Úspěch středoškolského studenta s prací vedenou na Katedře fyziky PřF OU

Student Jan Premus z Mendelova gymnázia (Komenského 5, 746 01 Opava) s prací Srážková dynamika klastrů vzácných plynů postoupil v sekci fyzika z prvního místa do celostátního kola SOČ 2011.

Krajské kolo soutěže SOČ se konalo 17. května 2011 v Ostravě na Vysoké škole Báňské.

Jeho práce je výstupem projektu stáže 3.31 Srážková dynamika atomů a molekul (pod vedením doc. Ing. Ivana Janečka, CSc. z katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravská univerzity) v rámci projektu Otevřená věda II.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016