Pedagogičtí poradci na KFY

Bakalářské studijní programy

Studijní program
Studijní obor / specializace
Pedagogický poradce
Fyzika
Fyzika nanostruktur
Fyzika
Fyzika maior, maior se zaměřením na vzdělávání, minor

Magisterské studijní programy

Studijní program
Studijní obor / specializace
Pedagogický poradce
Aplikovaná fyzika
Aplikovaná fyzika
Fyzika nanostruktur
Učitelství
Učitelství fyziky pro SŠ


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 09. 2023