Studentská vědecká konference Katedry informatiky a počítačů 2018

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Studentská vědecká konference Katedry informatiky a počítačů se uskuteční v pondělí 14. května 2018 od 9.00budově A Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (30. dubna 22) v místnosti A125.

Zveme k aktivní účasti všechny studenty na KIP i ostatní zájemce z řad veřejnosti (zejména studentů jiných škol).

Přihlášené příspěvky budou rozdělené do 3 následujících kategorií

  1. Příspěvky studentů středních škol a bakalářského studia,
  2. Příspěvky studentů magisterského studia,
  3. Příspěvky studentů doktorského studia.

Přednesené příspěvky budou na místě ohodnoceny komisí složenou z pedagogů Katedry informatiky a počítačů, případně přizvaných hostů. Vybrané nejkvalitnější příspěvky v každé kategorii budou oceněny stipendiem či finanční cenou sponzora až do výše 3 000 Kč.

Přihlášky

Příspěvek je nutné přihlásit nejpozději do 6. května 2018 23:59 e-mailem na adresu .

Přihláška musí obsahovat název příspěvku, jméno a příjmení autora (případně všech autorů), studovaný obor a ročník (u studentů OU také studijní číslo).

K přihlášce musí být přiložen nejméně 4-stránkový rozšířený abstrakt ve formátu MS-Word nebo LaTEX, v případě kategorií 1 a 2 postačí 2-stránkový abstrakt.

Publikace

Všechny přednesené příspěvky s včas odevzdaným rozšířeným abstraktem budou po konferenci zveřejněny. Část příspěvků bude na základě recenze zveřejněna ve zvláštním čísle časopisu International Journal of Information and Communication Technologies in Education nebo ve sborníku z konference International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ostatní příspěvky budou zveřejněny v on-line sborníku.

Registrace

Registrace bude otevřena v den konání konference od 8:30 do 9:00 na učebně A125.

Program

Časový program akce bude zveřejněn nejpozději 2 dny před konáním konference na webu Katedry informatiky a počítačů a na facebookové stránce katedry.

Předpokládané ukončení akce v závislosti na počtu přihlášených, nejpozději ve 13:00.

Dokumenty

Šablona příspěvku soubor doc 0,28 MB
Zveřejněno / aktualizováno: 26. 04. 2018