Vzdělávání seniorů patří u nás k nejlepším v Česku

Projekt Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) na inkluzivní vzdělávání a mezigenerační dialog mládeže a seniorů se dostal mezi nejlepší v Česku. Dům zahraniční spolupráce jej zařadil do užší nominace na ocenění v rámci kategorie Inkluze a diverzita.

Celkem bylo v rámci cen Domu zahraniční spolupráce hodnoceno na 496 mezinárodních projektů, do širší nominace se jich dostalo 66 a do užší nominace nakonec 33. Projekt Inclusive Seniors’ Education through Virtual U3A (ISEV) zaměřený na inkluzívní vzdělávání a mezigenerační dialog mládeže a seniorů, realizovaný Přírodovědeckou fakultou, se v rámci kategorie Diverzita a inkluze dostal do užší nominace mezi 6 nejlepších projektů.

„Na našem projektu se podíleli partneři z Portugalska a Itálie. Jeho cílem bylo vytvořit systém vzdělávání seniorů s využitím prvků informačních a komunikačních technologií, a to se zapojením studentů i samotných seniorů, kteří se dostali do rolí vyučujících. Na základě studie srovnávající současný stav vzdělávání seniorů v jednotlivých partnerských zemích vznikla jednotná metodika, která byla v rámci projektu úspěšně pilotně ověřena. Důležitým prvkem pak bylo společné setkání seniorů z partnerských zemí, které prokázalo, že společná metodika vzdělávání seniorů je přínosná napříč různými vzdělávacími systémy,“ popisuje za řešitele doktorka Zdeňka Telnarová z katedry informatiky a počítačů PřF OU.

Právě úspěšná mezinárodní spolupráce a snaha o její prohloubení byla podnětem pro podání dalšího projektu v rámci programu Erasmus+, kde je hlavním řešitelem Ostravská univerzita a partnerské vzdělávací organizace z Portugalska a Slovenska. K cílům předchozího projektu jako je inkluze, mezigenerační dialog a vzdělávání s využitím SMART technologií přibyly i cíle většího využití non verbální komunikace a sdílení hodnot. „K non verbální komunikaci jsme si vybrali hudbu, ke sdílení hodnot kulturní dědictví jednotlivých partnerských zemí,“ doplňuje doktorka Telnarová.

Ceny Domu zahraničního spolupráce za mimořádný přínos českému vzdělávání se udělují v šesti kategoriích, které odpovídají hlavním trendům současného vzdělávání v Evropě a vycházejí z priorit programu ERASMUS+ a Evropského sboru solidarity. Kromě projektu PřF OU uspěla také naše Ostravská univerzita s projektem Mobility studentů a zaměstnanců mezi programovými zeměmi Erasmus+.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 05. 2022