím geoinformačních technologií. In: Transformační procesy 1990 - 2005. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. s. 213-225. ISBN 80-7368-106-4.
Sedláriková, R. Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet Bonn. 2004.
Sedláriková, R., Adamec, M. a Mulková, M. GIS Day 2004 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2004.
Adamec, M. a Sedláriková, R. Návrh elektronické podoby Hydrologického atlasu povodí Odry po profil Koźle. In: Geografie a proměny poznání geografické reality. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. s. 616-622. ISBN 80-7042-788-4.
Sedláriková, R. Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet Bonn. 2003.
Sedláriková, R. Kartografické datové zdroje pro zkoumání paměti krajiny na příkladu Karvinska. In: 15. kartografická konferencia: Geoinformatizácia kartografie 4.9.2003 Zvolen, Slovenská republika. Bratislava, Slovenská republika: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2003. Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2003. s. 258-267. ISBN 80-89060-04-8.
Sedláriková, R. Remote Sensing Laboratory, Department of Forest Resource Management and Geomatics, Swedish University of Agricultural Sciences (Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU). 2003.
Sedláriková, R. Mapování výskytu neofytů a příprava GIS pro NPP Landek. In: GISáček 2002: GISáček 2002 23.5.2002 Ostrava. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. VŠB - TU Ostrava, 2002.


AutorNázev práceTypRok
Bašanda PetrAnalýza vývoje krajiny v katastrálních územích Staré Město u Karviné, Koukolná a Závada nad Olší od poloviny 19. stoletídiplomová 2010 
Meduňová KateřinaAnalýza změn krajinného pokryvu v povodí Tyrydiplomová 2010 
Mička MarekMultitemporální analýza vývoje krajiny v katastrálních územích Petrovice u Karviné, Prstná a Dolní Marklovice od poloviny 19. stoletídiplomová 2010 
Jůnová PavlaVyužití GPS mapování v managementu chráněných územídiplomová 2009 
Karásek PetrAnalýza vývoje krajiny v dobývacím prostoru Stonava od poloviny 19. stoletídiplomová 2009 
Podzimková JanaLesní porosty v okrese Karviná na historických mapách a v současnostidiplomová 2009 
Mádlová ŠárkaKontrola managementu chráněných území s využitím geoinformačních technologiídiplomová 2008 
Harabiš JakubMapování vegetačního krytu v severní části katastrálního území Skřečoň a sledování změn vegetačního krytu na vybraném území povodí Olšediplomová 2006 
Nalevajka DavidMapování vegetačního krytu v katastrálním území Kopytov a sledování změn vegetačního krytu na vybraném území povodí Olšediplomová 2006 
Nečas AlešSledování změn horizontální struktury krajiny v dobývacím prostoru Louky s využitím geoinformačních technologiídiplomová 2006 
Kočicová EvaZpracování zranitelných oblastí v povodí řeky Odry s využitím geografických informačních systémů (GIS)diplomová 2005 
Kluz MarekObnova ekologické stability krajiny v katastrálním území Písek u Jablunkovabakalářská  
Sigmund MartinSrovnání využití krajiny v první polovině 19. století se současným stavem na příkladu katastru obcí Bukovec a Hrčavabakalářská  
Ciesielska KarolinaKrajina katastrálního území Bystřice nad Olší z první poloviny 19. století ve srovnání se současným stavembakalářská 2010 
Fabíková SvětlanaKrajina ve vybraných katastrálních územích střední části okresu Karviná v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2010 
Pospíšilová PetraAnalýza vhodných lokalit dalšího možného výskytu vybraných druhů rostlin v CHKO Bílé Karpaty na základě stanovených podmínekbakalářská 2010 
Trnčák LiborKrajina katastrálních území Písečná u Jablunkova, Jablunkov a Bocanovice z první poloviny 19. století ve srovnání se současným stavembakalářská 2010 
Chýlková VeronikaDetekce lokalit možného výskytu vybraných druhů živočichů v CHKO Bílé Karpaty s využitím GISbakalářská 2009 
Melichárek PavelAnalýza druhové obnovy lesních porostů v závislosti na zonaci v severní části CHKO Bílé Karpatybakalářská 2009 
Bednářová JitkaAnalýza kritických úseků silnic v Moravskoslezském kraji pro migraci zvířatbakalářská 2008 
Kastnerová VeronikaVyužití krajiny v katastrálních územích Lazy u Orlové, Dolní Suchá a Prostřední Suchá v 19. a na počátku 21. stoletíbakalářská 2008 
Křístková VeronikaMapování výskytu křídlatky japonské (Reynoutria japonica) podél řeky Čeladenkybakalářská 2008 
Kubenová JitkaSrovnání využití krajiny v první polovině 19. století se současným stavem na příkladu katastru obcí Hrčava a Bukovec u Jablunkovabakalářská 2008 
Pavlovský LukášPasport dřevin a ploch veřejné zeleně ve městě Vratimovbakalářská 2008 
Rozsívalová EvaMapování lomů na území CHKO Bílé Karpatybakalářská 2008 
Staňková BarboraAtlas map CHKO Bílé Karpatybakalářská 2008 
Aubrechtová TerezaObnova ekologické stability krajiny v katastrálním území Mokré Lazcebakalářská 2007 
Galdia RichardVyužití krajiny v katastrálním území Dolní Lutyně v 19. a na počátku 21. stoletíbakalářská 2007 
Hořínková MichaelaVyužití krajiny v katastrálním území Karviná-Doly v 19. a na počátku 21. stoletíbakalářská 2007 
Jedelská AdélaVyužití krajiny v katastrálních územích Louky nad Olší a Darkov v 19. a na počátku 21. stoletíbakalářská 2007 
Karásek PetrMapování památných stromů v okrese Karviná a vytvoření projektu v softwaru ArcGISbakalářská 2007 
Meduňová KateřinaSrovnání využití krajiny v první polovině 19. století se současným stavem na příkladu katastru obce Písek u Jablunkovabakalářská 2007 
Štíhlová TerezaDigitální model reliéfu vybraného územíbakalářská 2007 
Šafferová JanaMapování současného stavu vybraného úseku řeky Bečvy a sledování vývoje koryta po povodních v roce 1997bakalářská 2006 
Zvolánková TerezaDigitální model reliéfu vybraného územíbakalářská 2006 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub