Pedagogičtí poradci na KFY

Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové)

Studijní programStudijní oborPedagogický poradce
Aplikovaná fyzikaBiofyzikaMgr. Irena Kurasová, Ph.D.
BiologieExperimentální biologieMgr. Irena Kurasová, Ph.D.

Bakalářské studijní programy a obory (dvouoborové)

Studijní programStudijní oborPedagogický poradce
FyzikaFyzika (dvouoborové)doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.

Magisterské navazující studijní programy a obory

Studijní programStudijní oborPedagogický poradce
Aplikovaná fyzikaBiofyzikaMgr. Michal Štroch, Ph.D.

Magisterské navazující studijní programy a obory
Učitelství pro střední školy

Studijní programStudijní oborPedagogický poradce
FyzikaUčitelství fyziky pro SŠ
(jednooborové, dvouoborové)
doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.

Zveřejněno / aktualizováno: 31. 08. 2017