Studentská vědecká konference Katedry informatiky a počítačů 2017

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2017 od 9.00 v budově A Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (30. dubna 22) v místnosti A125.

Zveme k aktivní účasti všechny studenty na KIP i ostatní zájemce z řad veřejnosti (zejména studentů jiných škol).

Přihlášené příspěvky budou rozdělené do 3 následujících kategorií

  1. Příspěvky studentů bakalářského studia,
  2. Příspěvky studentů magisterského a doktorského studia,
  3. Příspěvky studentů středních škol.

Přednesené příspěvky budou na místě ohodnoceny komisí složenou z pedagogů Katedry informatiky a počítačů a vybrané nejkvalitnější příspěvky v každé kategorii budou oceněny stipendiem až do výše 3 000 Kč za 1 příspěvek.

Všechny přednesené příspěvky budou po konferenci zveřejněny v on-line sborníku.

Přihlášky

Příspěvek je nutné přihlásit nejpozději do 5. května 2017 23:59 e-mailem na adresu .

Přihláška musí obsahovat název příspěvku, jméno a příjmení autora (případně všech autorů), studovaný obor a ročník (u studentů OU také studijní číslo). K přihlášce musí být přiložen max. 2-stránkový rozšířený abstrakt ve formátu MS-Word nebo PDF.

Registrace

Registrace bude otevřena v den konání konference od 8:30 do 9:00 na učebně A316.

Program

Časový program akce bude zveřejněn nejpozději 2 dny před konáním konference na webu Katedry informatiky a počítačů a na facebookové stránce katedry.

Předpokládané ukončení akce v závislosti na počtu přihlášených, nejpozději ve 13:00.


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 04. 2017