Katedra informatiky a počítačů chce navázat hlubší spolupráci s britskou City College Plymouth

Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) nedávno přivítala vzácného hosta z Velké Británie. Tomasz Bergier ze City College Plymouth si v rámci svého výjezdu Erasmus+ pro ostravské studenty připravil hned několik přednášek.

Katedra informatiky a počítačů dlouhodobě spolupracuje (nejen) v rámci programu Erasmus+ s pracovišti z různých koutů světa. Od 13. do 17. března v Ostravě hostila Tomasze Bergiera z britské City College Plymouth. Původem Polák chtěl původně po studiích zamířit coby IT admin do soukromé sféry, nakonec se ale našel coby lektor na City College Plymouth. Ta mu nabídla pozici lektora v době, kdy byla o kvalifikované učitele nouze. Jak sám Tomasz Bergier připouští, ani po letech by neměnil. Za dekádu působení v Higher Education a Further Education se vypracoval v úspěšného lektora zaměřujícího se na počítačové sítě, kyberbezpečnost nebo operační systémy.

Čeští studenti tak díky jeho návštěvě dostali přednáškovou ochutnávku hned z několika tematických oblastí. V rámci předmětu Operační systémy pro ně připravil téma Operating Systems on Various Patforms and File Systems; v rámci předmětu Objektově orientované programování pak téma SQL Injection Attack, kdy se naši studenti mohli blíže seznámit s jazykem PHP, s nímž se běžně příliš nesetkávají. Kromě přednášek se studenty stihl navštívit také fakultní Fusion Párty, při které se mohl setkat nejen s informatiky, ale také s dalšími studenty z Česka i zahraničí.

V rámci své návštěvy se setkal také s akademiky katedry informatiky a počítačů PřF OU, kterým představil své pracoviště, svou oblast výuky i systém vzdělávání na City College Plymouth a University of Plymouth – a to včetně systému akreditací ve Velké Británii i systému tvorby předmětů a kurzů. Volná diskuze s pracovníky naší katedry se pak soustředila zejména na oblast terciálního vzdělávání ve Velké Británii i možnosti budoucí spolupráce se City College Plymouth.

„Jde o další krok k rozšíření našich partnerských institucí v zahraničí, ze které, jak doufáme, budeme moci v budoucnu těžit. Ať už v rámci výměny zkušeností mezi pracovišti nebo v rámci výjezdů pracovníků i studentů,“ říká vedoucí katedry informatiky a počítačů docent Hashim Habiballa.

Katedra informatiky a počítačů chce navázat hlubší spolupráci s britskou City College Plymouth


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 04. 2023