Semináře katedry fyziky 2012

Seznam seminářů:
11. června 2012Společný blok seminářů Skupiny fyziky klastrů (CPG) realizovaných v rámci projektu Studentské grantové soutěže Ostravské univerzity, projektu Otevřená věda II, AV ČR a cyklu Seminářů molekulové fyziky na katedře Aplikované matematiky VŠB - TUO
22. listopadu 2012Seminář studentů skupiny biofyziky v rámci řešení projektu Studentské grantové soutěže
6. prosince 2012Společný seminář Skupiny fyziky klastrů, týmu molekulové dynamiky IT4I/VP3 a SGS PřF OU 2012
6. prosince 2012Seminář studentů skupiny didaktiky fyziky v rámci řešení projektu Studentské grantové soutěže

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017